Graancirkelarchief

Het ontstaan van graancirkels nader verklaard

Het graancirkelfenomeen roept veel vragen op. Hoe ontstaan ze? Wie of wat maakt ze? Wat is hun boodschap? Hieronder vertel ik in het kort wat er met me gebeurt vlak voor, en tijdens, het ontstaan van een cirkel(formatie).

De aarde heeft een zenuwstelsel, een netwerk van energiebanen dat voor de meeste mensen onzichtbaar is. Op verschillende plekken zitten er in dat energetische netwerk koppelpunten, een soort trechters waar kosmische energie de aarde ingaat. Het functioneert eigenlijk net als een magneet metaal aantrekt. Door een interactie tussen kosmische en aardse energie ontstaan er graancirkels en symbolen. De energiebanen van de aarde zijn sterk vervuild en verstopt met door de mens (door middel van bijvoorbeeld milieuverontreiniging en oorlogen) veroorzaakte negatieve energie en moeten dus, zeg maar, ‘gedotterd’ worden. Tijdens het schoonmaakwerk ontstaat er in eerste instantie een graancirkel op een koppelpunt. Vervolgens wordt er een liefdevolle energie meegegeven die bedoeld is voor alle levende wezens. De symbolen die tevoorschijn komen, zijn tekenen voor ons onderbewustzijn, een sleutel tot wijsheid om ons spiritueel te ontwikkelen. Na de schoonmaak van het energienetwerk blijven de cirkels achter en kunnen ze door mensen worden bezocht, die daarmee hun energieveld helen of versterken. Na het bezoek aan een graancirkel krijg je vaak inzicht in levensvraagstukken. De energie van de graancirkel heeft ook invloed op het bewustzijn van de mensen in hun eigen omgeving, maar ieder mens bepaalt zelf wat hij of zij met die energie doet.

Al vanaf mijn vijftiende jaar kan ik aanvoelen waar en wanneer er een graancirkel gaat ontstaan (zelf spreek ik liever van een gewascirkel, omdat er niet alleen formaties ontstaan in graan, maar ook in andere gewassen, zoals gras, en zelfs in sneeuw). Het begint altijd met een zelfde soort voorgevoel, vaak al een week van tevoren. Dat gevoel laat zich het beste omschrijven als blij en liefdevol. Naarmate het sterker wordt krijg ik ook beelden door van de omgeving waar de cirkel (of cirkelformatie) ontstaat, soms zelfs straatnamen. Ook kan het gebeuren dat ik doorkrijg hoe de formatie eruit gaat zien. In dat geval maak ik daar meteen een schets van, die vaak sterk blijkt te kloppen met de werkelijkheid. Vaak net na middernacht wordt het zo sterk dat ik weg moet, en ik bel dan altijd een goede vriendin van me die met me mee gaat. Als we in de auto stappen weet ik precies waar we naartoe moeten rijden. Het is een innerlijk weten, ik word er als het ware naar toe geleid. Als ik op de plek aankom ligt de cirkel er vaak al, maar een enkele keer zie ik de cirkels zelf ontstaan. Al verschillende keren heb ik lichtbollen waargenomen op het moment dat de formatie ontstond. Bovendien heb ik samen met Nancy Talbott (van BLT research team inc.), die al ruim 15 jaar wetenschappelijk onderzoek doet naar mij en het graancirkelfenomeen, lichtbollen gefilmd. Nancy is, evenals een goede vriend van me, ook al twee keer getuige geweest van het ontstaan van een cirkelformatie.

Uitleg kaart
In heel zijn leven heeft Robbert een enorme hoeveelheid graancirkels waargenomen. Het is de bedoeling dat op deze pagina in de toekomst alle formaties gearchiveerd zullen worden om meer inzicht te krijgen in deze waarnemingen. Onderstaand vindt u nu het complete overzicht vanaf 2007.

U kunt de waarnemingen zowel via de kaart bekijken als het alfabetisch overzicht wat hieronder vermeld staat. Daarnaast bestaat ook de optie om via het onderstaande menu een selectie per jaar te kiezen.
4e Formatie 2015
Waargenomen op: 19 mei 2015

Hoe deze formatie plus nog een andere dezelfde avond voorvoeld en ontdekt werd door Robbert kunt u lezen bij ; de 3e Formatie 2015

……Aangekomen bij Seppe wist Robbert precies in welk veld de formatie zou moeten liggen. Om het veld te betreden moesten ze eerst een kleinstukje van een dijk af naar beneden. Het was aardig donker, mede doordat er een rij bomen langs dit veld staan. Ze besloten om rechts langs de rand van het perceel het veld in te gaan. Het gras kwam op sommige plaatsen tot hun heupen, zo hoog was het. Na ongeveer 100 meter stonden ze voor een flinke formatie. Deze bestond uit een grote ellips met daaraan vast nog een cirkel. Net als de voorgaande formatie, voelde Robbert hier ook duidelijk de grote aanwezigheid van God.

Ook kreeg hij dezelfde avond nog een boodschap door;

Robbert voelde dat de grote ellips die naar de wat kleinere cirkel toeloopt, eigenlijk God in zijn grootsheid is, die het planeetje aarde wil omarmen met zijn grote liefde en in alle levende wezens op aarde wil trekken.
Robbert voelde dit als zeer emotioneel, het leek alsof God zich geïsoleerd voelt , en besefte dat hij veel te groot is om in één keer in de mens te trekken. Het tot nu onoverbrugbare was voelbaar. God maakte zich nu zo klein dat hij zich in een cirkelformatie uit, zodat hij op een veilige manier voor de mensen, die echt willen, kan zorgen, maar God vraagt in deze formatie ook of mensen een beetje voor hem willen zorgen en hem willen helpen om in steeds meer harten van mensen te gaan leven.
God maakt deze beweging nu omdat we met z’n allen in een belangrijk spiritueel evolutieproces zitten, we gaan van een menselijk modaal bewustzijn naar een goddelijk bewustzijn waarin God zich gekend  en meer bemind voelt, en waarin de mensen en de dieren God meer in zichzelf erkennen waardoor we rijper worden om in de eeuwigheid (straks na de dood) te kunnen verblijven.

___________________________________________________________________________

De boer hebben we weten te traceren en deze heeft aangegeven zijn land open te stellen voor het publiek. Als u de formatie wilt bezoeken dient u het veld te betreden door het rood/witte lint te volgen. Indien er een geld-box staat kunt u hierin een bijdrage deponeren voor de boer, als dank voor het openstellen van zijn land en ter compensatie voor de eventueel geleden schade aan zijn gewas.

 

3e Formatie 2015
Waargenomen op: 19 mei 2015

Al een paar dagen had Robbert het bekende onrustige gevoel en wist dat er snel weer iets bijzonders stond te gebeuren. Dit gevoel werd heel sterk in de nacht van 18 op 19 mei. Toen wist hij ook ineens dat het niet om één enkele formatie zou gaan, maar dat het er meer waren. Heel duidelijk kreeg hij de naam A-B weg door, maar tegelijkertijd zag hij ook vliegveld Seppe voor zich.

Gelukkig was Roy bij hem en Robbert voelde dat ze eerst naar de A-B weg moesten. Voor zijn geestesoog zag hij het veld voor zich waar in 2011 ook al meerdere cirkels in waren verschenen. Aangekomen bij het terrein, wat officieel van Staatsbosbeheer is, stonden ze aan de rand en keken over het veld. Plots zagen ze een flits boven het veld en Robbert wist dat er op dat moment een cirkel werd gevormd. Wat verder het veld in leek er nu een soort mist-wolk te hangen en Robbert en Roy liepen die richting op. Ze moesten opletten waar ze hun voeten neerzetten want ze wisten dat er greppels in dit veld lagen. Aangekomen op die plek, troffen ze een vrij kleine formatie aan, bestaande uit één enkele cirkel met daaraan vast een ring van ongeveer dezelfde grootte. Ondanks het formaat voelde Robbert duidelijk de grote aanwezigheid van God bij deze formatie.

Heel even zijn ze daar maar gebleven. Robbert wist tenslotte dat het nog niet klaar was die avond. Ze vertrokken richting Seppe (Bosschenhoofd). Ook daar wist hij om welk veld het ging. Dit had al zijn aandacht getrokken een aantal dagen geleden en hij wist gewoon dat ze daarheen moesten. Het ging om een grasveld dat net buiten het terrein ligt van vliegveld Seppe, in het verlengde van de start -en landingsbaan.

Lees verder bij ; de 4e Formatie 2015

 

Let op : Zoals verteld is dit perceel eigendom van Staatsbosbeheer. Officieel dient men op de paden te blijven. Het betreden van dit veld is dus op eigen risico.

____________________________________________________________________________

Up-date 20 mei;

Helaas heeft de 3e formatie niet lang mogen bestaan. Het perceel van Staatsbosbeheer waar deze formatie in ligt is vandaag gemaaid.

Gelukkig heeft de eigenaar van het land waar de 4e formatie in ligt aangegeven dat hij voorlopig zijn land nog niet zal maaien.  

 

2e Formatie 2015
Waargenomen op: 07 mei 2015

Op de avond van 6 mei kreeg Robbert het onrustige gevoel dat hij zo goed kent als er weer iets staat te gebeuren. Dit keer was het de avond voor zijn verjaardag. Hij had nog bedacht dat het wel leuk zou zijn wanneer er weer eens een formatie op zijn verjaardag zou ontstaan. Jaren geleden is dit namelijk ook al eens gebeurd. Het onrustige gevoel werd zo sterk dat hij besloot zijn vriend Roy te bellen die hem vaak vervoert wanneer het al zo laat op de avond is.

Ondertussen had Robbert al een beeld gekregen van hoe de formatie er waarschijnlijk uit zou zien. Hij maakte een tekening, en deze schets liet hij op Skype zien aan Nancy Talbott terwijl hij wachtte op Roy.
Deze arriveerde rond elf uur. Robbert wist toen nog niet precies waar ze heen moesten. Iets voor twaalven wist hij het ineens. Ze moesten naar het veld waar ook de eerste formatie lag van dit jaar, hij zag het heel duidelijk voor zich.

Ze arriveerden daar net na middernacht. Robbert had in zijn visioen gezien dat de formatie een heel stuk verder het veld in lag. Ze liepen rechts langs de rand van het veld en na zo’n 100 meter zagen ze de bekende ‘deuken’ in het schijnsel van de maan in het veld liggen. Het bleek een enorme formatie te zijn.
Beiden voelden ze dat ze bekeken werden, alsof ze in de gaten werden gehouden. Maar dit was geen vervelend gevoel, juist heel fijn en welkom.

Robbert voelde een zeer kosmische energie.

De volgende dag is Roy teruggegaan om foto’s te maken. Ook is de boer weer op de hoogte gesteld. Deze vindt het geen probleem wanneer de mensen deze laatste formatie bezoeken. Wel is het dan belangrijk dat langs de rand van het veld gelopen wordt. Er zal nog een rood/wit lint gespannen worden dat zal aangeven hoe er gelopen dient te worden. Wanneer mensen dit niet doen, zal de boer zijn land sluiten !

Robbert kreeg in de nacht van 7 op 8 mei de boodschap van deze cirkelformatie door.

De boodschap is dat in deze cirkelformatie vooral de achterste grotere cirkel (waar nog een kleintje in ligt) fungeert als een soort lift naar andere zonnestelsels,. Er zijn in die achterste cirkels ook daadwerkelijk bepaalde buitenaardsen aanwezig. Mensen zouden kunnen voelen dat ze aangeraakt worden. De gehele formatie geeft een bestaand zonnestelsel weer waar bepaalde buitenaardsen verblijven die een groet aan ons geven, het is een zonnestelsel dat twee zonnen heeft. In deze cirkelformatie zit een tijds-poort waardoor bepaalde mensen ineens het gevoel kunnen hebben dat ze in een ander zonnestelsel zijn.

De formatie is zeer emotioneel geladen en heeft een helende werking. Mensen met een pacemaker kunnen beter de achterste grootste cirkel (met het kleine cirkeltje erin) niet bezoeken, omdat daar sterk wisselende magnetische velden kunnen zijn, die soms zeer heftig kunnen zijn en dan weer wegtrekken. Overigens zijn gewasformaties - dus ook deze formatie - verantwoord voor lichaam en geest en kan het nooit kwaad, het is alleen positief en helend. Alleen bij deze formatie en met name in de achterste cirkel moeten mensen met een pacemaker oppassen.

Deze formatie is positief en kosmisch, de formatie werkt ook zeer troostend.

1e Formatie 2015
Waargenomen op: 28 april 2015

In vergelijking met vorig jaar heeft het even geduurd, maar eindelijk het is dan zover...: de eerste formatie van 2015 is ‘geboren’. Robbert had al een tijdje het bekende onrustige gevoel en wist dat het niet lang meer kon duren voordat er weer een cirkel zou ontstaan in zijn omgeving. Tijdens het Symposium ‘Graancirkels, 20 jaar verder’ op 25 april, liet hij sommige mensen al weten dat ze niet lang meer hoefden te wachten.

Op dinsdagavond 28 april, na de lezing die Robbert had gegeven bij Zuiderlicht in Breda, stapte hij in de auto en voelde meteen dat er die avond iets stond te gebeuren. Hij wist dat ze naar het poldergebied moesten in de omgeving van Hoeven. Hij kreeg daarbij een straatnaam door en wel de Koksweg. Maar ook zag hij een spiraalvorm voor zich met daaromheen kleine cirkels.

Toen ze een klein halfuur later arriveerden in het poldergebied vonden ze al snel de formatie. Deze lag in een groot grasveld. De formatie heeft een totale lengte van zo’n 25 meter. Bijzonder was dat er in één van de cirkels nog een mosterdzaadplant rechtop stond (zie foto’s).
Robbert voelt dat deze formatie op het hartchakra inwerkt en dat de cirkels zeer genezend zijn.
Laten we hopen dat de landeigenaar zijn land wil openstellen voor het publiek. Tot die tijd is het beter de formatie nog even niet te bezoeken.

DEZE FORMATIE IS OPENGESTELD VOOR HET PUBLIEK.

Robbert mocht de volgende boodschap bij deze formatie doorkrijgen:

De spiraal, die helemaal naar het midden draait, betekent dat deze formatie mensen tot in het diepst van hun wezen mag raken, en dat het godsbewustzijn van de formatie mensen in staat stelt meer vanuit hun essentie te leven. De cirkels rondom de spiraal en in de rij ernaartoe betekenen dat de verbroedering met buitenaardsen (dus bewoners van andere planeten in andere sterrenstelsels) meer eenheid krijgt, en dat wij vanuit ons diepste ik-wezen makkelijker contact kunnen krijgen met buitenaardse bewustzijnsvormen. Iets dat alleen via het hart en echte liefde mogelijk is.

De spiraalvorm is essentieel, zowel op zielsniveau als natuurwetkundig,. In het universum zijn er allemaal spiraalvormige sterrenstelsels waarin alles naar de kern draait. Ook in het klein, op ons planeetje,  zien we de spiraalvorm regelmatig terug.  Als je op het kruintje van de meeste mensen kijkt zie je dat zelfs het haar daar spiraalvormig naar binnen draait. Het is dan ook de plek waar veel kosmische energie naar binnengaat bij de mens.

Deze spiraalcirkelformatie, staat ook voor de kringloop van de ziel om uiteindelijk tot de kern te komen, het eeuwige leven dat op ons wacht in het land van God.

Robbert kreeg ook nog de boodschap door dat in het komende gewascirkelseizoen mensen aluminiumfolie mogen meenemen, om daarvan stukken ter grootte van een A-viertje of kleiner in de cirkel te leggen. Het aluminiumfolie zal zich direct opladen met helende en genezende energie. Dit opgeladen aluminiumfolie kan gelegd worden op pijnlijke plekken. Eigenlijk is dit een beetje hetzelfde idee als aluminiumfolie onder een piramide leggen. Het aluminiumfolie in de cirkel zal sterker worden opgeladen dan bij een piramide. Later in de zomer mogen er ook weer appels meegenomen worden.

Het is goed om op de foto van deze formatie te mediteren.

19e Formatie 2014
Waargenomen op: 23 november 2014

Al vanaf vrijdagmiddag 21 november had Robbert een onrustig gevoel. Hij had sterk het vermoeden dat er snel weer een graancirkel(formatie) zou ontstaan. Zijn gevoel bleek juist, want in de nacht van 22 op 23 november ontdekte hij deze prachtige formatie in de vorm van een ‘dreamcatcher’ in een veld met Afrikaantjes tussen Bosschenhoofd en Zegge in, direct langs de rijksweg A58.

De landeigenaar werd opgespoord en hij is zo vriendelijk om zijn land open te stellen voor bezoekers. Als u de formatie wilt bezoeken dient u het veld te betreden door het rood/witte lint te volgen. Indien er een geldbox staat kunt u hierin een bijdrage deponeren voor de boer, als dank voor het open stellen van zijn land en ter compensatie voor de eventueel geleden schade aan zijn land.

________________________________________________________________________________

Robbert ging in de nacht van 23 op 24 november rustig zitten voor de boodschap die hoort bij deze formatie.

Hij zag een lichtschip in de vorm van een merkaba (lichtlichaam) boven de formatie hangen, die de formatie energie geeft. Mensen die deze formatie bezoeken kunnen naderhand het gevoel hebben dat ze een tijdreis gemaakt hebben. De energie is zeer liefdevol en sterk. Bepaalde mensen kunnen spontane ontmoetingen hebben in deze formatie met buitenaardsen, maar het is ook mogelijk dat mensen zichzelf ontmoeten in de cirkel, maar dan zichzelf uit de toekomst, en zelfs een conversatie hebben met hun toekomstig zelf.
Ook kreeg Robbert door dat er vreemde dingen kunnen gebeuren met sieraden die mensen dragen. Dat als men bijvoorbeeld een ring draagt, de ring spontaan van de ene naar de andere vinger kan gaan, dat de ring dus ineens om een andere vinger zit.

Het kan ook zijn dat als mensen na een bezoek aan de formatie thuiskomen, dingen in huis verplaatst zijn en/of dingen zoek zijn die dan op een andere plek blijken te liggen. Met kettingen die mensen dragen kunnen ook vreemde dingen gebeuren. Stenen kunnen plotseling van kleur veranderen, er kunnen onverklaarbare knopen in kettingen komen (terwijl deze normaal goed omgedaan is). Mocht  één van deze dingen plaatsvinden, dan betekent dat, dat mensen in de formatie een bewuste of onbewuste innerlijke tijdreis hebben gemaakt en dat deze mensen nu een sprong hebben gemaakt in hun ontwikkeling, dat ze meer aangesloten zijn op de goddelijke bron.
Ook kan het zijn dat de tijd op horloges, die mensen in de formatie dragen, ineens veranderd is (voor of achteruit in de tijd). Het kan ook zijn dat gedragen sieraden ineens spontaan verdwijnen, en daarna weer ergens anders teruggevonden worden. Ook kreeg Robbert door dat er flessen water meegenomen mogen worden in de formatie, het water wordt opgeladen met een enorme trilling. Het water zal het lichaam zuiveren en reinigen en mensen die het water drinken kunnen spontaan verlost zijn van klachten, en hun aura zal enorm groot worden.

Het symbool van deze formatie (dreamcatcher) staat voor het opvangen van onze gedachten, gevoelens en dromen. Maar deze formatie trekt als een magneet ook heel veel gevoelens en gedachten aan van buitenaardsen, zodat we ons meer in eenheid met elkaar kunnen voelen. Je zou deze formatie als een soort tijdreis-ruimteschip kunnen zien, waar je instapt. Het lichtschip dat Robbert boven de cirkel zag - waarvan een plaatje is toegevoegd- kan ook door meerdere mensen boven de formatie gezien worden, en kan zich op foto's van verschillende mensen laten zien wanneer zij foto's maken in deze formatie.

Onderzoekster Nancy Talbott vertelde Robbert, dat dit lichtschip wereldwijd veel gezien wordt op dit moment.

18e Formatie 2014
Waargenomen op: 06 november 2014

In de avond van 6 november kreeg Robbert vanuit het niets een heel blij en onrustig gevoel. Hij werd zich bewust van de aanwezigheid van natuurwezens in zijn woning, wat vrij ongebruikelijk is. Zij probeerden hem iets duidelijk te maken. Ineens wist hij dat hij naar de polder moest en hij zag een grasveld voor zich. Voor zijn geestesoog zag hij een aantal cirkels en hij begon deze te tekenen op een stuk papier. Kort daarna is hij met Roy, die op bezoek was, met de auto vertrokken richting de Palingstraat, want Robbert wist dat ze daarheen moesten. Vlak voordat ze de straat inreden vloog er heel dichtbij een uil voor de auto langs. Uilen lijken de laatste paar keren een rol te spelen bij de formaties rondom Robbert…

Eenmaal aangekomen bij het veld vonden ze de formatie vrij snel omdat de maan in volle glorie aan de hemel stond. Toen ze het veld betraden, ervoeren ze dat beiden alsof ze in een andere wereld stapten. De formatie voelde interdimensionaal. Robbert voelde ook hier weer heel veel natuurwezens, denk daarbij aan elf-achtigen. Ook wist hij dat ze op dat moment ‘bekeken’ werden en in de gaten gehouden door buitenaardsen.

Heel opmerkelijk was dat zowel Robbert als Roy het idee hadden dat ze die avond bijna twee uur in de formatie hadden gestaan, terwijl dit in werkelijkheid slechts een halfuur bleek te zijn. Het was dus alsof tijd en ruimte niet bestaan in deze formatie.

Doordat deze cirkels zijn ontstaan bij volle maan, is de formatie uitermate geschikt om edelstenen en kristallen in op te laden. Het is zelfs mogelijk om dit te doen door een uitgeprinte foto van de formatie onder de stenen te leggen.

De formatie bestaat uit 10 cirkels, is niet echt groot en ligt in gras van slechts 10 cm hoog. De totale lengte van de formatie, van kop tot staart, is 12 meter.

_______________________________________________________________

We hebben een poging gedaan om de landeigenaar te vinden, maar dit is helaas (nog) niet gelukt. We hebben begrepen dat de eigenaar waarschijnlijk in Rucphen woont en dat hij tweemaal per jaar dit veld maait. Toch willen we bekend maken waar het veld zich bevindt op de kaart. De komende tijd zal er namelijk met het perceel niet veel gebeuren. Let wel, het kan drassig zijn…. Mocht iemand in contact komen met de eigenaar of weten wie het is, laat ons dat dan even weten via dit mailadres: contact@robbertvandenbroeke.nl

(Exacte coördinaten; 51.60429168413257, 4.607622027397156)

17e Formatie 2014 (mosterdzaad)
Waargenomen op: 03 oktober 2014

Robbert had al het gevoel dat het nog niet klaar was dit jaar, ondanks dat er rond hem al 16 formaties zijn verschenen in 2014. In de avond van 2 oktober had Robbert bezoek van een aantal mensen. Al tijdens dit bezoek voelde hij een bepaalde onrust, alleen sprak hij dat pas uit nadat bijna iedereen weer was vertrokken. Alleen Stan en Roy waren nog bij hem. Hij wist eigenlijk zeker dat er weer iets stond te gebeuren en toen hij zich openstelde, kreeg hij direct de naam ‘Zwartenberg’ binnen. Ook zag hij voor zijn geestesoog een veld met drie cirkels, waarvan één grote met een ring eromheen.

Roy had nog even geen idee waar hij ‘Zwartenberg’ zou kunnen vinden op de kaart, maar Robbert wist dat dit vlakbij Zevenbergen lag  en liet weten dat daar in het verleden al vaker cirkels waren verschenen. Stan had nog een afspraak, dus die zetten ze eerst thuis af (Stan is al een aantal keer getuige geweest van het ontstaan van cirkels in het bijzijn van Robbert). Roy en Robbert reden door richting Zevenbergen. Onderweg zei Robbert dat hij hoopte dat er weer een uil over het veld zou komen vliegen…..

Het bleek heel donker in de omgeving waar ze moesten zijn. Er waren nauwelijks lantaarns en ze stopten langs een weg waar aan één kant  hele grote bomen stonden. Toen ze uitgestapt waren zagen ze aan de andere kant van de weg een sloot met daarachter een veld waarop mosterdzaad groeide. Ze zochten naar een oversteek om bij het veld te komen. Robbert liet zich weer op zijn gevoel leiden. Ze moesten niet direct het veld in, maar eerst nog een stuk voorlangs naar rechts om vervolgens langs de zijkant van het veld naar achteren te lopen. Na ongeveer 50 meter stopte Robbert. Op dat moment zag Roy dat er iets aan kwam vliegen over het veld, recht op hen af. Het bleek een grote uil te zijn! Alsof deze wilde zeggen: “ HIER is het….”

Robbert wist ook dat dat zo was. De uil was weer verdwenen en Robbert en Roy liepen het veld in precies in de richting vanwaar de uil kwam. Het duurde niet lang voordat ze in een kleine mosterdzaadcirkel stonden. Direct daarachter zagen ze er nog één liggen. Toen ze nog iets verder doorliepen, liepen  ze een soort open zaal binnen, zo leek het. Het mosterdzaad stond zeker zo’n anderhalve meter hoog. Een prachtige grote cirkel, precies zoals Robbert omschreven had toen ze nog thuis waren. De grote cirkel had eigenlijk geen centrum, deze leek een heel stuk opgeschoven te zijn naar de zijkant.  

Robbert voelde een roterende energie die heel fris was en vooral op het hart werkt.

De volgende dag is Roy teruggegaan om foto’s te nemen. Ook Ronald Sikking was er met zijn drone om luchtopnames te maken. Hierop is goed te zien dat er inderdaad nog een ring rond de grote cirkel loopt. Veel stengels bleken heel mooi gebogen te zijn vlak boven de grond.

We zijn bezig om de eigenaar van het land te traceren, maar dat is vooralsnog niet gelukt. Als we meer weten dan melden we dat direct.

Mocht Robbert nog een boodschap doorkrijgen bij deze formatie, dan plaatsen we deze vanzelfsprekend hier in het graancirkelarchief.   

16e Formatie 2014 (mosterdzaad)
Waargenomen op: 11 september 2014

In de avond van 10 september kreeg Robbert, vrij onverwachts, een onrustig gevoel. Hij voelde duidelijk een aanwezigheid die met hem in contact probeerde te komen. Ineens wist hij dat er weer iets stond te gebeuren  in de Palingstraat in Hoeven.  Hij zag een veld voor zich waar een aantal cirkels en ringen in lagen, achter elkaar. Roy was op dat moment ook aanwezig. Robbert had Richard Krebber (parapsycholoog, directeur van I.P.A.) beloofd hem te bellen wanneer er weer een cirkel zou verschijnen. Na ongeveer  een half uur arriveerde Richard en zijn ze met z’n drieën richting de Palingstraat gegaan. Daar aangekomen, stopte ze de auto bij een mosterdzaadveld. Dit veld blijkt slechts 300 meter verderop te liggen als het veld waar de ‘Hoefijzer-formatie’ in ligt die een week eerder is ontstaan. Gelukkig stond er een (bijna) volle maan die avond en konden ze de formatie redelijk makkelijk vinden hierdoor. Deze bleek zo’n 50 meter verder in het veld te liggen. Het is een prachtige uitgestrekte formatie met cirkels en halve ringen die achter elkaar liggen. De totale lengte is zo’n 30 meter ongeveer.

Robbert voelde een duidelijke roterende energie en alle drie hadden ze de ervaring dat hun benen heel warm werden. Robbert liet weten dat deze formatie zeer zuiverend werkt en heel fris aanvoelt, waarbij je ziel een soort van gewassen wordt. Richard vertelde dat hij tintelingen in zijn armen en (vooral) handen voelde. Hij ervoer de cirkel alsof je in een ‘energie-voedend veld’ stond. Verder zei hij; ”De energie gaf me een heel licht gevoel in mijn hoofd (vergelijkbaar met als je hoog in de bergen loopt) en er was een moment, dat zo’n 10 seconden duurde, waar het voelde alsof ‘iets mij omhoog trok’. Dat was geen nare of beangstigende ervaring, maar eerder prettig. Ik kreeg het gevoel alsof ik voorzichtig ‘uitgerekt’ werd en daarna ook weer voorzichtig terug in mijn ‘normale’ vorm kwam.”

Bijzonder was ook dat er op een gegeven moment een grote uil  aan kwam vliegen die precies boven de formatie begon te cirkelen, vrij laag boven het veld. Opmerkelijk was dat hij in dezelfde richting vloog als dat het mosterdzaad was neergelegd.…

Mocht Robbert nog een uitgebreidere boodschap doorkrijgen bij deze formatie, dan plaatsen we deze uiteraard hier in het graancirkelarchief.

________________________________________________________________________________

Er is inmiddels ook alweer contact gezocht met de landeigenaar. Deze bleek uiterst vriendelijk te zijn en verleent zijn volledige medewerking. Mocht er nou een geld-box staan, laten we dan gul geven. Dit om wederom andere boeren in de toekomst te laten zien dat het ook op deze manier kan.

Hij liet overigens weten dat het land waarschijnlijk over een week of drie zal worden omgeploegd (i.v.m. groenbemesting). Dit moet gebeuren voordat het mosterdzaad zijn zaden gaat ontwikkelen.

Ook dit keer bedanken we deze boer hartelijk voor het openstellen van zijn land.

15e formatie 2014
Waargenomen op: 03 september 2014

Op 31 Augustus, ’s morgens rond 6 uur, kreeg Robbert in zijn hoofd het beeld door van een hoefijzervormige formatie in de mais. Robbert schreef dit op, maakte er een tekening van en deponeerde deze voorspelling bij Nancy Talbott (zij leidt al jaren het wetenschappelijk onderzoek naar Robbert).

In de nacht van 2 op 3 september kreeg Robbert een onrustig gevoel en hij zag in een flits een veld langs de Palingstraat in Hoeven voor zich. In een visioen zag hij vervolgens hoe een lichtbol met een hoog zoemend geluid boven het veld hing en een grote flits uitstootte. Robbert zag uit de flits een hoefijzervorm, die compleet uit licht bestond, in het veld vallen, waarop Robbert tegen Roy, die op dat moment bij hem was, zei dat ze naar de Palingstraat in Hoeven moesten rijden.

Daar aangekomen bij het veld dat Robbert voor zich had gezien, liep Robbert samen met Roy op zijn gevoel het maisveld in, tussen de hoge maisstengels door. Op een bepaald moment voelde Robbert een warmteschild om zich heen, en kwam in zijn hoofd op dat ze de bestemming hadden bereikt. Toen liepen Roy en Robbert een beetje verder door in het veld en ontdekten inderdaad de hoefijzervorm in het veld. Robbert zag, toen hij omhoog keek naar de lucht, een soort tunnelvorm in zijn helderziende blik en wist dat dit een opening was naar een andere dimensie.

Hij kreeg ook de boodschap door dat mensen in deze cirkelformatie een soort tijdloosheid kunnen ervaren, en ook kreeg hij door dat de cirkel zeer geneeskrachtig is. Robbert voelde dat tussen het mais aan de rand van de formatie verschillende buitenaardse intelligenties waren. Robbert wilt zich de komende dagen openstellen voor de volledige boodschap die bij deze formatie hoort.
_________________________________________________________________________________

De boer heeft wederom zijn land opengesteld voor het publiek.

Er is een donatie-box aanwezig. Wanneer we gul geven, zal dit wellicht ook andere boeren motiveren om in de toekomst hun land open te stellen wanneer er een formatie valt op hun land.

We willen hierbij de boer nogmaals bedanken voor de prettige medewerking.

_________________________________________________________________________________

Update 8 sept.

Inmiddels heeft Robbert een boodschap mogen ontvangen die hoort bij deze 'Hoefijzer-formatie'

Deze formatie brengt mensen terug naar de eenvoud, de natuur en het staat voor de verenging van het dierenrijk dat ook weer één moet worden. Ook voel ik een hele hoge kosmische afstemming, een soort van bezegeling van de liefde met hierboven, met andere sterrenstelsels. Een hele hoge sfeer, de sfeer van de meesters. Er hangt een heilige sfeer in de formatie, een krachtige energie. Ik heb het gevoel dat er later nog een energie bij komt, wellicht naarmate er meer bezoekers in de formatie zijn geweest. Er kunnen door sommige mensen flitsen waargenomen worden in en rondom de formatie, tussen de mais. Bepaalde mensen zullen ook mystieke ervaringen hebben, dat ze een verschijning zien of dat ze het idee hebben dat ze iets weg zien schieten tussen de mais.  Dat zijn eigenlijk de entiteiten die aanwezig zijn. Dat zijn ook echt buitenaardse wezens die hier dan aanwezig zijn, dat voel ik heel sterk.

De formatie kan voelen alsof je op een onbewoond eiland staat. Dat je boven op de top van een berg staat als zijnde een lift waar je in stapt, dat je zo ergens anders heen kunt gaan. Het kan dus goed zijn dat mensen er tijdsverschillen gaan voelen, dat ze zich van andere plekken bewust worden, dat ze sterk telepathisch contact voelen met een dierbare overledene of iemand die nog leeft. Het is ook een plek, de hoefijzer-formatie, waar je heel goed telepathische experimenten zou kunnen doen, een plek om contact te maken met buitenaardse, overledenen en of engelen.

Ik zie ook een groot lijnenspel, alsof de leylijnen in de aarde heel erg geactiveerd worden door het hoefijzer. De interpretatie van de energie van het hoefijzer doet ook iets in het onderbewustzijn van mensen als ze het zien, de foto, maar ook als ze erin gaan. Zeer geneeskrachtig ook. De locatie van de formatie is een zeer exclusief punt, waar je je kunt verbinden met alles. Bijvoorbeeld de landen zijn ineens heel dichtbij, andere planeten, alles eigenlijk. Het is een soort internet waarop je kunt intunen. Het collectiefbewustzijn is er enorm . Het is een mooie plek om te groeien,  om te ontwikkelen. Het is een enorm krachtveld.

De symboliek van de hoefijzervorm is dat wij hier eigenlijk in een tijdscirkel leven, waardoor we heel de tijd hetzelfde rondje draaien. Nu zie je dat de cirkel dus open is gegaan en dat betekent dat tijd en ruimte omgebogen wordt, dat er een opening in komt waardoor we naar een grotere werkelijk gaan, waardoor we daar meer inkomen. Het heeft ook de klassieke vorm van een magneet. Deze formatie trekt ook als het ware totaal nieuw bewustzijn aan, buiten de gecreëerde -en de gevestigde orde die hier bestaat. Het is eigenlijk het ombuigen van tijd en ruimte en daardoor is er ook meer mogelijk. Er kunnen ook echt wonderen gebeuren in deze formatie. Er zullen echt mensen vreemde ervaringen hebben daar, dat weet ik zeker.

14e formatie 2014
Waargenomen op: 16 juli 2014

Dit is de laatste cirkel uit een serie van 3 formaties die in één nacht zijn ontstaan.

Op 10 juli had Robbert voorspeld dat er binnenkort in één nacht drie formaties zouden komen. Hij had deze voorspelling gedeponeerd bij Nancy Talbott (over Skype).

Robbert wist ook dat ze in drie verschillende woonplaatsen zouden verschijnen, en dat ze van bovenaf gezien op de landkaart samen een driehoek zouden vormen.

In de nacht van 15 op 16 juli kreeg Robbert een voorgevoel. Hij zei toen tegen Roy, die op dat moment bij hem was, dat hij het gevoel had dat ze naar Etten-Leur moesten. Robbert kreeg duidelijk een visioen van een cirkel in een maïsveld en hij kreeg de straat ‘Ettensebaan’ door. Dit bleek de eerste cirkel te zijn die ze ontdekte die nacht. Om de foto’s te bekijken van deze maïscirkel, gaat u naar de 12e Formatie 2014 of klik hier.

Toen ze nog bij de maïsformatie waren voelde Robbert heel sterk dat ze naar Roosendaal moesten. (voor dit verhaal gaat u naar; 13e Formatie 2014…). Nadat ze deze Roosendaalse-formatie hadden ontdekt, kreeg Robbert het gevoel dat ze richting Zevenbergen moesten en hij kreeg 'Parallelweg Zuid' door.

Daar bijna aangekomen voelde Robbert een warm gevoel in zijn buik en hij wist dat hij dichtbij was. Hij wilde dat Roy bij een bepaald graanveld stopte; daar stapten ze beiden uit en Robbert zag voor zijn geestesoog een soort transparante energievorm boven het veld in de vorm van een ufo.

Robbert had op de weg naar Zevenbergen duidelijk het beeld doorgekregen van een cirkel met een ring er omheen, deze bleek er ook precies zo te liggen. Bij aankomst in de cirkel werden Robbert en Roy beiden weer erg duizelig. De telefoon van Roy deed hier (net als bij de maïscirkel) weer erg raar.
 

Toen Roy de andere dag foto's ging maken, sloeg ook zijn camera in deze laatste cirkel verschillende keren uit.  De energie in deze cirkel is blijkt dus behoorlijk krachtig.

Roy heeft inmiddels uitgezocht en ontdekt dat de drie formaties samen een gelijkzijdige driehoek vormen (met slechts een minimale afwijking). De zijden van de driehoek zijn zo'n 17 kilometer lang!

______________________________________________________________________________

Maten plus bijzonderheden van deze formatie (in tarwe):

De middelste cirkel heeft een doorsnede van 5 meter. Hierin ligt het graan met de klok mee. De smalle ring die tussen de cirkel en de buitenste ring ligt, heeft een doorsnede van 13,6 meter en is slechts 10 cm breed. Je kunt hier niet doorheen lopen zonder dat je het graan beschadigd ! De buitenste ring heeft een doorsnede van 18,5 meter en is 90 cm breed. In beide ringen ligt het graan tegen de klok in.

______________________________________________________________________________

Van deze laatste cirkel in Zevenbergen heeft Roy de boer kunnen achterhalen en deze wenst GEEN mensen op zijn veld, de cirkel is dus niet toegankelijk.

Vorige Blz