Bijzondere Gebeurtenissen

Verschijning en boodschap van Maria in verband met aanslagen in de wereld

09
Jan
2015
Verschijning en boodschap van Maria in verband met aanslagen in de wereld

In de nacht van 8 op 9 januari voelde Robbert de aanwezigheid van de heilige Maria, en in een flits zag hij haar. Robbert kreeg door dat hij foto's mocht maken. Later bij het terugkijken van de foto's was Maria duidelijk te zien.

 

Daarna voelde Robbert de goddelijke liefde over zich heen komen, en hij voelde dat zijn voorhoofd ging branden. Toen hij in de spiegel keek zag hij een kruis verschijnen op zijn voorhoofd; het brandde en prikkelde.

Robbert voelde duidelijk dat God via hem dichter bij de mens wilde komen, maar Robbert voelde ook een intens verdriet.

Robbert kreeg duidelijk de boodschap van moeder Maria door, bestemd voor de mensen, dat we als mensheid nu op een groot kantelpunt staan gelet op de onlangs in Parijs gepleegde aanslag. Maria gaf Robbert door dat alles nu een beetje op een kookpunt komt, en dat er nu meer een beweging komt die ervoor zorgt dat we naar elkaar moeten gaan luisteren. Het is natuurlijk dramatisch en onaanvaardbaar dat er mensen gedood worden in naam van God en de vrijheid van meningsuiting is een belangrijke waarde die moet blijven. Maar het is daarin niet nodig om bepaalde profeten of grote heiligen belachelijk te maken terwijl men weet dat deze profeten voor een bepaalde groep mensen veel betekenen, dat mensen daar in liefde mee verbonden zijn. Maria doelt hier op het wederzijds respect tussen de culturen en de religies.

God wil in deze tijd zelf dichter bij de mensen komen, waardoor de kloof tussen de religies uiteindelijk ook minder groot zal worden, maar dat begint met wederzijds intermenselijk respect en de bereidheid om naar elkaar te luisteren waardoor het fundamentalisme en de behoefte van mensen om spot en kritiek op bepaalde religies te uiten zal verminderen. We komen allemaal uit hetzelfde Licht.

Maria gaf door dat de situatie nog best even erger kan worden. Robbert kreeg door dat ook Nederland nog klappen kan gaan krijgen, en dat er ook nog  een grote wereldschokkende aanslag kan komen, zoals 9/11, maar dat zal uiteindelijk zorgen voor een enorme samenkomst en samenhorigheid van mensen, en dat zal uiteindelijk weer zorgen voor een grote wereldwijde psychologische omkeer. Deze grote aanslag die nog moet komen, zal ervoor zorgen dat de gehele mensheid zal opstaan om te voorkomen dat dit ooit nog eens zal gebeuren en tot het besef zal komen dat we het toch echt met zijn allen moeten doen.

Wederzijds begrip en respect is de enige manier om tot een wereldwijde omkeer te komen. Robbert kreeg nog de boodschap door dat het heilzaam en goed is om de komende twaalf weken elke vrijdagmiddag om 3 uur even stil te zijn en in gedachten naar iedereen en naar alle religies liefde te sturen, en zich te focussen op de eenheid, op het goddelijke dus, dat wij mensen wereldwijd verschillende namen hebben gegeven. Maar God is uiteindelijk de onnoembare, en als we dat beseffen is er geen strijd meer en laten we het mysterie een mysterie.

Hieronder ziet u de bijzondere foto's waarop Maria verscheen, en het kruis op Robbert’s voorhoofd.
Tips & Suggesties

Heeft u nog tips opmerkingen of andere suggesties dan kunt u die richten aan:
contact@robbertvandenbroeke.nl

Robbert