Graancirkelarchief

Uitleg kaart
In heel zijn leven heeft Robbert een enorme hoeveelheid graancirkels waargenomen. Het is de bedoeling dat op deze pagina in de toekomst alle formaties gearchiveerd zullen worden om meer inzicht te krijgen in deze waarnemingen. Onderstaand vindt u nu het complete overzicht vanaf 2007.

U kunt de waarnemingen zowel via de kaart bekijken als het alfabetisch overzicht wat hieronder vermeld staat. Daarnaast bestaat ook de optie om via het onderstaande menu een selectie per jaar te kiezen.
10e Formatie '11
Waargenomen op: 02 augustus 2011

In de late avond van 2 augustus reden Robbert en Ellen naar het grasveld waarin de allereerste formatie van 2011 was ontstaan (bij Bosschenhoofd). Van dit veld had hij al een week lang het gevoel dat er weer iets zou gaan gebeuren. Om 23.30 uur ontdekten ze inderdaad een nieuwe complexe formatie, bestaande uit 2 ringen en 24 cirkels. 

Toen Robbert en Ellen de formatie betraden voelden zij een sterke elektrische tinteling door hun handen en armen gaan, die vervolgens in hun hele lichaam voelbaar werd en een lichte duizeligheid veroorzaakte. Ellen nam bovendien een licht waar boven Robbert. Ondanks de heftigheid van de energie voelde het voor Robbert toch zacht en liefdevol aan.

Nog even wat technische details: de formatie bestaat uit 24 cirkels (met een doorsnede van tussen de 0,7 en de 2 meter), 2 ringen, 1 grote ovale ring (8,8 x 10,1 meter), 1 kleine ring (3,2 meter). De totale lengte bedraagt 16 meter. Ongeveer de helft van de kleine cirkels hadden hun swirl in het geometrisch centrum, de andere helft was 'off-centered'. 1 cirkeltje bevatte 2 swirls  en 1 cirkeltje had een gat in het centrum.

9e Formatie '11
Waargenomen op: 05 juli 2011

Op 4 juli voelde Robbert 's avonds laat de opbouw van een 'zeer grote aanwezigheid'. Hij schetste het beeld dat hij doorkreeg: een soort planetarium waarvan hij voelde dat het groot zou worden en in tarwe zou vallen.

Hij belde Ellen en samen reden ze richting het plaatsje Standdaarbuiten. Vlakbij het viaduct voelden ze beiden een sterke druk op hun borst en schouders. Direct in het dichtst bijzijnde veld ontdekten ze de nieuwe formatie, net na middernacht op 5 juli. Robbert voelde in de formatie de aanwezigheid van vele intergalactische zielengroepen.

De gelijkenis tussen de schets van Robbert en de werkelijke formatie bleek treffend! Maar er waren nog meer verrassingen. Verderop in het veld lag aan beide kanten nog wat: Helemaal in de hoek links vooraan in het veld lagen 3 cirkeltjes en aan de andere kant lag een reeks van 7 cirkels.

De boer hief een toegang van (schrik niet) 10 euro! In eerste instantie vroeg hij 20 euro per persoon, maar de onderhandelings capaciteiten van Roy wisten dit te halveren. Wat een geluk dat de meeste formaties dit jaar in grasvelden van Staatsbosbeheer vielen...
 

 

8e Formatie '11
Waargenomen op: 26 juni 2011

Op 26 juni  voorvoelde Robbert wederom de komst van een nieuwe formatie. Hij vertelde dat het gevoel de avond ervoor plotseling kwam opzetten, uit het niets bijna. De dag daarvoor vroeg Roy nog of er binnenkort iets ging gebeuren, maar Robbert zei geen enkel voorgevoel te hebben op dat moment. Laat in de avond op 25 juni kreeg Robbert plotseling een beeld te zien van de vorm en de plek van een nieuwe formatie. Hij proefde een metaalsmaak ('als bloed') en had de sensatie dat hij boven het desbetreffende veld hing, waarbij hij een intense gelukservaring beleefde alsof zijn lichaam en geest zich even verbonden met het bewustzijn van het universum. Hij belde Ellen en beiden vertrokken richting het veld dat Robbert in zijn visioen had gezien (aan de Koksweg tussen Hoeven en Oudenbosch in). Daar aangekomen zag Robbert een witte verschijning over het veld zweven. Toen Ellen in 1 van de cirkels stond zag ze plotseling een deel van de formatie oplichten alsof het overdag was. Ook later, toen ze de formatie verliet en nog een keer omkeek, herhaalde deze verlichting zich even. Volgens Robbert was de energie liefdevol en heel zacht.

Het gewas (gerst) lag heel mooi plat tegen de grond aangedrukt. De formatie was relatief klein en bestond uit vijf elementen: een grote cirkel van 7,5 meter, 3 kleinere cirkels (van 3,3 tot 2,5 meter) en een ellips van 3,8 x 3,1 meter. Totale lengte: 15 meter.

Opmerking; De prachtige luchtfoto’s zijn gemaakt door Yvonne Raaijmakers en Ronald Sikking. Dit doen ze doormiddel van een camera onder een vlieger te monteren.
 

7e Formatie '11
Waargenomen op: 16 juni 2011

Op 16 juni ontstond wederom een formatie bij Hoeven, voor het eerst dit jaar in gerst.
Totale lengte: 14,5 meter. Grootste cirkel: 7,2 m. Kleinste cirkel: 1,6 meter. 1 ovaal: 2,1 x 1,7 meter.

Het gerst in de grootste cirkel lag niet helemaal platgedrukt tegen de grond. In de kleinere cirkels was dat wel het geval. Al op 14 juni begon Robbert een energetische opbouw te voelen. Een dag later was zijn moeder getuige van een witte lichtbol (groter dan een voetbal) die over het veld achter hun huis kwam aanvliegen en over het huis heen verdween in de richting van het veld waarin de nieuwe formatie ontdekt zou worden. In de late avond van de 15e ging Robbert met een vriend de velden inspecteren. Hij voelde een sterke magnetische kracht en zijn kompaan zag blauwe flitsen en lichten rondom Robbert, evenals een witte gloed die van de rand van het veld op Robbert afsuisde en hem vervolgens omringde. Robbert ervoer de energie als zacht en vrouwelijk.
 

6e Formatie '11
Waargenomen op: 24 mei 2011

In de nacht van 23 op 24 mei ontstond een nieuwe formatie aan de doorgaande weg van Prinsenbeek naar Zevenbergen. Wederom in het gras in een natuurgebied waardoor toestemming vragen aan een boer om zijn land te mogen betreden overbodig werd. De formatie had een heftige energie voor het lichaam, maar wel een heel fijne, blije energie voor de geest! Er waren een paar interessante dingen te zien in het gewas: uitgedroogde toppen van nog rechtopstaande grasstengels en de plekken aan de rand van de grote ovaal waar de energie de ovaal had verlaten en het gewas omhoog was gezwiept en zo als bevroren was blijven staan.

Grote ovaal: 8,8 x 7 m. Kleine ovaaltjes (in ring): 2,0 x 1,4 m. Grote ovalen ring: 9,7 x 10,2 m. Grootste cirkel: 4,1 m. Kleinste cirkel: 1,4 m. Totale lengte: 30 meter.

Robbert kreeg de volgende boodschap door: "Er wordt een Kracht gegeven voor de mensen om uit hun rollenpatroon te komen. Vele mensen spelen een rol uit angst 'er niet bij te horen'. Nu komt er een Krachtveld waarbinnen het individu centraal komt te staan en mensen van denken naar Voelen gaan. Want denken is niet Weten, maar Voelen is Weten. De Revolutie in Egypte en op andere plekken in de wereld waar mensen voor zichzelf gaan staan en zich niets meer wijs laten maken wat niet klopt; dit zijn Voortekens van deze Positieve Kracht. Men wordt Wakker! Deze formatie is een impuls naar een nieuwe Volwassenheid van de mens; als men luistert naar deze Kracht zal men elkaar niet afbreken maar opbouwen en vieren dat we mogen bestaan in Eeuwigheid".

 

5e Formatie '11
Waargenomen op: 20 mei 2011

Op 19 mei voelde Robbert dat de volgende formatie 'in de lucht hing'. Hij ervoer een nerveuze spanning in zijn lichaam en besloot tegen middernacht om samen met Ellen in de auto te stappen en te gaan zoeken. Hij werd naar het veld van Staatsbosbeheer geleid waar op 29 april al een formatie in het gras was ontstaan. Toen ze net na middernacht bij het veld aankwamen zagen ze direct dat er flink wat cirkels bij waren gekomen. Robbert voelde een 'sterke aanwezigheid en een enorme energie' en beschreef duizeligheid, een droge mond en hartkloppingen. Terwijl hij door de cirkels liep hoorde hij een 'groep metaalachtige stemmen' op enige afstand; hij kon niet horen wat er werd gezegd, noch in welke taal er werd gesproken. Hij beschreef het als een groep mensen die door elkaar heen praten tijdens een feestje, maar dan zacht. Toen ik hem vroeg of het een aardse of een buitenaardse taal was, antwoordde hij ogenblikkelijk dat het volgens hem buitenaards was. Ook gaf hij aan dat deze formatie als een acupunctuurpunt voelt voor de Aarde, waar volgens hem een samenwerking plaatsvindt tussen buitenaardse en aardse energieën/entiteiten (natuur deva's).

In de diagram is het eerste deel van de patroon (gevormd op 29 april) getekend in grijs. De kleine zwarte ring linksonder is een toevoeging die op 20 mei plaatsvond. De verticale lijnen zijn twee smalle en ondiepe slootjes die dwars door het veld lopen. Op de foto's is duidelijk te zien dat het hier een heel bijzondere formatie betreft. Dit soort details (nestjes en knotjes) zijn vaak te zien in de Engelse graancirkels, maar nog nooit eerder gespot in Nederlandse. En al helemaal niet in gras! Een paar dagen later waren de grashalmen helaas alweer uit elkaar gedraaid en terug gegroeid naar de zon. Bij gras moet je er echt heel snel bij zijn, maar gelukkig zijn er de prachtige foto's van Roy.
 

4e Formatie '11
Waargenomen op: 13 mei 2011

Op 11 mei werd Robbert 's middags naar een veld bij het plaatsje Oudenbosch getrokken. Hij voelde de aanwezigheid van vele zielengroepen in de lucht om zich heen, waarop hij omhoog keek en een wit, schijfvormig object hoog in de lucht waarnam. Ook voelde hij een sterke druk op zijn hoofd en schouders en kreeg hij een metaalsmaak in zijn mond (dit wordt vaker gemeld, wereldwijd, door ooggetuigen van de vorming van een graancirkel). Hij zag echter op dat moment geen nieuwe formatie en besloot naar huis terug te gaan. Maar tegen middernacht werd het gevoel zo sterk dat hij toch weer de velden introk, dit keer samen met Ellen - en stopte bij een specifiek veld dat hij doorkreeg. Meteen zagen ze een aantal cirkels in het gras liggen en liepen ze het veld in.

Robbert voelde een sterke 'paarse energie', een liefdevolle en vredige aanwezigheid van zielengroepen. Hij vertelde hierover dat deze zielen ooit wezens waren op andere planeten en in andere dimensies die zijn overleden en die nu samenkomen om samen te werken en een voorbeeld te vormen voor de mensheid en om een sterk vredesveld te verankeren op Aarde.

Deze prachtige formatie bestond uit 13 cirkels, 2 grote ringen, een kleine ring en een spiraal. De totale lengte bedroeg 42 meter, de doorsnede van de kleinste cirkel was 1 meter, de grootste cirkel 4,4 meter; de kleinste ring was 1,4 meter in doorsnede en de grootste ring 11,5 meter.
 

3e Formatie '11
Waargenomen op: 09 mei 2011

In de vroege nacht van 8 op 9 mei ontstond wederom een grasformatie bij Hoeven, in hetzelfde veld als de tweede formatie van dit jaar. Op ongeveer 100 meter afstand van de vorige formatie lag nu een complexe figuur, bestaande uit 14 cirkels (waarvan 1 met een 'streep' eraan vast) en 3 ringen. De totale doorsnede bedroeg 25 meter. De grootste cirkel was 3 meter en de kleinste 1,4 meter. De grootste ring had een doorsnede van 12,5 meter en de kleinste van 1,4 meter.

Toen Robbert en Ellen de formatie betraden net na middernacht op 9 mei was de energie zo heftig dat ze allebei duizelig en enigszins misselijk werden. Ze ervoeren de energie als sterk 'draaiend' en zeer positief, ondanks het krachtige lichamelijke effect.

De boodschap die Robbert bij de formatie doorkreeg was dat het een injectie betrof voor een nieuw bewustzijn en volwassenheid van de mens, op weg naar het nieuwe Eenheidsbewustzijn dat zich steeds sterker aan het manifesteren is op Aarde.

 

2e Formatie '11
Waargenomen op: 29 april 2011

Op 29 april ontstond in een veld met lang gras en boterbloemen, net buiten Hoeven, een verse formatie, bestaande uit 9 cirkels, variërend van een relatief grote ovale (7 meter lang) tot meerdere kleine ronde cirkeltjes (van ongeveer 1 meter doorsnede). Het gras en de (totaal onbeschadigde) boterbloemen (en ander 'onkruid') waren mooi platgedrukt tegen de wijzers van de klok in.

Zowel Robbert als zijn buurvrouw Ellen Gomis, met wie hij bij het veld kwam net na middernacht op 29 april, zagen uit 1 van de cirkels (de grootste van de 8 kleinste) een wit, mistachtig licht ontstaan (vanuit de aarde) dat zeker tien minuten aanwezig bleef. Een heel bijzondere gebeurtenis! Ze voelden ook bij deze formatie een elektrische tinteling in hun lichaam.

Robbert kreeg de volgende boodschap door over deze mooie kleine formatie: "Steeds meer zielengroepen komen ons zonnestelsel binnen, er zal steeds meer contact en verbinding komen tussen deze zielengroepen en ons hier op Aarde. De mensheid dient volwassen te worden en respectvoller en liefdevoller jegens dieren. Ook is er een boodschap over discriminatie; zolang we elkaar (mensen met een andere huidskleur) respectloos bejegenen, is er geen openlijk contact mogelijk met buitenaardsen". Ook kwam duidelijk door dat deze formatie een zeer functionele, helende werking had voor de mens en voor de Aarde.

1e Formatie '11
Waargenomen op: 24 april 2011

Op paaszondag, 24 april. Net na middernacht werd Robbert naar een bepaald veld bij het plaatsje Bosschenhoofd getrokken. Boven het veld zag hij een witgele gloed waardoor hij wist dat hij het veld in moest lopen. Daar trof hij een verse formatie aan in gras, bestaande uit 18 cirkels waarvan de kleinste een doorsnede had van 70 cm. en de grootste 3 meter. De totale lengte was 24 meter.

Robbert voelde al enkele dagen de liefdevolle aanwezigheid van de Heilige Franciscus van Assisi (beschermheilige van de dieren). Ook toen hij het veld inliep was deze aanwezigheid heel sterk.

Meteen kreeg Robbert een prachtige boodschap door: "De mens is niet beter of verder ontwikkeld dan dieren. Dieren hebben dezelfde gevoelens en emoties en worden hierin zwaar onderschat door de mens".

Deze boodschap werd voorafgegaan (2 dagen eerder op 22 april bij Robbert thuis) door enkele prachtige verschijningen op foto's van verschillende dieren en van een monnik. Deze foto's kun je bekijken in de fotogallerie (of klik hier).