Bijzondere Gebeurtenissen

Wetenschappelijk bewijsmateriaal omtrent het ontstaan van (Robberts) graancirkels.

21
Mar
2015
Wetenschappelijk bewijsmateriaal omtrent het ontstaan van (Robberts) graancirkels.

Eltjo Haselhoff (doctor in de fysica) heeft  in 1999 een graancirkel onderzocht in Hoeven, achter het huis van Robbert van den Broeke.  De bevindingen zijn peer reviewed en gepubliceerd in een (Engelstalig) wetenschappelijk tijdschrift. (Journal of Scientific Exploration, Vol. 28, No. 1, 2014)

 

In 2010 heeft Eltjo samen met Robert Boerman een controle experiment gedaan. Ze hebben een kopie gemaakt van de graancirkel uit 1999 in een ander veld. Daarin zijn dezelfde monsters genomen en onderzocht als destijds. Daarbij werd een vergelijking gemaakt van de knooplengten in de graanhalmen. Grofweg is de conclusie dat deze door mensenhanden gemaakte graancirkel totaal andere resultaten geeft dan de originele. In de cirkel van 2010 wijken de knooplengte van de graanhalmen nauwelijks van elkaar af. In 1999 werden de knopen naar het midden van de cirkel toe steeds langer. Dat bevestigt de resultaten zoals in 1999 gepubliceerd. De afwijkingen (anomaliën) in de cirkel van 1999 kunnen niet zijn ontstaan door windschade, de zon of door het simpel plat drukken van het graan met mechanische hulpmiddelen.

Haselhoff is auteur van verschillende publicaties op het gebied van graancirkels, waaronder het boek The Deepening Complexity of Crop Circles, dat in vijf talen verschenen is. Haselhoff is doctor in de fysica en heeft op basis van metingen de lichtboltheorie uitgewerkt. Zijn theorie luidt, kort gezegd, dat sommige graancirkels ontstaan in de aanwezigheid van lichtbollen, die elektromagnetische straling uitzenden.

Wanneer u op onderstaande Pdf-bestand  klikt kunt u het artikel lezen.

PDF bestand: Wetenschappelijk bewijsmateriaal omtrent het ontstaan van (Robberts) graancirkels.

Bron: Society for Scientific ExplorationTips & Suggesties

Heeft u nog tips opmerkingen of andere suggesties dan kunt u die richten aan:
contact@robbertvandenbroeke.nl

Robbert