Bijzondere Gebeurtenissen

Verschijning van een abnormaliteit op foto, met treffende boodschap

07
Mar
2013
Verschijning van een abnormaliteit op foto, met treffende boodschap

In de nacht van 18 op 19 februari 2013 voelde Robbert een aanwezigheid, tegelijkertijd hoorde hij een hoog zoemend geluid. Dit hoort hij vaker als er buitenaardse entiteiten aanwezig zijn (ook veel aanwezige omstanders/getuigen hoorden in het verleden dan dit geluid).

 

Robbert zette de fotocamera op een statief en maakte met behulp van de zelfontspanner achter elkaar een aantal foto's . Bij het terugkijken zag hij tot zijn verwondering de afbeelding van wezens met amandelvormige ogen.

Robbert voelde dat ze aanwezig waren om hem te ondersteunen.

Wat Robbert ook opviel -  en dat is kenmerkend - is, dat de achtergrond van de foto's steeds was verschoven. Dit terwijl de camera in dezelfde positie bleef staan op het statief. Hij had deze tussendoor NIET verschoven.

Hij kreeg direct ook een boodschap door, die hier betrekking op had.

Volgens de boodschap die Robbert doorkreeg is dit een teken van de andere kant, dat ze de ruimte en het licht kunnen buigen en alles kunnen laten zien zoals zij dat willen. Zo veranderen ze vaak ook (de data van) de tijd, of de volgorde van foto's. De bovennatuurlijke invloed laat dingen zien die onmogelijk lijken voor de menselijke logica, om zodoende de mensen afstand te laten nemen van hun logica waardoor ze meer gaan voelen en zich openen naar het mysterie. Het breekt de neiging af alles te willen begrijpen, waardoor je het mysterie beter gaat voelen. Het zijn een soort speren, die op het menselijk denkraam worden geworpen.


Een ander voorbeeld waarin de volgorde van de foto's veranderd is (en daar kwamen we later pas achter) is het foto experiment dat Robbert met Stan deed in  - april - 2012.

Zoals in het onderstaande filmpje te zien is, stapte Stan in het begin - na het maken van de eerste foto - een beetje naar links, om voor zijn gevoel wat centraler te staan. Op dat moment haalde hij ook het bandje van zijn hand weg omdat dit mooier zou ogen.

Echter  op de foto's van de fotocamera zie je, dat Stan op de laatste foto meer naar rechts staat en het bandje nog om heeft. Als je de foto's met het videomateriaal vergelijkt, is de volgorde overduidelijk veranderd. De foto die het eerst genomen is, is op de camera de laatste. Nancy Talbott ontdekte dat ook de tijden van de foto's bij deze reeks ver uit elkaar liggen (verder dan in realiteit), dus ook de tijden zijn veranderd.

Ook bij het voorval met Diana, klik hier. constateerden we een verandering in de volgorde van de foto's.

Robbert kreeg deze nacht de ingeving, dat de verschillende invloeden op de camera, zoals de verschijningen (vaak via geleende beelden), het veranderen van de tijd, de volgorde, het veranderen of overslaan van de fotonummering, of in het voorval van deze nacht zelfs het verschuiven van de achtergrond, invloeden zijn die opzettelijk het onmogelijk lijkende willen laten zien. Dus buiten de structuur van wat aards gezien logisch is, om mensen zodoende los te maken van een grip op de werkelijkheid die enkel gebaseerd is op logica, en op "het alles" willen bevatten met het verstand.

Alleen de mensen die deze fenomenen kunnen accepteren ondanks dat het onlogisch lijkt, breken open, worden weer als kinderen onbevangen en openen naar het mysterie. Als we ons weer zo klein kunnen maken dat we beseffen niet alles met het verstand te kunnen bevatten en onderdeel te zijn van een groot mysterie, worden we groot. Dan krijgt God meer de ruimte in ons.


Buitenruimtelijk wezen (achtergrond verschuift in deze reeks)
Buitenruimtelijk wezen (achtergrond verschuift in deze reeks)
Buitenruimtelijk wezen (achtergrond verschuift in deze reeks)
Buitenruimtelijk wezen (achtergrond verschuift in deze reeks)
fotoexperiment met Stan.
fotoexperiment met Stan
fotoexperiment met Stan

Tips & Suggesties

Heeft u nog tips opmerkingen of andere suggesties dan kunt u die richten aan:
contact@robbertvandenbroeke.nl

Robbert