Graancirkelarchief

Uitleg kaart
In heel zijn leven heeft Robbert een enorme hoeveelheid graancirkels waargenomen. Het is de bedoeling dat op deze pagina in de toekomst alle formaties gearchiveerd zullen worden om meer inzicht te krijgen in deze waarnemingen. Onderstaand vindt u nu het complete overzicht vanaf 2007.

U kunt de waarnemingen zowel via de kaart bekijken als het alfabetisch overzicht wat hieronder vermeld staat. Daarnaast bestaat ook de optie om via het onderstaande menu een selectie per jaar te kiezen.
1e Formatie '11
Waargenomen op: 24 april 2011

Op paaszondag, 24 april. Net na middernacht werd Robbert naar een bepaald veld bij het plaatsje Bosschenhoofd getrokken. Boven het veld zag hij een witgele gloed waardoor hij wist dat hij het veld in moest lopen. Daar trof hij een verse formatie aan in gras, bestaande uit 18 cirkels waarvan de kleinste een doorsnede had van 70 cm. en de grootste 3 meter. De totale lengte was 24 meter.

Robbert voelde al enkele dagen de liefdevolle aanwezigheid van de Heilige Franciscus van Assisi (beschermheilige van de dieren). Ook toen hij het veld inliep was deze aanwezigheid heel sterk.

Meteen kreeg Robbert een prachtige boodschap door: "De mens is niet beter of verder ontwikkeld dan dieren. Dieren hebben dezelfde gevoelens en emoties en worden hierin zwaar onderschat door de mens".

Deze boodschap werd voorafgegaan (2 dagen eerder op 22 april bij Robbert thuis) door enkele prachtige verschijningen op foto's van verschillende dieren en van een monnik. Deze foto's kun je bekijken in de fotogallerie (of klik hier).
 

6e 'Formatie' '10
Waargenomen op: 06 augustus 2010

‘Grascirkel ontstaat onder onze neus !’ (verslag van Roy Boschman)

Het is vrijdag avond 6 augustus en ik ben bij Robbert. Rond elf uur stel ik voor om er misschien even op uit te gaan, want het is heerlijk weer buiten.(een heldere hemel, wind stil en ik denk een graadje of 15). “Misschien weer ’ns naar het veldje?” vraag ik. Dit vindt Robbert een goed idee, want dat is inderdaad lang geleden.
We zijn net onderweg (ik denk nog geen 500 mtr. van zijn huis vandaan) en Robbert verteld dat hij een ‘positief onrustig gevoel heeft’…… Hij zegt dat hij dit ook voelt, vlak voordat  er weer  ergens een cirkel gaat verschijnen. Ik zeg; “oké,…. Ik ben héél rustig en cool…!!!”
Uiteindelijk komen we aan bij het veldje aan de Palingstraat. Wanneer de auto stil staat is het veld aan Robbert z’n kant. We stappen uit, ik pak mijn jas achterin en ik hoor Robbert roepen ; “Hé, een flits ! Ik zag een flits,….! Zag jij ‘m ook ?” Helaas had ik de flits niet gezien…. Hij wees aan waar hij de flits zag. Het was zo’n 5 mtr. van de auto vandaan, vlák boven de grond.   
Al foto’s makend liepen we naar die plek toe. En wat schetst onze verbazing ;………
Precies  op die plek ligt een kleine grascirkel met een doorsnede van ongeveer een 1,5 mtr. ONGELOOFLIJK ! Gewoon onder onze neus ontstaan !!!
Robbert gaat er meteen in om te voelen. Deze werd duidelijk voor óns gemaakt wist hij te vertellen. “Ga er maar ‘ns in staan zei hij.” Zo gezegd, zo gedaan. Al na zo’n 30 sec. leek het net alsof mijn gehoor afnam. Dit ging gepaard met een soort hoge pieptoon plus ik kreeg een drukkend gevoel vlak onder mijn oren. Zodra ik uit de cirkel stapte was dit gevoel weer weg… héél apart. Er gebeurde dus duidelijk IETS in die cirkel. Ik vertelde mijn ervaring aan Robbert en hij herkende het meteen. Dit gevoel heeft hij ook wanneer hij readings geeft aan zijn klanten.

Wat ook frappant was, is dat de honden in de buurt aansloegen en koeien in de verte begonnen te loeien. Er ‘hing’ duidelijk iets in de lucht….. Misschien moesten we dit nog wel eens letterlijk nemen. Robbert maakte namelijk al vrij snel de opmerking, dat , wanneer er nu een ufo zou landen,…. Of ik dan in zou stappen en mee zou gaan…..? Daarop antwoorden ik ; “Ja natuurlijk, moet ik wel eerst even de auto op slot gaan doen, want die staat nog open met de sleutels er in….” Ik vroeg of hij dacht dat het nodig was…? Maar daar kon hij nog geen antwoord op geven…
Inmiddels stond ik alweer een tijdje in de cirkel en kreeg heel sterk de indruk dat ‘ze’ met me bezig waren…. Eigenlijk leek het wel alsof er constant herhaaldelijk werd  ‘gezegd’  ~ NU NOG NIET ~ Het voelde héél vredig en vertrouwd. Er was een duidelijk contact gaande, daar kon ik gewoon niet om heen. Ik voelde dan ook een gróót RESPECT voor deze intelligentie die met mij bezig was…
Tijdens deze ervaring stond Robbert foto’s te maken met zijn eigen camera. We zijn daar zeker een uur gebleven. De honden waren inmiddels gestopt met blaffen en de koeien waren ook weer rustig. Zelf hadden we ook het idee dat de (positieve) ‘spanning’ verdwenen was. Vervolgens bekeken we de foto’s en tot onze grote verbazing zaten er wel een paar bijzondere tussen. Vooral degene die je hiernaast ziet met de lichtbundel die op mij af lijkt te komen spreekt érg tot de verbeelding…..
Later vertelde Robbert dat dit een soort ‘inwijding’ is geweest, voor iets wat nog moet gaan gebeuren. (SPANNEND…..!)
 

5e Formatie '10
Waargenomen op: 02 augustus 2010

In de laatste week van juli had Robbert het gevoel dat het niet lang meer kon duren voordat er weer een formatie zou komen. Al een paar dagen had hij het bekende blije en liefdevolle gevoel in zijn lijf.
Van zondag 1 op maandag 2 augustus was het gevoel zo sterk dat hij een vriendin belde om samen met hem de polder in te gaan en wel richting Oudenbosch. Aan de Koksweg vonden zij in een tarwe veld inderdaad de vijfde formatie van dit jaar.
De formatie bestond uit twee grote cirkels met daaraan vast een hoefijzer, rechts hier van lag ook nog een ovaal plus een kleine cirkel. De formatie was in totaal zo’n 25 meter lang.

Bij daglicht werd er iets heel bijzonders ontdekt. Een aantal toppen van het tarwe leken te zijn verschroeid door een flinke warmte bron. Aangezien dit nog niet eerder is voorgekomen in één van 'Robber's' formaties, werd besloten om één van de halmen verder te onderzoeken in een laboratorium in Ohio (Amerika).
De uitkomst van dit (engelstalig)onderzoek kun je hier lezen.
 

4e Formatie '10
Waargenomen op: 23 juli 2010

De vierde Nederlandse graancirkel van 2010 heeft niet lang op zich laten wachten. Ook deze formatie lag in Zevenbergen en wel in een veld naast de Afgebrande Hoeven. De boer was niet echt blij met dit wonder in zijn veld. De agrariër gaf dan ook geen toestemming om de formatie te betreden en door het research-team te laten onderzoeken.


Roy Boschman is later nog naar de boer geweest om te vragen of het misschien mogelijk was om de formatie toch op te mogen meten voor naslagwerk. Gelukkig gaf hij hiervoor wel toestemming. Een uitgebreide tekening met maatvoering vind je hier naast.

 

 

3e formatie '10
Waargenomen op: 21 juli 2010

Robbert krijgt in de nacht van 20 op 21 juli een sterke drang om de polders in te gaan. Hij belt een vriendin en zegt naar een specifieke veld te moeten ergens in Zevenbergen. Bij aankomst ligt daar inderdaad een formatie. Zij treffen niet alleen deze formatie maar Robbert en Ellen zien ook een witte lichtbal op 15 meter hoogte boven het centrum ter grootte van een voetbal.

 

De formatie heeft een grote eivormige ring van ruim 20 meter met daar omheen 23 kleine cirkeltjes, variërend van 1 tot 2 meter doorsnee. Zo'n 25 meter verder naar het noordoosten liggen nog eens 3 cirkels van zo'n 2 tot 2,5 meter. Het gewas, in dit geval wintertarwe, ligt overal linksom geplooid. In de cirkels ligt het dusdanig tegen de grond alsof elk stengeltje apart is neergelegd. In de ring heeft het platte gewas zelfs de neiging naar binnen te drukken. Er zijn verder geen voetsporen in de formatie gevonden. Verder zijn er wel verschillende verlengde knopen binnen de cirkels gevonden, knopen die in het rechtopstaande gewas niet te vinden zijn. Al met al is er geen enkele aanwijzing te vinden die duidt op mensenwerk, integendeel, alles wijst er op dat hier andere krachten/energieën de oorzaak zijn.

Helaas gaf de agrariër geen toestemming om de formatie nog verder te betreden.


 

2e Formatie '10
Waargenomen op: 09 juli 2010

In de nacht van donderdag op vrijdag (8/9 juli) ontstond een nieuwe graancirkel, dit keer in Standdaarbuiten. Robbert voelde dat deze formatie vervuld is met diepe, zachte liefdesenergieën, Christusenergie. Het betreft een kruisvormige formatie van 17 cirkels en daarbij ook nog 3 nabij gelegen cirkels.

Het is een formatie met een grote cirkel in het hart van het kruis met een diameter van bijna 9 meter, aansluitend 2 kleinere cirkels naar het zuiden, 4 cirkels naar het oosten en 4 cirkels naar het westen en 6 cirkels naar het noorden. Deze kleinere cirkels hebben een diameter van ongeveer 1,5 meter tot 2,5 meter. De 3 cirkels die wat meer afgezonderd naar het noordwesten liggen zijn 1,5meter tot 3,5 meter. De totale breedte van de formatie is 27,50 meter en de totale lengte inclusief de 3 andere cirkels meet 45 meter. Een respectabel formaat voor Nederlandse begrippen.
Wat opviel was dat het graan ook mooi neergelegd was. De middelste, grote cirkel had een patroon van een soort kolk, of liever gezegd, patronen van de gulden snede waren hierin duidelijk te zien. Er zijn geen gebogen of gerekte knopen gevonden. Wel vonden we een libel met een verschroeid achterlijf die daar op een of andere manier zijn dood had gevonden, wellicht veroorzaakt door het ontstaan van de formatie. Het gewas, in dit geval wintertarwe, lag linksom in alle cirkels.

Ook de eigenaar van dit graanveld in Standdaarbuiten had besloten de graancirkel formatie voor publiek open te stellen. 
 

1e Formatie '10
Waargenomen op: 26 juni 2010

De eerste Nederlandse graancirkel formatie van 2010 ontstond in de nacht van vrijdag op zaterdag 25 en 26 juni (±01:00 uur). Ontdekt en voorvoeld door Robbert. De formatie lag aan de Lamsweg in Etten-Leur. Dit is een doodlopende zijstraat aan de Zevenbergseweg. Robbert had al eerder het idee dat op dit veld iets zou verschijnen en nu is het dan zover. De formatie telt 11 ringen en 11 cirkels. De totale lengte van de formatie is ongeveer 70 meter (zie diagram tekening).
 

Bij alle ringen en cirkels lag het gewas (wintertarwe) linksom. De ringen en cirkels varieerden van ongeveer 1 meter tot zo'n 6 meter doorsnee. Deels waren ze gaaf rond, deels ook eirond. Het bijzondere van deze formatie was dat het precies tussen 2 spuitsporen in lag. Dit kun je op de foto’s duidelijk zien.
 

De eigenaar van het veld heeft toegezegd wel mee te willen werken aan het graankorrelonderzoek, wat wederom uitgevoerd zal worden door Sjaak Damen.
 

Deze formatie werd tevens opengesteld voor het publiek. Naar horen zeggen heeft de boer hier in totaal ruim € 400,- mee verdiend. Dat is vele male meer als het tarwe zelf kon opbrengen.

 

3e Sneeuwformatie
Waargenomen op: 12 februari 2010

Op 12 februari 2010 werd de derde sneeuwformatie in Nederland gemeld, wederom voorvoeld en vervolgens ontdekt door Robbert van den Broeke en verder onderzocht en gefotografeerd door Roy Boschman. Het betrof een beduidend kleinere formatie aan de A-B weg bij Oudenbosch, bestaande uit 5 aan elkaar geschakelde ringen plus een soort van streep. De Formatie lag strak tussen twee greppels die in het weiland liggen. Er waren geen voetstappen toen Robbert de formatie ontdekte.

Het lijkt erop dat we in Nederland worden getest op ons incasseringsvermogen: alle drie de sneeuwformaties zijn absoluut authentiek, NIET door mensen gemaakt dus. Maar de vorm is steeds grillig, waar zijn de mooie geometrisch perfecte designs? Op foto’s hier naast (met dank wederom aan Robbert en Roy!) kunt u duidelijk zien wat ik bedoel: het is oh zo verleidelijk om te denken dat dit een hoax is, mensenwerk. Waarom anders zo slordig, zo grillig? Kunt u buiten de box denken en aanvaarden dit de Cirkelmakers soms onderstaand werk leveren?
 

2e Sneeuwformatie
Waargenomen op: 22 december 2009

Een dag na het verschijnen van de eerste sneeuwformatie, ontstond er een tweede in het aangrenzende veld.

Rond 01:00 uur (in de nacht van maandag op dinsdag 21/22 dec.) werd Robbert aangetrokken door het voormalige maïsveld. Daar aangekomen trof hij de formatie. Net als de eerste was ook deze opgebouwd uit ringen die aan elkaar geregen waren als een parelketting. De ringen (in totaal 35) besloegen het hele veld, van de ene kant langs het fietspad tot aan de overkant waar een boompje het middelpunt vormde van de laatste ring: 140 meter lang! Daarmee is dit de grootste sneeuwformatie ooit!

Op de foto's ziet u - in tegenstelling tot de eerste sneeuwformatie - voetsporen in de sneeuw. Robbert had namelijk direct  bij aankomst een sterk gevoel om door de ringen heen te lopen alwaar hij een transformatie onderging ter bevordering voor zijn eigen ontwikkeling. Dit keer dus wel voetsporen door de formatie, maar met een goede reden.

Van de eerste formatie was niets meer te zien, die lag inmiddels alweer onder een dikke laag verse sneeuw.

Aardig detail van deze formatie was de laatste ring welke tevens de grootste was, die ontstaan was rond een wilg, welke destijds de ontberingen van onweer op miraculeuze manier heeft weten te doorstaan en aan een 2de leven was begonnen. Deze ooit een volwaardige boom werd een aantal jaren terug als verloren beschouwd door de landbouwer, na een blikseminslag. Nu, een paar jaar later, is de wilg toch weer van onder uitgelopen en sindsdien als “zielenboompje” bestempeld door Robbert. En vandaag pronkend in het midden van de laatste ring (of vanuit de andere kant bekeken de eerste ring) van een even zozeer unieke, aan de graancirkel gerelateerde sneeuwformatie…..
 

Sneeuwformatie
Waargenomen op: 19 december 2009

Tijdens een telefoongesprek met Nancy Talbott op donderdag avond 17 december, verteld Robbert dat er zeer binnenkort wel eens een formatie zou kunnen ontstaan. De volgende avond al is het gevoel zo sterk dat hij vriendin Ellen op belt om samen de weilanden in te gaan. Dit keer weer het specifieke veld aan de Palingstraat, waar de afgelopen tijd al meer is gebeurd.
Daar aangekomen troffen ze een cirkelformatie aan in de sneeuw. Bij het betreden van de eerste cirkel hoorde hij een soort engelengezang. Hij beschreef het, alsof de hemel op aarde neer daalde. Het voelde voor hem als heel vredig en liefdevol. Vanwege de donkerte en de enorme vrieskou (-10 C° !),heeft hij de cirkels niet verder betreden en is daar niet lang gebleven. De volgende dag benadert hij Roy Boschman voor het maken van de bijgevoegde foto’s.

De formatie bestond uit 23 ringen van verschillende grootte, die als 'zeepbellen' aan elkaar geregen waren.
De totale afmeting bedroeg 60 bij 52 meter. Er waren geen voetsporen in de sneeuw; het leek alsof de formatie als een grote stempel van bovenaf in de verse sneeuw gedrukt was. Wat bovendien opviel was het feit dat de sneeuw in de groeven van de ringen was verdwenen (zie close-ups). Er waren dus geen hoopjes verschoven sneeuw te bespeuren.

Een formatie in sneeuw heeft voordelen (de zeer sprekende afwezigheid van voetsporen) maar ook nadelen! De volgende nacht namelijk had het enorm gesneeuwd, wat er voor zorgde dat de formatie was verdwenen onder een vers pak... Gelukkig heeft Roy alles voorgoed vastgelegd, dus kijk en geniet...

 

 

 

 

Vorige Blz
Vorige Blz