Graancirkelarchief

Het ontstaan van graancirkels nader verklaard

Het graancirkelfenomeen roept veel vragen op. Hoe ontstaan ze? Wie of wat maakt ze? Wat is hun boodschap? Hieronder vertel ik in het kort wat er met me gebeurt vlak voor, en tijdens, het ontstaan van een cirkel(formatie).

De aarde heeft een zenuwstelsel, een netwerk van energiebanen dat voor de meeste mensen onzichtbaar is. Op verschillende plekken zitten er in dat energetische netwerk koppelpunten, een soort trechters waar kosmische energie de aarde ingaat. Het functioneert eigenlijk net als een magneet metaal aantrekt. Door een interactie tussen kosmische en aardse energie ontstaan er graancirkels en symbolen. De energiebanen van de aarde zijn sterk vervuild en verstopt met door de mens (door middel van bijvoorbeeld milieuverontreiniging en oorlogen) veroorzaakte negatieve energie en moeten dus, zeg maar, ‘gedotterd’ worden. Tijdens het schoonmaakwerk ontstaat er in eerste instantie een graancirkel op een koppelpunt. Vervolgens wordt er een liefdevolle energie meegegeven die bedoeld is voor alle levende wezens. De symbolen die tevoorschijn komen, zijn tekenen voor ons onderbewustzijn, een sleutel tot wijsheid om ons spiritueel te ontwikkelen. Na de schoonmaak van het energienetwerk blijven de cirkels achter en kunnen ze door mensen worden bezocht, die daarmee hun energieveld helen of versterken. Na het bezoek aan een graancirkel krijg je vaak inzicht in levensvraagstukken. De energie van de graancirkel heeft ook invloed op het bewustzijn van de mensen in hun eigen omgeving, maar ieder mens bepaalt zelf wat hij of zij met die energie doet.

Al vanaf mijn vijftiende jaar kan ik aanvoelen waar en wanneer er een graancirkel gaat ontstaan (zelf spreek ik liever van een gewascirkel, omdat er niet alleen formaties ontstaan in graan, maar ook in andere gewassen, zoals gras, en zelfs in sneeuw). Het begint altijd met een zelfde soort voorgevoel, vaak al een week van tevoren. Dat gevoel laat zich het beste omschrijven als blij en liefdevol. Naarmate het sterker wordt krijg ik ook beelden door van de omgeving waar de cirkel (of cirkelformatie) ontstaat, soms zelfs straatnamen. Ook kan het gebeuren dat ik doorkrijg hoe de formatie eruit gaat zien. In dat geval maak ik daar meteen een schets van, die vaak sterk blijkt te kloppen met de werkelijkheid. Vaak net na middernacht wordt het zo sterk dat ik weg moet, en ik bel dan altijd een goede vriendin van me die met me mee gaat. Als we in de auto stappen weet ik precies waar we naartoe moeten rijden. Het is een innerlijk weten, ik word er als het ware naar toe geleid. Als ik op de plek aankom ligt de cirkel er vaak al, maar een enkele keer zie ik de cirkels zelf ontstaan. Al verschillende keren heb ik lichtbollen waargenomen op het moment dat de formatie ontstond. Bovendien heb ik samen met Nancy Talbott (van BLT research team inc.), die al ruim 15 jaar wetenschappelijk onderzoek doet naar mij en het graancirkelfenomeen, lichtbollen gefilmd. Nancy is, evenals een goede vriend van me, ook al twee keer getuige geweest van het ontstaan van een cirkelformatie.

Uitleg kaart
In heel zijn leven heeft Robbert een enorme hoeveelheid graancirkels waargenomen. Het is de bedoeling dat op deze pagina in de toekomst alle formaties gearchiveerd zullen worden om meer inzicht te krijgen in deze waarnemingen. Onderstaand vindt u nu het complete overzicht vanaf 2007.

U kunt de waarnemingen zowel via de kaart bekijken als het alfabetisch overzicht wat hieronder vermeld staat. Daarnaast bestaat ook de optie om via het onderstaande menu een selectie per jaar te kiezen.
4e Formatie 2014
Waargenomen op: 09 april 2014

In de middag van 8 april, slechts drie dagen nadat formatie nr. 3 was ontstaan, voelde Robbert weer een aanwezigheid bij hem thuis. ’s Avonds, zo vlak voor middernacht, werd dit gevoel heel sterk en kreeg hij een beeld van een veld en de straatnaam ‘Koksweg’ door. Ook zag hij de vorm van de formatie voor zijn geestesoog. Met één van de grootste cirkels zou iets speciaals zijn, alleen kon hij toen nog niet zeggen wat dat precies was. Roy, een goede vriend, was bij hem. Samen zijn ze toen naar het desbetreffende veld gereden. Het weer was rustig en de hemel was helder met een maan die halfvol was. Toen ze aankwamen konden ze de formatie eigenlijk al goed zien liggen in het veld.

Deze bestond uit 12 cirkels en 1 ring. In het midden van de grootste cirkel, die een diameter had van 12 meter, was te zien dat het centrum precies de andere kant opdraaide. Dit was een heel bijzonder gezicht. De totale lengte van deze formatie is maar liefst 42 meter.

Wat natuurlijk ook bijzonder is, is dat er slechts drie dagen tussen deze en de vorige formatie zit. Misschien heeft het te maken met het feit dat de vorige twee formaties niet opengesteld werden door de boeren. Deze in de Koksweg is op een veld van Staatsbosbeheer gevallen en hierdoor 'vrij' toegankelijk voor het publiek..... (in 2011 verscheen er op dit veld ook al een formatie, de 4e van dat jaar om precies te zijn…).  

Toen Robbert weer thuis was, kreeg hij de volgende boodschap door;

Ik voel bij de formatie de kosmische wereld, de wereld boven de astrale wereld. Waar we naartoe gaan als we alle aardse dingen hebben losgelaten. Het is de wereld boven alle sterrenstelsels. Ik krijg ook door dat de formatie zeer genezend werkt en enorm transformeert. De grote cirkel kan duizeligheid veroorzaken, dit heeft te maken met de hoge afstemming.  Mensen kunnen in deze cirkel  verder zien. Letterlijk in de geest verder kijken.  Deze formatie werk net als een bergtop, als je erop staat zie je meer en heb je dus meer overzicht. Deze formatie stimuleert wederom het waarnemend vermogen waardoor mensen ineens weten wat ze moeten doen, wat ze moeten laten of dat ze ineens de oorzaak van hun ziekte mogen weten of lichamelijke klachten. Het kan dan ineens opgelost zijn. Er is veel paarse energie en er zijn katachtige helpers, poesachtig. Het kan zijn dat sommige mensen ervaren dat hun lichaam te klein is voor deze onmetelijke kracht die er heerst, omdat deze zeer rechtstreeks uit de Godsbron ontsproten is. God heeft zich zo klein mogelijk proberen te maken, zodat er een formatie uitkwam, zodat mensen er een badje in kunnen nemen  zonder dat mensen beschadigen. In deze formatie kunnen de vingertoppen van bepaalde mensen paars kleuren, dit heeft te maken met de grote hoeveelheid kosmische energie die er is. De energie beïnvloed namelijk ook het bloed direct.

Robbert wenst u wederom veel inspiratie en spirituele ervaringen toe in deze formatie.

(LET OP ! ; De Koksweg is een vrij smalle polderweg. Zorg ervoor dat u uw auto ver genoeg in de berm zet, zodat ander (agrarisch)verkeer er nog makkelijk langs kan. Dit om irritaties te voorkomen. Bvd.)

3e Formatie 2014
Waargenomen op: 05 april 2014

In de nacht van 4 op 5 april is er een bijzondere formatie ontstaan in een grasveld vlakbij Hoeven, wederom voorvoeld door Robbert. Toen Robbert arriveerde zag hij een grote lichtflits boven het veld. Ook zijn vriend, Roy Boschman waarmee hij was, heeft deze lichtflits waargenomen. Niet duidelijk is of de formatie op dat moment gevormd werd of dat deze er al lag.  

Wat deze formatie zo bijzonder maakt is dat er een rechthoek in verwerkt is met daarin 24, nog rechtopstaande, grascirkels. Voor zover bekend is dit de eerste rechthoek in een formatie in Nederland. Verder bestaat de formatie uit 2 ringen en 14 cirkels. De cirkels variëren van 1,1 tot 6,3 meter in doorsnee. De totale lengte van de formatie is 46,5 meter.  

Er is contact geweest met de boer die het land pacht. Hij heeft aangegeven liever geen bezoekers te hebben op het veld. Het gras is weer doorverkocht aan een andere boer als veevoer, hij is bang dat het anders teveel plat getrapt gaat worden. Ook is het gras eigenlijk klaar om gemaaid te worden, dus het zal niet lang meer duren voordat dit gebeurt.

De boodschap die Robbert bij deze formatie doorkreeg is dat bij het kijken van de foto's van deze formatie, de zintuigen helderder zullen worden. Het 6e zintuig zou geprikkeld worden van mensen, maar ook de fysieke zintuigen.

Het kan zijn dat mensen die slecht zien, door naar deze formatie te kijken en zich ermee te verbinden, ineens beter kunnen zien.

Het vierkant wat in de formatie ligt met de gaten erin (rechtopstaande cirkeltjes) staat symbool voor het gecreëerde denkraam van de mensheid op aarde. Deze cirkels stellen de gaten voor die, in het door de mens gecreëerde denkraam, zijn ontstaan. De gaten worden er eigenlijk (symbolisch) ingeschoten door het goddelijke. Het goddelijke schiet als het ware speren erin, zodat de mens een beetje uit de waan van de dag raakt en door de gaten meer DE realiteit gaan zien, waardoor het licht van god er meer en meer doorheen gaat schijnen. Hierdoor zullen de sluiers tussen deze werkelijkheid en de ruimere werkelijkheid steeds dunner worden.

Het voorspelt ook dat het aardmagnetisme zal veranderen en ook het collectieve bewustzijn van de mens. Het verhaal van het denkraam met de gaten erin is een voorbeeld die Robbert regelmatig noemt om mensen een duidelijke beeldspraak te geven. Maar toen Robbert zich afstemde deze keer op de vormgevers van deze formatie kreeg hij duidelijk door dat zij nu ook dit voorbeeld symbolisch in het veld hebben gelegd. Waarschijnlijk is Robbert al eerder (onbewust) met dit voorbeeld geïnspireerd vanuit de lichtsferen.

Je zou deze formatie kunnen zien als een soort ijskrabber waarmee je ’s morgens het ijs wegkrabt van een bevroren autoruit. Als je in de auto zit met de bevroren ruit, zal je niet de verkeersborden kunnen waarnemen en niet kunnen zien waar de weg je heen brengt. Wanneer het ijs eraf gekrabd is, zal je de verkeersborden een stuk beter kunnen waarnemen en zien waar je heen moet rijden. Deze formatie is dus eigenlijk een soort ijskrabber die zorgt dat je "verkeersborden" dus de signalen die je onderbewustzijn geeft, eerder op zult pakken waardoor het waarnemend vermogen toeneemt en het tot nu toe onverstaanbare meer verstaanbaar kan worden.
Het goddelijke komt hierdoor dichterbij.


Robbert wenst u veel inspiratie en spirituele ervaringen toe door het kijken naar deze formatie, ook zal u de foto's uit kunnen printen en uw hand erop kunnen leggen om meer verbinding te krijgen.

Mosterdzaad-formatie (2e formatie 2014)
Waargenomen op: 17 maart 2014

Al een aantal dagen ervoer Robbert een bepaald soort onrustig gevoel wat hij ook kent wanneer er onweer in de lucht hangt. Soms voel je dan dat de lucht ‘geladen’ is.  Dit gevoel werd op zondag 16 maart heel sterk. Hij wist dan ook zeker dat er weer iets  (in de vorm van een graancirkel) stond te gebeuren. Ook voelde hij dat het, net als de eerste formatie van dit jaar, niet echt bij hem in de buurt zou zijn, het was vooral de kant van Roosendaal waar zijn aandacht naartoe trok. Hij besloot dan ook om zijn goede vriend Roy te bellen, deze heeft een auto waardoor ze sneller op plek van bestemming kunnen zijn.  Robbert zag voor zijn geestesoog duidelijk een spoorwegovergang. Ook kon hij al waarnemen dat er ringen in de formatie verwerkt waren met daaromheen kleinere cirkels. Hij wilde eerst nog een schets maken van hoe de formatie er waarschijnlijk uit zou zien, maar de drang om naar buiten te gaan was te groot. Terwijl ze wegreden kreeg Robbert duidelijk ‘De Stok’ door in zijn hoofd, maar ook de plaatsnaam ‘Wouw’. Dit gaf gelukkig al wat meer duidelijkheid en wisten ze welke kant ze op moesten gaan.

Eenmaal de juiste afslag genomen, liet Robbert zich leiden door ‘boven’.  Ze vonden de spoorwegovergang uit zijn visioen. Sloegen een pad in langs het spoor en stuitten zo op het veld waar de formatie moest liggen. Het bleek niet om een gewoon (gras)veld te gaan, maar om een Mosterdzaadveld. Ook stonden er (witte)koolzaadplanten tussen, wat zorgde voor een prachtig gezicht. Uiteindelijk vonden ze de formatie. Deze was redelijk goed zichtbaar doordat de maan (bijna vol) aan de hemel stond.  Robbert voelde duidelijk een zachte maar grootse energie. Er stond bijna geen wind en er heerste een zeer serene, magische rust. De formatie bestond uit een brede ring met twee meter daarbuiten nog een hele smalle ring. Daartussen lagen kleine cirkels. Om precies te zijn 14. In het centrum van de formatie bevond zich ook een cirkel. Dit alles leek nog het meest op een reusachtige bloem.

Er is contact geweest met de landeigenaar en deze heeft laten weten dat het veld binnen enkele dagen zal worden omgeploegd, dit in verband met groenbemesting om het land weer klaar te maken voor het volgende gewas. Wanneer dit precies zal gebeuren hangt van het weer af. Dit zorgt er helaas voor dat het veiliger is het land niet te bezoeken, omdat elk moment de boer kan besluiten het land te gaan ploegen.

Robbert voelt dat het kijken naar de foto´s van deze formatie je ook in verbinding kan stellen met deze energieën. Deze heeft dezelfde trilling die vergelijkbaar is met bachbloesemremedies. Ook is deze formatie verbonden met het collectieve bewustzijn van de Plejadische beschaving. Er zijn veel elfen en natuurwezens aanwezig in en rondom deze cirkels.  

1e Formatie 2014
Waargenomen op: 29 januari 2014

Op woensdagavond 29 januari ervoer Robbert rond 21:15 uur plotseling een zeer onrustig gevoel. Wat hijzelf bijzonder vond is dat het voelde alsof de graancirkelmakers zeer dichtbij waren en hem duidelijk maakten dat er weer iets stond te gebeuren. Voor de tijd van het jaar is dit ongebruikelijk, omdat het niet het ‘officiële’ graancirkel-seizoen is natuurlijk, er zijn geen graanvelden. Wel zijn er in het verleden in de wintermaanden al eens eerder formaties verschenen, maar dan in sneeuw (zie hiervoor het graancirkelarchief van 2009-2010). Robbert was, op het moment dat hij de onrust voelde, alleen thuis, dus hij besloot zijn goede vriend Roy te bellen om te vragen of die zijn kant op wilde komen. Ongeveer een half uur later arriveerde deze.
Robbert vertelde Roy dat hij in gedachten een formatie zag met drie cirkels die van groot naar klein liepen. Hij zag deze in een groot veld liggen met vrij hoog gras. Ook dit is ongebruikelijk voor de tijd van het jaar, omdat praktisch alle velden rond deze tijd juist heel kort zijn. Roy vroeg zich dan ook hardop af waar dit veld te vinden zou moeten zijn. Vrijwel direct kreeg Robbert hier toen antwoord op en zag voor zijn geestesoog een straatnaamboord waarop hij Moerstraatseweg zag staan. Roy wist welke kant dit op was en verbaasde zich hierover, omdat het totaal niet in de buurt bleek te zijn als hij gewend was bij Robbert. De twee stapten in de auto om vervolgens op pad te gaan richting de plaats die was doorgegeven. Na ongeveer 20 minuten arriveerden ze in de desbetreffende straat. Al gauw vonden ze het veld met het hoge gras. Ze parkeerden de wagen langs de kant van de weg en liepen naar de rand van het perceel, maar konden nog niets zien. Wel voelde Robbert een buitenaardse aanwezigheid, hij moest hierbij sterk denken aan de Yahyels. (Deze waren al eens vaker bij hem doorgekomen, zie hiervoor; ‘’Boodschap van Michael Jackson en buitenaardse Yahyel’’). Robbert liep het hoge gras in en voelde dat hij geestelijk gestuurd werd naar de juiste plek in het veld. Na ongeveer 30 meter stonden ze in een formatie van drie cirkels. De grootste bleek een doorsnede te hebben van 11 meter, de middelste 7 meter en de kleinste was 4 meter in doorsnee. Deze laatste was nauwelijks zichtbaar omdat het veld er erg warrig bij lag.

Mocht er nog een boodschap doorkomen, dan publiceren we die alsnog.

 

Het land is officieel opengesteld door de landeigenaar en wij willen hem hiervoor dan ook hartelijk danken. Denk bij het betreden van het veld aan de ‘spelregels’. Aan de hand van de laatste twee foto’s kunt u zien waar de formatie precies te vinden is. Of u kunt  eventueel  gebruik maken van de volgende -exacte- coördinaten; 51.53296893885306, 4.3439823389053345

 

Mais-formatie (11e formatie) 2013
Waargenomen op: 03 september 2013

In de nacht van maandag 2 september op dinsdag 3 september kreeg Robbert ineens een onrustig gevoel en hij kreeg heel helder een visioen van een wit moederschip, een ufoachtig object met lichtbollen eronder. Robbert kreeg vervolgens cirkels in de vorm van een Keltisch kruis te zien in een maïsveld. Hij wist toen meteen om welk veld het ging en vroeg Roy, die op dat moment bij Robbert was, of hij daar samen met hem naartoe wilde rijden.

Daar aangekomen voelde Robbert dat de ufo nog steeds in het onzichtbare aanwezig was. Het voelde heel liefdevol, oud en wijs. Toen Robbert en Roy naast het maïsveld stonden, konden ze natuurlijk vanaf de weg niet zien dat er cirkels in het veld lagen, omdat maïsgewas heel hoog is.  Robbert voelde toen dat de intelligenties hem de aanwijzing gaven dat hij dieper het veld in moest lopen. Zo voorzichtig mogelijk, zonder iets te beschadigen, deden Robbert en Roy dit.,,

Toen ze dieper het veld  inliepen vonden ze inderdaad een prachtige formatie in de vorm van een Keltisch kruis. Robbert is zeer dankbaar dat hij dit weer mocht vinden.

De eigenaar van het land geeft geen toestemming om het land te betreden. Wij respecteren natuurlijk het verzoek van de boer.

Robbert kreeg verder nog door dat het kijken naar de foto's van de maïsformatie helend is, en een positieve, transformerende, genezende, codering geeft in het onderbewustzijn en het energiesysteem van de mensen.

 

Robbert wenst u veel liefde en inspiratie toe bij het bekijken van de foto's.

 

Mais-cirkel (10e formatie) 2013
Waargenomen op: 18 augustus 2013

De hele week had Robbert al het gevoel dat er iets ‘groots’ stond te gebeuren. Uiteindelijk werd dat gevoel gisterenavond (17 augustus) zo sterk, dat hij het gevoel had om naar buiten te gaan, maar aangezien hij alleen was en het niet meer prettig vindt om ‘s avonds alleen de polders in te gaan, besloot hij zijn goede vriend Roy te bellen om te vragen of die naar hem toe wilde komen.

Roy arriveerde rond kwart voor twaalf. Het gevoel was inmiddels zo sterk dat Robbert liet weten het liefst meteen te willen vertrekken. In de auto vertelde hij Roy dat hij in een visioen had gezien hoe een ufo-achtig schip boven een mais-veld hing (al eerder die week had hij een paar keer laten vallen dat hij het gevoel had dat er weleens een formatie in mais zou kunnen verschijnen dit jaar). Ook de locatie was voor hem inmiddels duidelijk, want ze moesten naar de Palingstraat in Hoeven. Daar gearriveerd voelde Robbert dat de ufo (een soort van moederschip) nog steeds aanwezig was en hij zag deze ook met zijn geestesoog en wel direct boven het veld dat voor hen lag. De ufo was dus niet visueel zichtbaar, maar Robbert wist hierdoor wel waar ze ongeveer moesten zijn op het mais-veld. Ze liepen tussen de stengels door, die zeker zo’n 2,5 meter hoog waren. Na ruim 30 meter vonden ze een cirkel van wel 15 meter in doorsnee.

Dit is wat Robbert doorkreeg als boodschap bij deze cirkel;

De cirkel is zeer helend. Mensen kunnen er tijdsverschillen ervaren, dimensies kruisen elkaar daar. Ik voel dat het moederschip nog steeds daar is in het onzichtbare. De Goddelijk kracht en ook veel onzichtbare helpers zijn aanwezig. Sommige mensen kunnen zich ineens bewust worden van andere plaatsen, of ‘ontmoetingen’ hebben.  Parallelle werelden kruisen elkaar daar. De energie is zeer heilig, goed en fris. Hij voelt heel goed, maar soms wordt het wat zwaarder  en soms juist wat lichter, dit kan dus verschillen.

Ik wens u veel inspiratie toe in deze bijzondere cirkel.

Robbert.

Het perceel is van dezelfde landeigenaar als van de formaties die eerder verschenen in de Palingstraat. Dit veld ligt dan ook tegenover het veld, aan de andere kant van de weg. Op één van de luchtfoto’s kun je de oude formaties (4 & 5) ook nog zien liggen.

Het land is door deze vriendelijke boer en boerin weer opengesteld voor het publiek. Wel wordt er door hen dit keer een bijdragen gevraagd van 5,- Euro voor een bezoek aan de mais-cirkel (donatie-box aanwezig), dit in verband met de toch wel flinke schade die is ontstaan door deze nieuwe formatie. Er is inmiddels een rood/wit lint gespannen dat rechtstreeks naar de cirkel leidt, dit om verdere schade te voorkomen.

9e Formatie 2013
Waargenomen op: 07 augustus 2013

In de avond van 6 augustus was Robbert thuis en had gezelschap van zijn goede vriend Roy Boschman. Middenin een gesprek vertelde Robbert ineens dat hij een zeer onrustig gevoel had, alsof er weer iets stond te gebeuren. Dit keer kwam het gevoel dus vanuit het niets. Hij probeerde contact te maken met de energie en kreeg toen heel duidelijk ‘Goudbloemsedijk’ door. Dit kon eigenlijk maar één ding betekenen…. Robbert vroeg dan ook aan zijn vriend of ze meteen konden vertrekken. Robbert kende gelukkig de weg en dat was maar goed ook aangezien deze straat flink achterin de polders bleek te liggen. Tijdens deze autorit vertelde Robbert dat hij een formatie in zijn hoofd zag die bestond uit een ring met daaromheen een aantal cirkels. Nog nooit eerder was er in deze straat een formatie verschenen en het kostte dan ook enige moeite voordat ze hem gevonden hadden. Hij lag op een veld waarvoor je eerst nog een stukje een doodlopend zijstraatje in moest. Het was heel donker en de formatie was slecht te zien. Wel voelde Robbert een duidelijke aanwezigheid. Niet waarneembaar met het blote oog, want hij zag in gedachten een soort van groot wit ‘moederschip’ boven het veld hangen waar lichtbollen uit leken te komen. Ook voelde hij de aanwezigheid van een soort opperwezen wat iets weg leek te hebben van een grote roofvogel. De energie die zowel hij als Roy kon ervaren was vooral zeer circulerend, zoals een grote draaikolk.

Een duidelijke boodschap heeft hij nog niet echt ontvangen, maar wanneer dit gebeurt zullen we die zeker hier vermelden.

Inmiddels heeft de boer contact met ons opgenomen en hij is NIET blij met de formatie ! Hij stelt zijn land dan ook niet open voor publiek, wat heel jammer is natuurlijk, maar wat we wel moeten respecteren. (dus de exacte lokatie wordt verwijderd)

8e Formatie 2013
Waargenomen op: 31 juli 2013

Al een aantal dagen ervoer Robbert een onrustig gevoel alsof er weer iets stond te gebeuren. In de middag van dinsdag 30 juli bezocht hij samen met Roy Boschman de formaties die op dat moment in de velden lagen. Dit in verband met een interview dat werd afgenomen die dag door mensen van het NRC-Next. Aangekomen bij de 6e formatie werd het onrustige gevoel zeer sterk. Robbert voelde duidelijk dat er op dit veld iets stond te gebeuren. Hij vertelde dat de ‘graancirkelmakers’ heel dichtbij waren en zag in zijn hoofd een vorm van een driehoek. Zijn aandacht ging vooral naar achterin het veld. Samen zijn ze toen een flink stuk het veld in gelopen, maar er was nog niets te zien.

Roy bleef die dag bij Robbert tot laat in de avond. Het moet rond half twaalf geweest zijn toen het onrustige gevoel in alle hevigheid terug kwam. Robbert ‘moest’ toen ook écht naar buiten. Ze reden rechtstreeks naar het veld in Standdaarbuiten, parkeerden de auto op de oprit van het perceel en stapten uit. Robbert zag direct dat er een soort mist-schijven boven het veld hingen, twee om precies te zijn, recht boven elkaar. Voor Roy waren deze schijven echter niet zichtbaar, het moet dus iets energetisch zijn geweest. Ze liepen samen het veld in in de richting waar Robbert de schijven zag. Na een flinke afstand te hebben gelopen zagen ze de eerste contouren van iets wat op een nieuwe formatie leek. En wat voor één. Dit is waarschijnlijk één van de grootste formaties ooit bij Robbert verschenen. Zijn voorgevoel bleek te kloppen, er lag een soort van driehoek-formatie met grote cirkels op de hoeken, in totaal maar liefst 15. Wat de volgende dag vooral opviel is dat er veel variatie was in de verschillende centra van de cirkels. Drie brede banen leiden je telkens naar de volgende serie cirkels.

De formatie is volgens Robbert best ‘heavy’, een heftige energie dus. Sommige mensen kunnen bij het betreden ervan zelfs even een druk op de borst voelen of zelfs braakneigingen krijgen. De formatie is zéker wel helend, alleen voor sommigen wat zwaar. Vooral lichamelijke klachten kunnen door een bezoek aan deze formatie een stuk verlicht worden en in sommige gevallen als vanzelf verdwijnen. 

De formatie bestaat uit drie balken van zo’n 1,3 meter breed en ruim 15 meter lang. De grootste cirkels hebben een doorsnede van bijna 10 meter, de kleinste iets meer dan 3 meter.

Het land was al opengesteld voor het publiek vanwege de cirkel die eerder was verschenen, dus we kunnen er vanuit gaan dat ook deze formatie toegankelijk is voor bezoekers. Denk goed aan de ‘spelregels’ en vergeet niet een donatie te doen voor de boer.

7e Formatie 2013
Waargenomen op: 21 juli 2013

Nog aanwezig in de 6e Formatie die in dezelfde nacht was ontstaan als deze formatie, voelde Robbert dat er nog iets gaande was. Hij werd getrokken richting het tankstation dat te zien was vanaf de 6e formatie. We reden langs de velden en Robbert zag boven één ervan duidelijk een zichtbare gonzende energie hangen. Deze maakte circulerende bewegingen. Toen we het veld in liepen kon je al duidelijk een cirkel zien liggen. Een prachtige formatie ook weer. Het graan leek hier heel plat te liggen.

Robbert voelt dat deze formatie zeer heilzaam is. Hij heeft een harmoniserende blije energie en dit zal ook de uitwerking zijn wanneer mijn deze formatie bezoekt.

 

Het is de eerste keer dat deze boer zijn land openstelt voor het publiek. In het verleden zag hij dit echt niet zitten. (misschien heeft zijn bezoek aan de formatie met zijn 'harmoniserende blije energie-werking' hem anders doen laten denken....?). Laten we daarom met extra veel respect zijn land betreden en geef gul, want ook hij heeft een “Honesty Box” neer gezet. Op deze manier worden de boeren gestimuleerd om in de toekomst ook wat milder te worden omtrent dit fenomeen....

6e Formatie 2013
Waargenomen op: 21 juli 2013

Op dezelfde avond als formatie nummer 5 van dit jaar, ontstond deze grote formatie. Robbert voelde zich, na het vertrek uit de laatste formatie, direct aangetrokken tot dit veld waar in 2010 ook al een prachtige kruis-formatie had gelegen (zie 2e Formatie ’10). Bij aankomst kon je de formatie al zien liggen vanaf de weg. Het was bijna volle maan en de donkere grote vlek in het veld was dan ook goed zichtbaar. Bij het betreden van de cirkel zag Robbert (met zijn geestesoog) heel duidelijk een grote wit-zuivere lichtzuil vanuit de lucht precies in het midden van de cirkel neerkomen.

Hij kreeg door dat deze formatie vooral op het hart inwerkt en is bedoeld om (oud) verdriet los te laten, om oude pijnen eruit te trekken. Bij het betreden van deze formatie kan het dus zo zijn dat men spontane huilbuien kan krijgen. Ook kan het zich uiten in het spontaan gaan boeren. Een duidelijke transformerende energie dus.

Net zoals beschreven bij de vorige formatie van dit jaar, kunnen mensen appels meenemen en deze in de formatie leggen, om ze later op te eten. Voor de totale uitleg hierover ga dus naar 5e formatie 2013.

De grote cirkel heeft een doorsnede van zo’n 15 meter. De kleinere cirkels variëren van 1,6 tot 2,4 meter.

De boer heeft (net als in 2010) zijn land weer open gesteld voor het publiek. Wel vraagt hij om een donatie van € 5,-- wanneer je de formatie wilt betreden.

LET OP ! Het graan is héél droog, dus er mag absoluut NIET gerookt worden....!

Toen Robbert nog in de formatie stond voelde hij dat het nog niet klaar was voor deze avond. We moesten uit de formatie en richting het tankstation gaan rijden wat een eindje verderop te zien was. Vlak voor het tankstation aan de rechterkant lag ook een graanveld.

Het verhaal lees je bij 7e Formatie 2013.

Vorige Blz