Nieuws

Vader van Joran van der Sloot contacteert Robbert voor een openbaring

10
oktober
2012
Vader van Joran van der Sloot contacteert Robbert voor een openbaring

In de nacht van 7 op 8 oktober j.l. voelde Robbert plotseling een aanwezigheid.

Ineens zag Robbert Paul van der Sloot, de vader van Joran van der Sloot, sterk voor zich. Deze man is in 2010 overleden.

Paul gaf Robbert door om open te worden over het geheim dat Stan en Robbert met zich meedroegen. Hierna voelde Robbert een enorme goddelijke kracht en liefde komen om dit inderdaad te doen, het was dus de bedoeling.

Bij deze doen we dat, en het heeft te maken met zijn zoon, Joran van der Sloot.

 

Eerst willen we iets vertellen over Stan, die bij eerder beschreven gebeurtenissen vaak getuige is geweest. Stan is een hoog sensitief persoon, die van nature de aanleg heeft de geestelijke ruimtes en het godsbewustzijn met al haar liefde te kunnen verstaan. Daarnaast is hij hoogbegaafd (zeer intelligent), eigenlijk te lief en te gevoelig voor deze wereld. In het thuisfront is hij hierdoor ook altijd verkeerd begrepen, bestempeld als beperkt, omdat zijn extreme gevoeligheid eigenlijk niet bestemd is voor deze harde wereld. Robbert was feitelijk de eerste persoon die hem begreep en zijn diepe liefde voelde. En dat de innerlijke liefde en wijsheid van Stan eigenlijk bovenmenselijk is en deze nooit tot hun recht konden komen in deze onbewustere wereld. Hierdoor invalideerde Stan.

Via Robbert werd Stan geraakt en mocht hij zichzelf herontdekken en zeer rijk geestelijk ontwikkelen. De aanleg voor het goddelijke kreeg een aansluiting met het goddelijke, via Robbert.

Tijdens een reading van Robbert (begin 2008), kreeg Stan van Robbert te horen dat hij Joran van der Sloot plotseling in zijn leven zag komen. De man die verdacht werd van betrokkenheid bij de verdwijning van Natalee Holloway. Robbert kreeg door dat Joran van oorsprong eigenlijk een liefdevol persoon is en dat zijn ziel hunkert naar spiritualiteit (op onbewust niveau nog), maar dat door de demonisering die wereldwijd jegens hem plaatsvindt hij juist de gewelddadige kant op gedrukt wordt en dat hij door wat mensen over hem zeggen psychisch in de war raakt. Robbert zei dat ze vanuit het hiernamaals niet oordelen om wat iemand doet, maar kijken naar wat iemand is. Dat je altijd het kwade met het goede moet bestrijden en met liefde moet omarmen, om uiteindelijk in de toekomst een wereldgenezing op gang te kunnen brengen. Nooit kwaad met kwaad vergelden dus, maar dat vergeving één van de belangrijkste zaken is van de lessen hier op aarde. Robbert kreeg door dat hij hulp mocht bieden aan Joran en dat dit via Stan mocht gebeuren. Door de geestelijke groei van Stan was hij ook de aangewezen persoon, ook door de onvoorwaardelijke liefde die hij in zich meedraagt, een contact met het goddelijk bewustzijn dat hij heeft herontdekt via Robbert. God zou erop aansturen dat dit contact tot stand zou komen. Stan kon het echter niet geloven en liet het voor een groot deel los.

Robbert zei ook in de reading dat Joran Natalee niet heeft vermoord (ze is wel dood), maar dat Joran er wel (per ongeluk) bij betrokken is geraakt. Hij zag ook meer over de verdwijning - die in Mei 2005 plaatsvond -, er zijn ook anderen in betrokken geweest, maar Joran was in deze zaak niet verantwoordelijk voor de dood van Natalee, alhoewel hij er wel van wist.

Stan is door zijn eenzaamheid en onbegrip een tijd gokverslaafd geweest om nog een kick uit het leven te halen. Inmiddels is hij door zijn extreme geestelijke groei hier overheen gegroeid, maar indertijd was het nog aan de orde. (Intussen staat Stan nog steeds onder bewind omdat men zijn problematiek gebrandmerkt heeft. Men ziet de werkelijke aard en begaafdheid van Stan niet en dat hij zijn problematiek allang ontstegen is.)

In een casino ontmoette Stan in  2008 spontaan Joran van der Sloot. Dit was enkele maanden na de voorspelling van Robbert. Stan kon het amper geloven en dacht meteen aan de reading van Robbert. Dit kon geen toeval zijn. Vreemd genoeg voelde Joran ook een mystieke klik met Stan, het was alsof het gestuurd werd en dit zo moest zijn.

Joran voelde zich meteen vertrouwd bij Stan en voelde zijn liefde aan. Robbert gaf Stan door dat hij het contact met Joran moest houden en dat wat Joran nodig had heel veel liefde is om weer bij zichzelf te komen. Onbevooroordeelde liefde.

In de loop van de tijd ontstond er een hechte band tussen Joran en Stan. Kort gezegd werd Stan de vertrouwenspersoon waaraan Joran zijn echte verdrongen zelf nog durfde te laten zien. Ze hadden veel contact, wekelijks en soms wel dagelijks. Door de enorm bijna wereldwijde demonisering werd Joran klem gezet en werd zijn liefde uit hem verdrongen. Bij Stan kon hij echt nog uithuilen, hij merkte dat Stan voorbij het masker keek, niet bevooroordeeld was en onvoorwaardelijk lief kon hebben. Robbert werkte op de achtergrond mee.

Joran werd door de pers zeer belaagd en dit alleen uit financiëel oogmerk. Mensen zijn gevoelig voor trendsetting, we zijn kuddedieren die vaak met zijn allen achter één iemand aan lopen. Door alle ellende vluchtte Joran in een gokverslaving en op dit vlak begreep Stan hem natuurlijk ook goed. Joran pokerde om de ellende te vergeten. Hij voelde zich verdrukt in Nederland en vluchtte naar Thailand. Hier ontstonden hevige financiële problemen. Omdat de pers wereldwijd gezien Joran alleen als een sensatieprooi gebruikte en op deze manier geld aan hem wilde verdienen, maar iedereen tevens tegen hem opzette, leerde Joran de ware aard van de pers kennen. Dit bracht hem ertoe om ze streken terug te leveren. Door zijn gokverslaving had hij geld nodig en hij begon verhalen te verzinnen om geld te verdienen aan de pers. Hij had immers niks meer te verliezen, de hele wereld had hem al uitgekotst en er ontstond een zeer duivelse, liefdeloze agressie naar hem, uit iedere hoek van de wereld. Hij was ook bijna iedereen kwijt, hetgeen hem in de eenzaamheid drukte. Mensen wilden niet meer met hem omgaan, uit angst met hem gezien te worden.

Door de extreme invloed van de zeer negatieve pers werd Joran steeds meer in het nauw gedreven. Poker, gokken en drugs waren zijn uitvlucht om deze voor hem liefdeloze wereld nog aan te kunnen. Het geld verdienen via de pers had hij nodig om dit te kunnen bekostigen. Het is ook begrijpelijk (in zijn geest) dat je een pers die je demoniseert zelf niet meer serieus kunt nemen. Hij verzon een verhaal aan Greta van Susteren (een interview van Fox Nieuws) en kreeg daar zeer veel geld voor. Vlak na de uitzending hiervan gaf hij dit aan Stan toe en ook spijt te hebben, maar niet anders te hebben gekund. Geld en poker was nog zijn enige kick. Hij verzon dat Natalee als slaaf verkocht was, omdat hij hiervoor geld geboden kreeg van Greta. Joran was dit geld echter in een vrij korte tijd kwijt, het was weer vergokt. Het verzinnen van dit verhaal was natuurlijk respectloos naar de nabestaanden van Natalee, maar Stan bleef Joran onvoorwaardelijk steunen en verbrak niet het contact.

Stan probeerde Joran op het rechte pad te krijgen, maar door de enorme haat en kwade invloeden van de wereld had Joran niet het geloof in God. Hij geloofde alleen dat hij deze enorme haat de baas moest worden en terug moest pakken. Wel voelde hij door de geestelijke groei en liefde die Stan via Robbert had gekregen een speciaal soort liefde via Stan. Op momenten dat Joran het zeer zwaar had bood de steun van Stan een uitkomst, Joran ging van Stan houden. Robbert voelde dat dit houden van ook oprecht was en geen spelletje dat Joran (door het niet meer serieus nemen van de wereld) naar sommige mensen kon spelen, om er geld uit te slaan. Stan bezocht Joran ook bij zijn opa en oma, in Arnhem.

Joran vertelde Stan uiteindelijk zijn diepste geheimen, had een volledige vertrouwensband, en liet een totaal andere Joran zien dan hoe mensen hem kennen uit de pers. Uiteindelijk had Stan Joran het vertrouwen gegeven om met de waarheid rondom het verdwijnen van Natalee Holloway naar buiten te komen, en dat het beter is niet meer hierover te liegen. Die mogelijkheid kreeg hij via een televisieprogramma van Terror Jaap, oftewel Jaap Amesz, ook wel bekend uit het televisieprogramma De Gouden Kooi. In ruil hiervoor zou hij een flinke vergoeding van Jaap krijgen om uit de schulden te komen. Stan adviseerde als vertrouwenspersoon van Joran om dit door te zetten en voor niet minder dan de waarheid te gaan. Na het interview liet Joran Stan echter weten dat hij dit niet op kon brengen en dus (weer) een verhaal aan Jaap verzonnen had, hij was bang bij het vertellen van de waarheid zijn laatste troef uit handen te geven. Het was het enige waar hij nog geld aan kon verdienen. Het enige machtswapen tegen een wereld die hem niet begreep, haatte en uitbuitte was zijn geheim. Zo speelde dit zich af in de gevoelswereld van Joran. Hij verzon dat Natalee van het balkon was gevallen.

Jaap had ook contact en een ontmoeting met Stan die het interviewproces als bemiddelingspersoon goed probeerde te begeleiden. Stan smeekte Jaap en RTL nog om een kans, zodat Joran alsnog de waarheid kon vertellen. Maar Jaap en ook RTL hadden het vertrouwen in Joran (door zijn eerder verzonnen verhaal) verloren. Jaap heeft overigens wel de oprechte intentie gehad Joran voor de waarheid uit te laten komen. Een goede intentie dus. Het interview met Jaap is in maart 2010 uitgezonden op RTL5.

Later in 2010 sprak Joran via de computer met Stan, terwijl Stan bij Robbert aanwezig was. Joran zei dat hij de ouders van Natalee Holloway wilde afpersen. Dit plan was ingegeven door financiële nood en zijn zeer extreme pokerverslaving. Hij had geen moreel meer omdat de hele wereld hem toch al verdrukt had. Robbert zat ook bij de computer toen en zei meteen tegen Stan dat hij moest zeggen tegen hem dat hij dit absoluut niet moest doen. Dat dit zeer duivels, zeer geraffineerd is en hij alleen zijn eigen graf zou graven en dit absoluut vreselijk is voor de ouders van Natalee. Joran was er echter niet van te weerhouden, hij zat in diepe financiële nood en was in de war door alle druk. Ook was zijn vader inmiddels overleden, wat het nog erger voor hem maakte.

Joran vluchtte (door ruzie thuis en verdriet over het overlijden van zijn vader) uiteindelijk naar Peru.

Robbert kreeg een enorm dreigend gevoel bij Joran aangaande Peru. Joran voelde zich emotioneel zeer in de knel, de demonisering en als gevolg hiervan het vluchten in een verslaving en hier continu in moeten overleven (door financiële nood), het continu achterna gezeten worden en verdrukt worden door een wereldwijde haat, dat alles werd hem nu teveel. Hierdoor doofde de liefde geheel in Joran uit en kreeg hij één grote desperate overlevingsdrift. Robbert voelde zelfs dat hij in staat was om te moorden en voelde in Peru dreigende dagen aankomen.

Twee dagen voor de dag van de moord (28 mei), waarschuwde Robbert hier nog eens extra voor. Hij kreeg door dat Joran zonder geld in een hotel zat, in een vreemd land (hij had inmiddels alles vergokt) en geen kant meer op kon, het werd hem helemaal teveel. Alles van het verleden, alles wat hem aangedaan was en het continu moeten overleven kwam nu terug, hij werd zeer agressief, voor Robberts gevoel bijna psychotisch. Robbert kreeg het voorgevoel dat als Joran nu niet geholpen werd in deze benarde situatie, er iets ergs kon gebeuren. In het visioen zag Robbert zelfs een dreiging van moord, een roofmoord. Stan besloot als reactie hierop direct contact met Joran te zoeken, die inderdaad zeer wanhopig en in de war overkwam. Robbert had dus gelijk. Joran smeekte Stan om geld en zei anders tot de ergste dingen in staat te kunnen zijn, hij klonk ook zeer emotioneel en was zichzelf niet meer, hij leek totaal verwoest. Het verhaal van het geldgebrek in het hotel, dat Robbert zag, bleek ook te kloppen. Joran zei tegen Stan dat hij zelfs bereid was om te prostitueren. Zelf was hij zich nog niet bewust van een moord.

Maar door wat Robbert in zijn visioen doorkreeg, besloot Stan Joran te kalmeren, hij besloot bijna zelfs naar de politie in Peru te bellen, maar omdat er nog geen enkel aanknopingspunt of bewijs was van wat Robbert in de toekomst had gezien (een moord die nog niet gepleegd is) zouden ze toch geen actie ondernemen of het serieus nemen.

Joran klonk zeer in de war. Uit wanhoop, om Joran te stillen en hem geen rare dingen te laten doen (Robbert voelde de dreiging van moord), blufte Stan dat hij methodes had om geld te verdienen, dit alles alleen om een roofmoord te voorkomen. De situatie was voor Robberts gevoel ook levensbedreigend. Omdat Joran de afpersing naar de familie van Natalee Holloway had bewerkstelligd, besloot Stan een soortgelijk afpersingsverhaal te verzinnen, omdat dit dus in de geest van Joran ligt. Iets dat Stan natuurlijk nooit echt zou doen. Dit alles puur uit wanhoop, om een leven van iemand (de dreigende roofmoord) te redden. Joran moest in zijn gevoel gestild worden. Daarvoor moest zicht geboden worden op een oplossing, en omdat er geen echt geld was moest dit via bluf, het kon niet anders. Robbert voelde dat het zoet houden van Joran van levensbelang was, omdat er een (roof)moordneiging in hem ontstond. Stan verschafte dus met zijn bluf een bliksemafleider voor Joran.

Het mocht echter niet baten, wat Robbert voelde kwam toch uit en de moord werd gepleegd. Stephany Flores werd dood aangetroffen in de hotelkamer van Joran. Zij werd het slachtoffer van de frustraties van Joran .

Het eerste dat Robbert als ingeving van boven voelde, was dat dit de schuld is van de totale wereld, dat de liefde en bijdragen van God via Stan Joran nog geholpen hadden en dat het anders al veel eerder fataal met hem was afgelopen. Dat de liefde van één persoon, Stan, niet was opgewassen tegen de massale haat naar Joran, vanuit de totale wereld. Wij hebben massaal met de wereld een moord gepleegd, Joran was kapotgemaakt. Je moet het kwade altijd met liefde bestrijden en niet veroordelen en demoniseren, dan gebeurt juist het averechtse. Dat Stan en Robbert symbool stonden van hoe het wel moet en dat daardoor het contact tussen Stan en Joran via een mystieke synchroniciteit gelegd werd. Zijn voorspelling kwam uit, het was de bedoeling dat God, via Robbert en Stan, liefde aan Joran gaf, dit als voorbeeld voor de totale mensheid omdat Joran een publieke figuur is. Ondanks dat Stan zijn reputatie kon verliezen (door contact met Joran) en dit fataal af kon lopen, legde hij met Joran contact. Want het ging niet om hem zelf, dus niet om de reputatie van Stan of Robbert, maar om de onvoorwaardelijke liefde, ook naar Joran. Het is een voorbeeldfunctie. Kwaad met kwaad vergelden en demoniseren heeft geen zin, er is alleen liefde, liefde is het enige medicijn voor al het kwaad op de wereld.

Vlak na de moord viel de recherche binnen bij Stan in huis en nam zijn computer en telefoon in beslag voor het speuren naar bewijzen, dit had nog te maken met de afpersingszaak. Ook was Stan één van de laatste personen die Joran had gesproken vlak voor de moord. De politie ondervroeg hem en er kwam al snel uit dat Stan Joran wilde stoppen in deze afpersingszaak. Ook bij Terror Jaap (Jaap Amesz) vielen ze binnen.

In 2011 is de FBI vanuit Amerika ook nog overgevlogen om Stan te verhoren. In dat jaar was aan de pers uitgelekt (via een lek in Peru) dat Stan contact met Joran had en zijn de laatste chatgesprekken van vlak voor de moord aan het licht gekomen. Ze interpreteerden de bluf die Stan gebruikte om een moord te voorkomen als de waarheid, ze dachten dat Stan met Joran iemand wilde afpersen. Hier een link naar het krantartikel:

http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Binnenland/article/detail/2438894/2011/05/30/Joran-wilde-met-vriend-homoseksuele-pedo-afpersen.dhtml

Zonder Stan naar de achterliggende waarheid te vragen, namen ze de woorden in een chatgesprek serieus. Het probleem is dat de zaak uitzonderlijk is, omdat Robbert de dreigende moord van te voren aanvoelde en Stan Joran met een bluf die moord probeerde te voorkomen door hem een tevredenheidsgevoel te geven, om de innerlijke agressie die heerste te dempen. Maar dat iemand in de toekomst kan kijken wordt natuurlijk nauwelijks serieus genomen. Stan heeft toen dus geen waarheidsgetrouwe reactie gegeven. Een reactie zou alleen nog maar ergere publiciteit hebben opgeroepen. Zelfs naar de partner die Stan destijds had, ontkende hij dat hij de bluf gemaakt had uit angst voor onbegrip. De waarheid lag door Robberts waarschuwing te complex. Stan schaamde zich voor de publicatie in de krant. Het was natuurlijk nooit de bedoeling geweest dat dit irreële gesprek zou uitlekken.

De volledige naam van Stan werd nu wereldwijd in de pers genoemd. Hij was de kroongetuige in de zaak en tevens het bewijs dat Joran roofmotieven had, omdat hij tegenover Stan vrij wanhopig overkwam en geld wilde.

Vervolgens werd Stan zelf gedemoniseerd. Omdat Stan echter heel gevoelig is voor dit soort onbegrip, besloot hij zijn achternaam tijdelijk Van Aalst (zijn moederskant) te noemen, omdat hij vreesde, dat mensen de waarheid niet zouden kunnen bevatten en de negatieve draai van de pers zouden geloven. Hij is door deze nieuwsartikelen al vrienden kwijtgeraakt. Mensen vonden het eng en kenden de waarheid niet. Slechts een enkeling kende de waarheid, waaronder Robbert. Robbert steunde Joran ook via Stan, op afstand.

Paul gaf Robbert door dat het nu tijd is om, ondanks dat het Robbert onbegrip kan opleveren, deze waarheid naar buiten te brengen. Dat mensen mogen leren, dat de wereld en de bijna duivelse haat naar Joran zijn zoon gek gemaakt heeft, waar hij juist liefde nodig had. Dat mensen mogen leren dat het geen zin heeft om mensen te haten, dat het haten mensen juist in een negatieve rol drukt. Paul voelt de onvoorwaardelijke liefde van het hiernamaals en dat hierin niet geoordeeld wordt. Natuurlijk is moorden niet goed en is dat tegen Gods wetten, maar als mensen kwaad met kwaad gaan vergelden wordt het kwaad alleen maar groter. Zijn zoon heeft psychologische hulp en liefde nodig, waardoor hij kan herstellen en verder kan groeien, voor een lange tijd opsluiten heeft geen nut. In zijn diepste is Joran namelijk geen moordenaar, de wereld en haar demonisering via de pers heeft Joran zo gevormd. Als men Joran zelfs lief kan hebben is men ver ontwikkeld, maar dit is in het nog niet uitgerijpte bewustzijn van de mens zelden aanwezig.

Stan, de zeer dierbare vriend van Robbert, die ook op de filmpjes van Robbert te zien is, heet dus in werkelijkheid Stan Pluijmen. Hij nam het risico zijn reputatie te verliezen, voor de onvoorwaardelijke liefde waar het in werkelijkheid om hoort te gaan, dus niet het ego. Verder was er namelijk niks bij Joran te winnen, alleen te geven. Joran bood Stan wel een flink geldbedrag (een ton van de opbrengst via Jaap) als dank voor alles (en de vele steun) maar Stan heeft dit niet aangenomen.

Omdat Paul dit wenste hebben we dit verhaal vandaag gepubliceerd, ondanks het onbegrip dat het kan opleveren voor onze steun aan Joran. Het moest een doel hebben, een voorbeeld van hoe het wel moet.

Het contact tussen Stan en Joran is voorspeld door Robbert en dus via Robbert en het hogere aangestuurd, om hem uiteindelijk weer de liefde te leren die Stan van God (via Robbert) heeft leren kennen, en om hem op het rechte pad te houden. Maar uiteindelijk is Joran door de ellende bezweken, de massahaat heeft de druk bij hem uiteindelijk zo opgevoerd dat hij fout is gaan doen, zoals verzonnen verhalen aan de pers verkopen, afpersing en moord . De boodschap is dus, dat je uiteindelijk het kwade altijd in liefde moet omarmen en nooit kwaad met kwaad moet vergelden. God probeert met iedereen een relatie aan te gaan, zelfs met de grootste schurken van de wereld. Omdat Joran publiekelijk zo gedemoniseerd en opgejaagd is, is hij verder in de war geraakt en is het kwaad in hem groter worden.

Een tip voor de mensen is nog: zendt de mensen, die kwaad doen, liefde in gedachten. Dit geld ook naar Joran toe (hij is een bekend voorbeeld), maar verder natuurlijk voor iedereen op deze wereld.

Omdat Joran in het collectief geheugen van de mens staat (hij is een bekend voorbeeld), heeft het hogere in dit geval (via Stan) op dit voorbeeld aangestuurd. Liefde en vergeving zijn enkel de sleutel tot wereldgeluk.

Natuurlijk gaat ons medeleven uit naar de nabestaanden en naar de zielen van Natalee Holloway en Stephanie Floris zelf. Maar het innerlijk van Joran voelen we ook. We voelen ook medeleven naar de familie van Joran, die in hun diepste innerlijk weten dat Joran in wezen een goede jongen is.

Robbert weet dat velen dit alles niet zullen begrijpen, maar hij gaat enkel voor de waarheid en niets dan de waarheid.
Minke
Schreef op
11 01 2015

Beste Robbert, sinds vandaag ben ik voor het eerst je artikelen op je site gaan lezen en diverse foto's bekeken. Toen zag ik twee artikelen van Joran er tussen staan die ik niet durfde te lezen omdat ik bang ben om die nare energieën te voelen. Toch heb ik het gedaan en ik ben er echt heel blij mee. Ik voel mijn hart open gaan voor Joran en er stroomt liefde en vergeving en begrip uit. Ik kom er nu pas achter dat ik door de media mijzelf blind en doof heb gehouden en niet zelf ben gaan nadenken. Wat ik nu voel past veel meer bij me en dat andere voelde niet fijn. En dat droeg ik wel in me al die tijd over Joran blijkbaar. Ik wil met dit mailtje bevestigen dat het artikel goed doet en ik hoop voor Joran dat er meerdere mensen weer liefde naar hem gaan uitzenden en dat hij dat kan oppikken.Ik ben in ieder geval blij liefde te voelen naar hem. Met liefde Minke

jeannet
Schreef op
29 09 2014
en toevallig lees ik net dat Joran vandaag vader is geworden. Proficiat! Moge dit veel positieve reacties geven
jeannet
Schreef op
29 09 2014
heel toevallig kom ik op deze site en dit bericht. Het maakt indruk. De les dat je het kwade met het goede moet bestrijden, in liefde omarmen, maakt diepe indruk. Ik kende lang geleden Paul als liefdevol en integer mens die recht wilde doen in deze wereld. Moge deze les over goed en kwaad bij velen binnenkomen.
Miriam
Schreef op
19 02 2014
Ik was nog vergeten te melden dat ik al vanaf het begin Joran altijd liefde heb gestuurd!!! Nadat ik gisteren Roberto Tan had gezien en daar Peter R de Vries hoorde praten over Joran, heb ik hem ook liefde gestuurd en zo kwam ik op deze site! Liefde voor iedereen!!! Miriam.
Miriam
Schreef op
19 02 2014
Wat Prachtig Robbert, dat jullie dit gedaan hebben!!!Jezus keerde ook zijn andere wang toe nadat hij geslagen werd. Ook ik heb mijn moeder kunnen vergeven, ondanks zij verschrikkelijke dingen met mij heeft gedaan en mijn jeugd verpest heeft. Het leven is een grote levensles, met vallen en opstaan. Ik heb een plaatje van internet afgehaald en heb het op de achterruit van mijn auto geplakt, er staat een wereldbol met een vredes duif op en de tekst:Er is geen weg naar vrede, vrede is de weg! Veel Liefs Miriam.
Agatha Overbekking Waenink
Schreef op
06 02 2014

Dag Robbert, Mijn leeftijd gaat op de 70 aan en ben er erg blij wat ik mee mag maken. Vele jaren geleden werd ik me bewust van de onvoorwaardelijke Liefde. Ik lees er veel over en weet dat we allen samen verbonden zijn. Net op rtl 4 werd gezegd dat Joran Vader zal worden van een tweeling. Er wordt nu al geoordeeld. Laten we daar vooral niet in meegaan. Wondere gebeuren vanuit Echte Liefde. Vanuit mijn Hart wens ik hem, de kindjes en de moeder alle onvoorwaardelijke Liefde toe. Hopelijk nog velen met mij. Dat hieruit ook het LICHT mag groeien over de hele wereld naar meer verdraagzaamheid, vergeving en VREDE. Dat allen die slachoffer zijn ook in LICHT EN LIEFDE omhuld mogen worden. AUB GEEF HET OOK DOOR VANUIT JOU HART! DANKJEWEL NAMENS ONS ALLEN IN LIEFDE! Harte groet, Agatha

Yvon
Schreef op
28 10 2013
Tranen rollen over mijn wangen terwijl ik dit lees. Dit is wat ik altijd gevoeld heb bij Joran. Een jongen, gewoon een jongen van het leven, met een liefdevol hart, maar vergruist door de mensheid. Prachtig Robbert dat je dit mag leiden naar liefde. Fijn dat Stan en Paul je bijstaan. Respect vanuit mijn hart!(♥‿♥)
Dineke
Schreef op
14 07 2013
Ik geloof in de zuivere kern van iedere ziel, en dat wanneer je niet krachtig genoeg bent dat bij je stuk gemaakt kan worden, stuur LIEFDE LICHT en KRACHT naar iedere ziel op Aarde en in het bijzonder naar Joran van de Sloot. Robbert heel hartelijk bedankt voor al jou prachtige boodschappen en blijf vooral wie je bent!!! Een liefdevolle groet Dineke xxx
Evert Jan Poorterman
Schreef op
22 04 2013
Robbert, dank je wel voor je openheid. Ik las het en werd steeds heen-en-weer geslingerd door gevoelens en gedachten. Ik heb afgewogen, geoordeeld, begrepen, ontkend en kom tot het volgende. Robbert, Stan en Paul en niet in mindere mate ook Joran, Nathalee en Stephanie zijn aangestuurd de wereld te laten zien wat er gebeurd als je negatieve krachten gegenereerd. Het is dus een spel met participanten om ons duidelijk te maken welke processen uitgespeeld kunnen worden. Ook spelen Peter R. de Vries, Joran's vader en anderen een rol in dit verhaal. Als ik kijk naar de namen zie ik al heel veel. Moeder Beth bijvoorbeeld trekt emotie aan, vader Paul ontwijkt zo veel mogelijk en Joran zelf voelt zich verheven boven anderen. Allemaal naamkracht en Nathalee die gedroeg zich ook naar haar naamkracht; namelijk behoorlijk promiscue en daardoor zoog ze de foute jongens aan. Met andere woorden; de spelers in dit spel hebben de juiste 'krachten' in hun naam om te doen wat zij deden. Ieder vulde zijn/haar rol in met een bepalend aandeel in dit spel. Het is dus noodzakelijk het 'spel' aan de wereld te tonen, maar wel completer dan hierboven beschreven. ook de motieven van Peter R. de Vries, zijn jacht op geboefte en zijn verlangen gezien te worden, maakt deel uit van het verhaal. Alle voornamen bepalen keuzes, richtingen en levenslot. Als het 'spel' aan het publiek getoond moet/mag worden, is het ook van belang dieper in te gaan op de voornamen van de betrokkenen opdat de mensen 'weten' dat lotsbepaling sterk afhankelijk is van geboortemoment, maar ook van de naamkracht die je draagt. In dit spel hadden de acteurs allen de juiste krachten aan hun kant, zoals iedereen in zijn/haarleven de krachten krijgt te doen wat te doen. Wel erg donker dit blok. Moderator kan dat lichter... er zijn ook minderzienden onder de lezers.
Caroline
Schreef op
13 03 2013

Kwaad moet niet met kwaad bestreden worden.98% van alle gedetineerden hebben te maken gehad met een traumatische jeugd of erfelijk belast. (documentaire "de onrendabele" Er zou veel meer aandacht besteed moeten worden aan de behandeling van mensen die zinloosgeweld toepassen en alle variaties daar van. Dat wil niet zeggen dat joran geen andere keus had dan te liegen,bedriegen en uiteindelijk afschuwelijke dingen heeft gedaan. Hoe moeilijk je het ook hebt ,je bent nog altijd zelf verantwoordelijk voor de keuzes die je maakt en het gedrag, zoals Joran doet en deed. Wat Robbert en Stan hebben trachten te doen, heb ik onvoldoende kennis van of geloof dat dit allemogelijk is. In het heleverhaal mis ik de eigen verantwoordelijkheid en geweten van Joran.Waar zijn eigen grenzen en waarden liggen. Joran is in mijn ogen toch een ziek iemand die niet werkelijkheid en realiteit kan scheiden. Joran moet een straf uitzitten maar vooral behandeld worden, want van de gevangennis wordt je alleen maar een slechter mens en leer je niks wat bijdraagt aan waarden,normen en een goed mens voor je medemens zijn.

yvonne van oevelen
Schreef op
15 11 2012
Dank u wel dat ik dit verhaal mocht lezen. Het heeft mij veel gedaan. Mogen wij die dit lezen er een les uit leren.Het begint al je zelf,hoe vaak veroordelen, oordelen wij niet de ander. lieve groet en nogmaals dank Yvonne
Karin
Schreef op
04 11 2012
Wij mensen mogen niet oordelen,alleen God/de albron weet het totale beeld. Ik vind ook dat je het kwade niet met het kwade moet bestrijden, maar juist liefde en licht sturen, wij zijn allen een, in ieder mens zit een godsvonk. Ik stuur ook liefde en licht aan de zielen van de meisjes die zijn omgekomen en aan de nabestaanden,ook aan Joran. Karin
vincent
Schreef op
22 10 2012
Stan.. je hebt iets gedaan wat ik ook zou willen doen, nml. de manier waarop je Joran gesteund hebt, dat is iets wat ik waarschijnlijk zelf nooit zou durven. Maar het is wel iets moois. Joran heeft verkeerde keuzes gemaakt maar hij verdient net als ieder mens een arm om zijn schouders en begrip en compassie. Robert: ik geloof in je gaven. Fantastisch dat je deze lessen mag doorgeven. Ik heb altijd geweten dat er een menselijke kant aan het Joran-verhaal zat, maar dat soort dingen zal de pers niet publiceren, helaas.
Corrina
Schreef op
20 10 2012

Robbert en Stan, Dank voor jullie moed, integerheid en openheid. Ik las er over in veel boeken: dat wij allemaal het 'kwade' in onze wereld voeden met onze gedachten erover. Jullie laten de Nederlandse realiteit ervan zien, met jullie achtergrondverhaal van Joran. Ik ben erdoor na gaan denken: over wie spreek ík kwaad in mijn gedachten en... wat zeggen mensen zoal over míj... Ondertussen breng ik daarnaast met míjn gedachten een beetje licht bij de last die Joran draagt.

christiaan
Schreef op
15 10 2012
Ik ben geestelijk al zo verre dat ik over dit onderwerp geen reactie kan geven. Na 5 minuten....10 minuten, het lukt mij nog niet, na 20 minuten.... maar op eens...DIT MOET HET ZIJN dit is de les van god.Ik bedoel,Ik heb het verhaal gelezen van robbert en ...(wow)nu weer! er komen mijn gekreerde reacties in mijn hoofd die ik hier wil neer typen maar het wordt weg gezogen uit mijn hoofd ( ik voel dat het hogere dit doet)korte moment is iemand(ik krijg de naam gabrieel? door)achter mij aanwezig met de handen op mijn schouders. Ik zit vervolgens zo naar het beeldscherm te staren met n,leeg hoofd zo van als niemand een klap op mijn hoofd geeft( ik woon alleen) dan zit ik tot de volgende avond nog zo bij. goed, hier is een boodschap ontstaan wat niet van mij komt maar via mij.het is de stilte dat is bij mij op gekomen na het lezen van het verhaal over Joran en zijn vader. god heeft in gegrepen en mijn hoofd leeg gemaakt.Ik durf dit bericht niet te versturen wat zullen ze denken over deze bericht. HEE CHRISTIAAN! he? oja bij de les blijven. Ik Bedank jullie Robbert en Stan. liefdelijke groet. Christiaan
Elles
Schreef op
15 10 2012
Ik mis een stukje in mijn reactie, had geschreven dat men daar ook aandacht voor moet hebben want zij zitten met hun woede, frustratie en diep verdriet, voordat je zover bent dat je tot acceptatie en vergeving overgaat is een hele weg en ik zie de pers meer kwaad dan goed doen, stokers zijn het uit op eigen gewin.
Linda
Schreef op
15 10 2012
Moedig van jullie om met het verhaal naar buiten te komen! Ik heb de zin meteen voor mezelf genoteerd (wist het al van binnen maar lees het nu nog eens van een ander); "je moet het kwade altijd met liefde bestrijden en niet veroordelen en demoniseren, dan gebeurt juist het averechtse". Deze universele wet draait het om en als iedereen er naar gaat handelen zal er veel veranderen op aarde. Liefs
Mier
Schreef op
14 10 2012
heftig zeg.. goed geschreven ook ! meteen weer even snel een innerlijke omschakeling, want ik vind dat de pers de laatste tijd toch wel erg ons leven bepaald. dit heeft me echt in me hart geraakt, jongens en jij ook veel sterkte Stan !
Rick Speelman
Schreef op
14 10 2012
Durft niemand te zeggen dat sommige mensen gewoon puur slecht zijn? Joran is zo iemand. Leuk en aardig allemaal, maar wie dit leest zou ook eens naar zichzelf moeten kijken en zich afvragen of zij in welke omstandigheden ook, misbruik zouden maken van de situatie om geld los te krijgen om je levensstijl te financieren, of erger nog, te moorden! Wie van jullie zou dat doen? Kom niet aan met omstandigheden, want die heeft hij zelf gecreeerd met zijn daden en gedrag. Het is een moordenaar en iemand die bewust manipuleert en bedriegt voor zijn eigen gewin. Laten we daar wel duidelijk over zijn! Ik vind dit hele stuk wat hier is geplaatst een klap in het gezicht van de slachtoffers van de Joran en een respectloze blamage voor de nabestaanden van de mensen die hij heeft vermoord! En met een beetje lef en de moed om ook een tegen geluid toe te staan, zou ook mijn reactie geplaatst moeten worden. Je zal maar een slachtoffer van deze man zijn en dit tegenkomen. Daar wel eens aan gedacht?
Elles
Schreef op
12 10 2012

De rol van de media is erg dubieus in dergelijke gevallen, te veel op sensatie belust en dan maak je meer kapot dan dat je goed maakt.

sanne
Schreef op
12 10 2012
het zou zo mooi zijn als alle mensen elkaar omhoog zouden trekken ipv de grond in trappen ..de mensen die nog veroordelen beseffen niet dat ook de duistere kant in hun zelfe nog is.. door liefde kan een mens groeien naar het licht ..heb heel veel negatieve reacties gelezen over joran wat eigelijk wil zeggen dat het lagere bewustzijn ook in die mensen zit die oordelen over joran!!
valentina middelveld
Schreef op
11 10 2012

wij kunnen met allen wat leren van zo een triest verhaal jouw manier van kijken naar, is erg inspirerend. Blijf jezelf Robbert,dat is uitendelijk wat je gaat helpen. (Jouw zuiverheid doet harten smelten)alle beetjes helpen

Anne Mossel
Schreef op
10 10 2012
Sterkte jongens! veel zullen het niet begrijpen maar ik wel het gaat ook om de onvoorwaardelijke liefde en niet het beoordelen van een ander maar echt kijken hoe iemand is. ik sta achter jullie! groetjes xxxx
J Stegers
Schreef op
10 10 2012
Robbert en Stan, ik houd van jullie! Super moedig dat jullie dit gepubliceerd hebben. Ik sta er (hoe tegenstrijdig dit ook in mezelf werkt) achter. De onbewuste mens heeft hier veel van te leren! We hebben Joran ook massaal gehaat. Niemand denkt aan wat dit met hem doet. Ook supermoedig van je Stan! Ik houd van je.
Karin
Schreef op
10 10 2012
Ik sluit me geheel bij Lutgard aan. Het is waar, als mensen kwaad met kwaad gaan vergelden word het kwaad alleen maar groter. Dit is helaas nog altijd de wereld van nu. Omdat mensen niet verder kunnen zien, als dat haat met haat gestraft moet worden. Dit biedt uiteindelijk geen oplossing, alles behalve dat. Waar het om gaat is de allesomvattende liefde. Mensen worden niet geboren als moordenaar. We zijn allemaal kinderen van God. Ik ben wel een beetje bezorgd nu voor jullie. Velen zullen dit niet begrijpen, maar er zijn ook mensen die het wel voelen en weten. Hopelijk gaan veel mensen echt nadenken als ze dit moedige bericht lezen. Voor jullie veel liefs x
Lutgart
Schreef op
10 10 2012
Lieve Robbert en Stan, Wat een hartverscheurend verhaal en dank je wel voor jullie moed om daarmee naar buiten te komen. Jezus zei ook, kwaad om kwaad vergelden, werkt niet. Alleen onvoorwaardelijke liefde en dat God jullie mag blijven steunen in de boodschappen die jullie aan ons willen brengen. God zegene jullie met heel veel liefde, kracht en wijsheid.
roos
Schreef op
10 10 2012
Heel bijzonder..., maar ik weet ook dat God het zo bedoelt en ga ervan uit dat dit de waarheid is....God is liefde en houdt van alle mensen, iedere ziel heeft een les te leren en God gaat met ons mee.....hoe moeilijk het soms ook is (te begrijpen). Liefs aan Robbert.

Reageren op dit bericht?

Heeft u nog tips opmerkingen of andere suggesties dan kunt u die richten aan. contact@robbertvandenbroeke.nl

Robbert