Graancirkelarchief

Uitleg kaart
In heel zijn leven heeft Robbert een enorme hoeveelheid graancirkels waargenomen. Het is de bedoeling dat op deze pagina in de toekomst alle formaties gearchiveerd zullen worden om meer inzicht te krijgen in deze waarnemingen. Onderstaand vindt u nu het complete overzicht vanaf 2007.

U kunt de waarnemingen zowel via de kaart bekijken als het alfabetisch overzicht wat hieronder vermeld staat. Daarnaast bestaat ook de optie om via het onderstaande menu een selectie per jaar te kiezen.
10e 'Formatie' '09
Waargenomen op: 05 oktober 2009

Deze nieuwe grascirkel met wit poeder in het centrum is eigenlijk een aanvulling op de laatste formatie van 26 september.

De nacht voor het ontstaan van deze cirkel verteld Robbert een uittreding te hebben gehad waarbij hij, over het desbetreffende grasveld, een beeld heeft gekregen van een nieuwe cirkel met het poeder er in. Bij het ontwaken lag er ook op zijn balkon een hoopje wit poeder.
Robbert was zelf nog niet in de gelegenheid geweest om naar het veld te gaan, dus  informeerde hij DCCA en Roy Boschman over zijn ervaring van de nacht ervoor. Roy was als eerste die ochtend op de plek van bestemming. Hij vond daadwerkelijk een nieuwe cirkel met het poeder. Later die dag heeft Sjaak Damen het poeder verzameld en mee genomen voor onderzoek. Ook is er weer een deel opgestuurd naar Nancy Talbott die het inmiddels heeft laten analyseren. Het betreft hier een Engelstalig rapport.
Dit fenomeen heeft zich al vaker voltrokken in de gewascirkels in de velden rondom Hoeven. En ook daar zijn rapporten van gemaakt, Klik hier.
 

9e Formatie '09
Waargenomen op: 26 september 2009

Al enkele dagen voelde Robbert wederom de bekende spanning in de lucht hangen die hoort bij de komst van een nieuwe cirkel. Zaterdag nacht, 26 september, was het dan eindelijk zover. Alweer het veld aan de Palingstraat had de grootste aantrekkingskracht op hem. Daar trof hij dan ook een betrekkelijk grote grasformatie aan. Bestaande uit 4 grote ringen. Te weten 18, 15, 13 en 9 meter. Tevens was er aan de zijkant van de formatie een ank. Tussen de 2 voorste ringen was een kleine cirkel.
De volgende ochtend heeft Roy Boschman al mooie kiekjes weten te maken, de mist maakte het extra ‘myst’erieus….

Die avond weer met Robbert afgesproken bij het desbetreffende veld. De energie bleek meer dan aangenaam. De mist (als het mist was) bewoog zich als een ring om ons heen. Apart, want mist hangt normaal gesproken stil en deze band was zo’n 10 meter breed en daarachter was het niet meer ‘mistig’. Toen Robbert en Roy achter elkaar in een ring liepen, zagen andere bezoekers een gestalte tussen hen in lopen en achter hen ook enkele donkere gestaltes. Robbert kon dit later bevestigen, want hij voelde hun aanwezigheid.

Die avond werden er wederom foto’s gemaakt door Robbert. Ook dit keer verscheen er weer iets opmerkelijks op het display van de camera. Een object wat hij al eens eerder heeft gefotografeerd met de camera van Nancy Talbott in 2007, 2008 én ook al dit jaar in een formatie bij Standdaarbuiten. Voor dit (Engelstalige)verslag, klik hier. De foto’s met het vierkante object die je hier naast ziet zijn in deze formatie gemaakt.
 

8e Formatie '09
Waargenomen op: 06 september 2009

In de nacht van zaterdag op zondag, 5 / 6 sept., is de tweede grascirkel in Hoeven ontstaan voor dit jaar. Robbert wordt deze nacht aangetrokken door dit veld en besluit er samen met Ellen, een goede vriendin, naar toe te gaan. Wanneer ze om 01:00 uur arriveren ligt er in het weiland een formatie van platliggend gras in de vorm van een ring met een doorsnee van zo’n 9 meter met daarin een eivormige cirkel en aan de buitenkant van de ring 4 cirkels. De middelste eivormige cirkel is zo’n 3,5 meter lang en 2,5 meter breed en de 4 cirkeltjes aan de buitenkant zijn 1,5 meter. Wanneer beide in het weiland staan moet Ellen bukken voor een overscherend, metaalachtig object welke een 50 meter verderop, ter hoogte van wat bossage, weer in het niets verdwijnt.

Een dag later zijn Robbert en Roy  ’s avonds bij de formatie. Iets later komen Peter Vanlaerhoven en zijn vriendin ook aan bij het veld en nog wat later voegt zich ook Ellen bij het stel. De duisternis begint al wat in te treden. De energie die rond deze formatie hangt is voor ieder duidelijk voelbaar. De energievelden rondom de bezoekers lijken op te lichten bij het betreden van de cirkels. Persoonlijk heeft ieder zijn/haar eigen ervaring.
Wanneer Robbert de camera van Roy hanteert verschijnen er eerst vreemdsoortige mistwolken op de foto en op de volgende zijn lichtstrepen te zien die over het veld lijken te scheren. Vervolgens begint Robbert foto’s van zichzelf te maken en op de ene foto na de andere blijkt een ufo te staan. De totale serie bestaat uit een 20 tal foto’s, hier naast laten we er twee van zien. Voor meer van dit soort foto’s verwijzen we graag naar de fotogalerie op deze site.
 

7e Formatie '09
Waargenomen op: 01 augustus 2009

Op zaterdag 1 augustus doet Robbert van den Broeke het ongelooflijke verhaal van zijn ervaringen een dag eerder.

Deze bewuste dag trekt hij er alleen op uit om even de hectiek achter zich te laten en rijdt door de polder. Op een gegeven moment krijgt hij een sterke drang om naar zijn speciale veldje te gaan.
 

Wat daar allemaal precies gebeurd is, kun je lezen in de rubriek Bijzondere Gebeurtenissen, onder de titel  'Bijzonder voorval op 31 juli 2009'
 

Het blijkt dat Robbert tijdens dit voorval even zijn bewust heeft verloren. Wanneer hij weer bijkomt ontdekt hij een afdruk van twee ovale ringen die in het gras zijn achter gebleven. ook heeft hij twee metaalachtige stukken steen in zijn hand. Hier naast de foto’s
De grascirkel is zo’n 5 x 4 meter en betreft een ovale ring van zo’n 30/40 cm breed, bestaande uit twee vlak langs elkaar lopende banen. Op één van de foto’s is dit goed te zien.
 

6e Formatie '09
Waargenomen op: 31 juli 2009

Eind juli ontdekte Robbert een formatie die waarschijnlijk al eerder die maand was ontstaan.

In de eerste week van juli deed Robbert het verhaal dat hij een tekening had gemaakt van een nog te ontstane cirkel.

Zoals te lezen bij de 3e Formatie ’09, werd Robbert in de nacht van 12 juli weer aangetrokken tot de velden nabij Standdaarbuiten. Daar aangekomen kreeg hij het gevoel om naar een specifiek perceel te moeten, maar bij het desbetreffende veld vonden ze toen niets opmerkelijks.

Het leek er dus even op dat deze formatie geheel onopgemerkt aan ons voorbij zou gaan, maar de aantrekkingskracht naar dit veld bleef voor Robbert sterk aanwezig.
Uiteindelijk ontdekte hij dan toch deze ‘nieuwe’ formatie.
Aan de hand van hoe hij de cirkel aantrof, werd duidelijk dat hij er al een tijdje lag.
Grote kans dus, dat op die ene bewuste avond deze formatie is gevormd.
De tekening die Robbert eerder had gemaakt bleek exact overeen te komen.
Het betreft een formatie van 2 cirkels en een onvolledige ring zoals te zien is op de overzichtstekening. Hieronder volgen de maten.

Kleine ovaal links 1.40 x 1.60. Ovaal in het midden 3.00 x 2.65. Grote cirkel 24 meter in doorsnede met een opening van ongeveer 52/53 graden (is één van de hoeken die te vinden is in een heptagon en is ongeveer de heling van de grote piramide!!)

 

5e Formatie '09
Waargenomen op: 24 juli 2009

Vrijdag 24 juli meld Robbert van den Broeke dat hij de nacht ervoor naar een perceel in Zevenbergen werd ‘getrokken’. Hij had er zelfs een witte schim in gezien.

Het betreft een formatie in tarwe, wat zo’n 70 cm hoog staat, van één grotere cirkel en maar liefst 28 kleinere, waarvan er 14 rond de grotere liggen en 2 krullen van beide 7 cirkeltjes aan de buitenkant. De totale formatie meet zo’n 34 meter lengte. Het gewas ligt er wederom linksom in en lijkt in verschillende kleine cirkeltjes zelfs spiraalvormig te liggen. Ook bij deze formatie zijn we alle verbaasd hoe de stengels toch zo mooi neergelegd kunnen worden. Ook dit keer geen afwijkende anomaliën (zoals gebogen of gesprongen knopen) maar weer wel stengels met breuk. Ook hebben we een dode en een half dode vlieg waargenomen aan een stengel.

Het energetische aspect levert leylijnen op die daar blijkbaar niet voor niets liggen, getuige de tekening van Richard van Rijswijk. De vele vibrerende stromingen welke duidelijk voelbaar zijn, hebben een behoorlijke uitwerking op ons. Na een paar uur aanwezig geweest te zijn in deze cirkel is het voor een ieder duidelijk dat we even een pauze in lassen. Dit doen we nadat we het graan voor Sjaak’s korrelonderzoek hebben verzameld. Ook hier geeft de eigenaar toestemming om dit graan te laten onderzoeken op de kwaliteit van het eiwitgehalte. (een uitgebreid verslag hierover vind je bij Bijzondere gebeurtenissen)

In de avond keren we terug, waar we afgesproken hebben met Robbert van den Broeke en Nancy Talbott, een Amerikaanse graancirkelonderzoekster. Naast de vele orbs heeft Robbert ufo’s weten vast te leggen met de camera. Het uiterst bijzondere resultaat van deze avond kunt u hier lezen en zien. Voor degene die nog twijfelen aan de echtheid van de foto’s (wat ik overigens niemand kwalijk neem) zijn uitgenodigd om deze foto’s cq camera’s aan een gedegen onderzoek te onderwerpen. Je gelooft dit inderdaad pas als je het zelf meegemaakt hebt. 
(tekst: DCCA)
 

4e Formatie '09
Waargenomen op: 19 juli 2009

Robbert  ontdekte deze formatie in de nacht van zaterdag op zondag 18/19 juli in het zelfde veld als waar formatie nummer 1 en 2 waren gevallen dit jaar. Vooraf had hij al een visioen gekregen in welke vorm deze zou ontstaan. Hij heeft deze formatie dan ook op papier getekend voordat ie het veld betrad. Hij nam ook een enorme lichtbol waar bij het betreden van het veld.

De formatie bestond uit 1 grotere cirkel met daaromheen 11 kleinere cirkels. Deze vorm hebben we in Nederland nog niet vaak gehad, zelfs het graan (wintertarwe) lag er perfect in gevleid. Een kunstwerk om te zien. Het linksom liggende graan had zelfs de kleiklonten heel gelaten en zich daar overheen gelegd met de vorm van de brokken mee. De grootste cirkel had een doorsnee van rond de 12 meter maar was niet geheel rond. De bijgevoegde tekening op schaal,  geeft aan dat de overige cirkels een stuk kleiner waren, variërend van 4 meter naar het noord-oosten tot 1,90 meter in het zuid-oosten aan het eind van de ‘staart’. Van kop tot staart meet de totale formatie een lengte van 27 meter lang en 19 meter breed. Richard van Rijswijk heeft een hele constructie tekening in kaart gebracht en wie weet rolt daar ook nog één of ander patroon uit wat geometrisch te berekenen is. Ook zal hier een korrelonderzoek van worden gedaan, waaruit wellicht zal blijken dat ook deze cirkel ontstaan is door een bepaalde vorm van straling of verhitting al dan niet veroorzaakt door niet bekende fenomenen.
 

3e Formatie '09
Waargenomen op: 12 juli 2009

Zondag 12 juli ontdekte Robbert een ‘nieuwe’ graancirkel bij Standdaarbuiten.
Robbert: ”In de nacht van zaterdag op zondag jl. werd ik weer aangetrokken tot de velden nabij Standdaarbuiten en kreeg het gevoel dat we (hij en een vriendin) naar een ander veld moesten gaan. Het desbetreffende veld had niets opmerkelijks en dus zijn we nog even naar het veld daarnaast gegaan alwaar deze cirkels lagen”.

Ook dit keer betreft het een (ovale) cirkel met daar omheen 3 kleinere waarvan eentje ook ovaal blijkt te zijn. De grote 'cirkel', waarin het gewas (ook dit keer wintertarwe) weer linksom ligt, heeft een afmeting van 10,40m bij 7,80m. De kleinste cirkels meten ieder 2,10m en de ovale kleine cirkel 3m bij 4,40m. De kleinere cirkels liggen in een driehoek rond de grote op een afstand van 50/60cm. Het gewas heeft een lengte van ongeveer een meter.

Robbert kon vertellen dat na deze formatie het graancirkel seizoen van dit jaar nog niet afgelopen is. Dus op naar de volgende.

 

2e Formatie '09
Waargenomen op: 06 juli 2009

De tweede Nederlandse graancirkel voor 2009 ontstond in de nacht van zondag op maandag (5/6 juli). Robbert verteld dat hij samen met een vriendin foto’s aan het maken was in Hoeven toen hij plots de drang kreeg om weer naar Standdaarbuiten te gaan. Daar aangekomen in de reeds bestaande formatie hoorden zij beide een luid gekraak en zagen een lichtflits (wat zeker geen onweer was). Lopende in de richting waar het geluid vandaan kwam zagen zij daar deze nieuwste formatie liggen.

Deze formatie had een doorsnee van wel ruim 80 meter. Voor Nederlandse begrippen dus wel min of meer afwijkend van wat we eerder  hebben gezien.

Zo’n 50 meter verder het veld in van de vorige formatie lagen 3 kleine cirkels vlak bijelkaar (twee van 2 meter en 1 van 1,60m). 8 meter verder, lag er een grote ring van 20 tot 25 cm breed en maar liefst 245 meter in omtrek. Na weer 30 meter lag er nog een ring met dezelfde breedte en na 2 meter weer een kleinere ring. In het centrum van deze evenwijdig aan elkaar lopende ringen lag een ovale cirkel van 3,50 bij 5,20 meter (zie diagram). Deze formatie lag pal onder  hoogspanningskabels. Dit is een verschijnsel dat vaker bij graancirkels voorkomt.

In alle gevallen lag het gewas linksom gedraaid. Hier en daar leek het erop dat het tarwe zelfs ‘uit de bocht’ was gevlogen. Van deze formatie is ook een korrelonderzoek gedaan door Sjaak Damen. Je leest hier meer over in de rubriek.; Bijzondere gebeurtenissen.
 

1e Formatie '09
Waargenomen op: 01 juli 2009

Robbert melde de eerste formatie van dit jaar voor Nederland. Afgelopen weekend kreeg hij, na een paar vermoeide dagen, het gevoel om naar het betreffende perceel te gaan ergens in Standdaarbuiten. Samen met een vriendin trof hij daar deze graancirkel. De cirkels, 7 in totaal, liggen in wintertarwe op kleigrond.  Op dit veld zijn er voorgaande jaren ook al eerder 
formaties ontstaan.

In het gewas, zo’n 70 cm. hoog, liggen 2 grotere cirkels met vóór de eerste grote cirkel (4,50 m. doorsnee) een overlapte kleinere cirkel van 80 cm. en aan de andere kant 2 losse cirkels van 1,70 en 2 meter. Verderop, 22 meter, lag een grotere eivormige cirkel van 9,50 meter bij 7,60 meter (op het breedste punt maar niet in het midden) doorsnee. Schuin daarachter weer 2 kleinere cirkels van 2 en 2,30 meter. Het gewas lag in alle cirkels linksom. De op 50 meter afstand hangende hoogspanningskabels hebben we al eerder meegemaakt en graancirkels blijken enige sympathie hiervoor te hebben.

 

Vorige Blz
Vorige Blz