Graancirkel Archief

"Spelregels" bezoek graancirkel-formatie

Graag willen wij bij u een aantal regels onder de aandacht brengen als u een formatie gaat bezoeken. Dit om eventuele irritaties bij de eigenaren van de betreffende velden te voorkomen.
  • Allereerst dienen we met respect voor het gewas en het land, het veld te betreden.
  • Voorkom enige schade aan het gewas en land.
  • Laat a.u.b. geen afval, peuken en andere zaken achter. Daar ligt niet alleen de boterham van de boer, maar wellicht ook de boterham die later bij u op uw bord verschijnt.
  • Loop in de spuitsporen en in de formatie. Maak geen nieuwe sporen.
  • Houd de formatie in tact, de mensen na u willen ook een gave formatie bekijken.
  • Soms plaatst de boer een bus voor een vrijwillige bijdrage, wilt u dit dan a.u.b. NIET vergeten!!

6e Formatie 2015

15
juni
2015

Ook deze prachtige formatie werd al een aantal dagen door Robbert voorvoeld. Hij wist dat het deze keer om een grote formatie zou gaan die vermoedelijk in het graan zou vallen. Zondagavond (14 juni) was het gevoel zo sterk dat hij Roy vroeg om te komen. Vlak voordat ze vertrokken richting de polders maakte Robbert nog een schets en liet deze aan Nancy Talbott zien via Skype. Ze moesten richting Zevenbergen, dat voelde Robbert heel duidelijk. Ook kreeg hij de straatnaam door: Merenswegje.

Daar aangekomen voelden Robbert (en ook Roy) een duidelijke aanwezigheid, ‘iets’ hing er boven het veld, alleen was dit niet waarneembaar met het blote oog.

Ze moesten een flink stuk het veld inlopen voordat ze in deze reuzenformatie stonden. De schets die Robbert had gemaakt kwam weer sterk overeen met hetgeen ze daar aantroffen. De grootste cirkel heeft een doorsnede van maar liefst 25 meter! Het graan is nog vrij jong en is daarom waarschijnlijk niet helemaal plat gegaan. Op sommige plaatsen komt het weer terug naar boven, wat een speciaal effect geeft aan deze formatie.

Het blijkt overigens dat steeds vaker mensen het bekende onrustgevoel ervaren voordat er cirkels verschijnen. Hierover krijgen we steeds meer berichten binnen via de mail. Zo ook van Cindy uit Soest. Twee dagen voordat deze formatie verscheen, maakte zij een kleine schets van iets wat ze spontaan doorkreeg als ‘de vorm van een formatie die binnenkort zou gaan verschijnen.’  Er zitten opvallende gelijkenissen in wanneer je naar de cirkels in de formatie kijkt. Robbert vond dit zo bijzonder dat hij het graag met u wil delen (haar schets staat ook tussen de foto’s).

Robbert heeft nog geen echte boodschap door mogen krijgen, maar verwacht deze nog wel. Wel weet hij dat het een zeer transformerende formatie is.

Het land is eigendom van Mevrouw De Lint en Albert van Damme. Hun bedrijf ‘Meerenzigt’  is ook gevestigd aan het Merenswegje. Het is voor hen de eerste keer dat er een graancirkel op hun perceel is gevallen. Zij zijn zo lief om hun land open te stellen voor het publiek. Let wel, het Merenswegje is een smalle polderweg. Het desbetreffende veld heeft gelukkig een brede oprit waar een aantal auto’s op kunnen staan. Zorg dat ander doorgaand verkeer geen last heeft van geparkeerde auto’s. Geef ook deze keer weer gul (donatiebox), want het betreft een grote formatie die toch redelijk wat schade heeft veroorzaakt aan het gewas. Hiermee stimuleren we ook andere boeren, wanneer er bij hen een formatie verschijnt.

_____________________________________________________________________________

UP-DATE 23 juni;

Robbert heeft de volgende boodschap bij deze formatie door mogen krijgen:

De grote cirkel staat symbool voor het Goddelijke. God trekt als het waren alle planeten uit het universum naar zich toe. Hierdoor verbindt deze formatie in sterke mate met het Godsbewustzijn.

Ook mensen onder elkaar worden verbonden. Deze formatie verbindt met het collectieve bewustzijn.

Er zit een invloed van Arcturus in deze cirkels. De harmonieuze, muzikale energie van Arcturus is verbonden met deze formatie. Er is een invloed van daaruit, vanuit die zielengroepen die op die planeten leven, in dat sterrenstelsel. Heel harmonieus, heel vrolijk, heel goed. Helemaal niet negatief, maar wel heftig.

De formatie werkt sterk transformerend en geeft constant energie. Het is wel een ‘erop- of eronder-cirkel’. Je wordt er heel moe van of je krijgt er juist heel veel energie van. Dit zal voor iedereen anders uitwerken.

De formatie maakt ook verbinding met het middelpunt van de aarde, met het diepste van de aarde. Hierdoor worden mensen stevig neergezet en eigenlijk nog geschikter gemaakt om het spirituele te integreren in deze materiewereld. Dit om mensen geestelijk sterker te maken.

Veel mensen zullen de neiging hebben om te gaan liggen in de formatie, omdat hij ook heel erg massief maakt. Hij is heel kosmisch, maar ook heel massief.

Soms wordt de cirkel als het ware aangezet en dan weer uitgezet. Alsof er een soort motor aangaat. En dit kunnen mensen dan ook ervaren, dat hij ineens begint te roteren.

Mensen kunnen ervaren, als ze erin lopen, dat ze in een ander soort dimensie komen. Dat het ineens ruimer wordt om hen heen. Dat de omgeving anders wordt.

Er kan een soort van tijdloosheid ervaren worden in deze formatie.

De formatie werkt zeer therapeutisch en sterk op regressieniveau. Dus mensen kunnen dingen uit het verleden herbeleven. Dingen uit een vorig leven kunnen ineens terugkomen, waarbij mensen zich ineens herinneren wie ze waren, of waarom ze een klacht hebben in dit leven. Ze kunnen gaan beseffen, dat de oorzaak bijvoorbeeld ligt in een vorig bestaan op aarde.

Er zijn ook ufo’s aanwezig, bepaalde schepen. De invloed van Arcturus is hierbij heel duidelijk.

Bepaalde wezens en intelligenties zijn aanwezig in de formaties. Zij helpen de mensen, zijn goed  voor ze en nemen ballast van mensen af.

De cirkel is heel sterk, heel krachtig. Zelfs mensen die er niet in geloven zouden er een ervaring in kunnen krijgen.

Er kunnen naar deze formatie weer appels meegenomen worden. Maar ook, zoals al eerder aangekondigd bij de eerste formatie van dit jaar, kunnen mensen aluminiumfolie meenemen, om daarvan stukken ter grootte van een A-viertje of kleiner in de cirkel te leggen. Het aluminiumfolie zal zich direct opladen met helende en genezende energie. Dit opgeladen aluminiumfolie kan op pijnlijke plekken gelegd worden. Eigenlijk is dit hetzelfde idee als aluminiumfolie onder een piramide leggen. Het aluminiumfolie zal in de cirkel sterker worden opgeladen dan bij een piramide.  

Alles wat mensen nastreven of verlangen hier op aarde, zal uiteindelijk toch onbevredigend zijn. Uiteindelijk zal alleen God de echte bevrediging geven, het echte geluksgevoel. Maar dit kan alleen als mensen hem ook echt zullen toelaten. Dan heeft God meer ‘ademruimte’.

Het is goed om op de foto’s van deze formatie te mediteren.