Bijzondere Gebeurtenissen

Vader van Joran van der Sloot contacteert Robbert voor een openbaring

16
Jan
2013
Vader van Joran van der Sloot contacteert Robbert voor een openbaring

In de nacht van 7 op 8 oktober j.l. voelde Robbert plotseling een aanwezigheid.

Ineens zag Robbert Paul van der Sloot, de vader van Joran van der Sloot, sterk voor zich. Deze man is in 2010 overleden.

Paul gaf Robbert door om open te worden over het geheim dat Stan en Robbert met zich meedroegen. Hierna voelde Robbert een enorme goddelijke kracht en liefde komen om dit inderdaad te doen, het was dus de bedoeling.

Bij deze doen we dat, en het heeft te maken met zijn zoon, Joran van der Sloot.

 

Eerst willen we iets vertellen over Stan, die bij eerder beschreven gebeurtenissen vaak getuige is geweest. Stan is een hoog sensitief persoon, die van nature de aanleg heeft de geestelijke ruimtes en het godsbewustzijn met al haar liefde te kunnen verstaan. Daarnaast is hij hoogbegaafd (zeer intelligent), eigenlijk te lief en te gevoelig voor deze wereld. In het thuisfront is hij hierdoor ook altijd verkeerd begrepen, bestempeld als beperkt, omdat zijn extreme gevoeligheid eigenlijk niet bestemd is voor deze harde wereld. Robbert was feitelijk de eerste persoon die hem begreep en zijn diepe liefde voelde. En dat de innerlijke liefde en wijsheid van Stan eigenlijk bovenmenselijk is en deze nooit tot hun recht konden komen in deze onbewustere wereld. Hierdoor invalideerde Stan.

Via Robbert werd Stan geraakt en mocht hij zichzelf herontdekken en zeer rijk geestelijk ontwikkelen. De aanleg voor het goddelijke kreeg een aansluiting met het goddelijke, via Robbert.

Tijdens een reading van Robbert (begin 2008), kreeg Stan van Robbert te horen dat hij Joran van der Sloot plotseling in zijn leven zag komen. De man die verdacht werd van betrokkenheid bij de verdwijning van Natalee Holloway. Robbert kreeg door dat Joran van oorsprong eigenlijk een liefdevol persoon is en dat zijn ziel hunkert naar spiritualiteit (op onbewust niveau nog), maar dat door de demonisering die wereldwijd jegens hem plaatsvindt hij juist de gewelddadige kant op gedrukt wordt en dat hij door wat mensen over hem zeggen psychisch in de war raakt. Robbert zei dat ze vanuit het hiernamaals niet oordelen om wat iemand doet, maar kijken naar wat iemand is. Dat je altijd het kwade met het goede moet bestrijden en met liefde moet omarmen, om uiteindelijk in de toekomst een wereldgenezing op gang te kunnen brengen. Nooit kwaad met kwaad vergelden dus, maar dat vergeving één van de belangrijkste zaken is van de lessen hier op aarde. Robbert kreeg door dat hij hulp mocht bieden aan Joran en dat dit via Stan mocht gebeuren. Door de geestelijke groei van Stan was hij ook de aangewezen persoon, ook door de onvoorwaardelijke liefde die hij in zich meedraagt, een contact met het goddelijk bewustzijn dat hij heeft herontdekt via Robbert. God zou erop aansturen dat dit contact tot stand zou komen. Stan kon het echter niet geloven en liet het voor een groot deel los.

Robbert zei ook in de reading dat Joran Natalee niet heeft vermoord (ze is wel dood), maar dat Joran er wel (per ongeluk) bij betrokken is geraakt. Hij zag ook meer over de verdwijning - die in Mei 2005 plaatsvond -, er zijn ook anderen in betrokken geweest, maar Joran was in deze zaak niet verantwoordelijk voor de dood van Natalee, alhoewel hij er wel van wist.

Stan is door zijn eenzaamheid en onbegrip een tijd gokverslaafd geweest om nog een kick uit het leven te halen. Inmiddels is hij door zijn extreme geestelijke groei hier overheen gegroeid, maar indertijd was het nog aan de orde. (Intussen staat Stan nog steeds onder bewind omdat men zijn problematiek gebrandmerkt heeft. Men ziet de werkelijke aard en begaafdheid van Stan niet en dat hij zijn problematiek allang ontstegen is.)

In een casino ontmoette Stan in 2008 spontaan Joran van der Sloot. Dit was enkele maanden na de voorspelling van Robbert. Stan kon het amper geloven en dacht meteen aan de reading van Robbert. Dit kon geen toeval zijn. Vreemd genoeg voelde Joran ook een mystieke klik met Stan, het was alsof het gestuurd werd en dit zo moest zijn.

Joran voelde zich meteen vertrouwd bij Stan en voelde zijn liefde aan. Robbert gaf Stan door dat hij het contact met Joran moest houden en dat wat Joran nodig had heel veel liefde is om weer bij zichzelf te komen. Onbevooroordeelde liefde.

In de loop van de tijd ontstond er een hechte band tussen Joran en Stan. Kort gezegd werd Stan de vertrouwenspersoon waaraan Joran zijn echte verdrongen zelf nog durfde te laten zien. Ze hadden veel contact, wekelijks en soms wel dagelijks. Door de enorm bijna wereldwijde demonisering werd Joran klem gezet en werd zijn liefde uit hem verdrongen. Bij Stan kon hij echt nog uithuilen, hij merkte dat Stan voorbij het masker keek, niet bevooroordeeld was en onvoorwaardelijk lief kon hebben. Robbert werkte op de achtergrond mee.

Joran werd door de pers zeer belaagd en dit alleen uit financiëel oogmerk. Mensen zijn gevoelig voor trendsetting, we zijn kuddedieren die vaak met zijn allen achter één iemand aan lopen. Door alle ellende vluchtte Joran in een gokverslaving en op dit vlak begreep Stan hem natuurlijk ook goed. Joran pokerde om de ellende te vergeten. Hij voelde zich verdrukt in Nederland en vluchtte naar Thailand. Hier ontstonden hevige financiële problemen. Omdat de pers wereldwijd gezien Joran alleen als een sensatieprooi gebruikte en op deze manier geld aan hem wilde verdienen, maar iedereen tevens tegen hem opzette, leerde Joran de ware aard van de pers kennen. Dit bracht hem ertoe om ze streken terug te leveren. Door zijn gokverslaving had hij geld nodig en hij begon verhalen te verzinnen om geld te verdienen aan de pers. Hij had immers niks meer te verliezen, de hele wereld had hem al uitgekotst en er ontstond een zeer duivelse, liefdeloze agressie naar hem, uit iedere hoek van de wereld. Hij was ook bijna iedereen kwijt, hetgeen hem in de eenzaamheid drukte. Mensen wilden niet meer met hem omgaan, uit angst met hem gezien te worden.

Door de extreme invloed van de zeer negatieve pers werd Joran steeds meer in het nauw gedreven. Poker, gokken en drugs waren zijn uitvlucht om deze voor hem liefdeloze wereld nog aan te kunnen. Het geld verdienen via de pers had hij nodig om dit te kunnen bekostigen. Het is ook begrijpelijk (in zijn geest) dat je een pers die je demoniseert zelf niet meer serieus kunt nemen. Hij verzon een verhaal aan Greta van Susteren (een interview van Fox Nieuws) en kreeg daar zeer veel geld voor. Vlak na de uitzending hiervan gaf hij dit aan Stan toe en ook spijt te hebben, maar niet anders te hebben gekund. Geld en poker was nog zijn enige kick. Hij verzon dat Natalee als slaaf verkocht was, omdat hij hiervoor geld geboden kreeg van Greta. Joran was dit geld echter in een vrij korte tijd kwijt, het was weer vergokt. Het verzinnen van dit verhaal was natuurlijk respectloos naar de nabestaanden van Natalee, maar Stan bleef Joran onvoorwaardelijk steunen en verbrak niet het contact.

Stan probeerde Joran op het rechte pad te krijgen, maar door de enorme haat en kwade invloeden van de wereld had Joran niet het geloof in God. Hij geloofde alleen dat hij deze enorme haat de baas moest worden en terug moest pakken. Wel voelde hij door de geestelijke groei en liefde die Stan via Robbert had gekregen een speciaal soort liefde via Stan. Op momenten dat Joran het zeer zwaar had bood de steun van Stan een uitkomst, Joran ging van Stan houden. Robbert voelde dat dit houden van ook oprecht was en geen spelletje dat Joran (door het niet meer serieus nemen van de wereld) naar sommige mensen kon spelen, om er geld uit te slaan. Stan bezocht Joran ook bij zijn opa en oma, in Arnhem.

Joran vertelde Stan uiteindelijk zijn diepste geheimen, had een volledige vertrouwensband, en liet een totaal andere Joran zien dan hoe mensen hem kennen uit de pers. Uiteindelijk had Stan Joran het vertrouwen gegeven om met de waarheid rondom het verdwijnen van Natalee Holloway naar buiten te komen, en dat het beter is niet meer hierover te liegen. Die mogelijkheid kreeg hij via een televisieprogramma van Terror Jaap, oftewel Jaap Amesz, ook wel bekend uit het televisieprogramma De Gouden Kooi. In ruil hiervoor zou hij een flinke vergoeding van Jaap krijgen om uit de schulden te komen. Stan adviseerde als vertrouwenspersoon van Joran om dit door te zetten en voor niet minder dan de waarheid te gaan. Na het interview liet Joran Stan echter weten dat hij dit niet op kon brengen en dus (weer) een verhaal aan Jaap verzonnen had, hij was bang bij het vertellen van de waarheid zijn laatste troef uit handen te geven. Het was het enige waar hij nog geld aan kon verdienen. Het enige machtswapen tegen een wereld die hem niet begreep, haatte en uitbuitte was zijn geheim. Zo speelde dit zich af in de gevoelswereld van Joran. Hij verzon dat Natalee van het balkon was gevallen.

Jaap had ook contact en een ontmoeting met Stan die het interviewproces als bemiddelingspersoon goed probeerde te begeleiden. Stan smeekte Jaap en RTL nog om een kans, zodat Joran alsnog de waarheid kon vertellen. Maar Jaap en ook RTL hadden het vertrouwen in Joran (door zijn eerder verzonnen verhaal) verloren. Jaap heeft overigens wel de oprechte intentie gehad Joran voor de waarheid uit te laten komen. Een goede intentie dus. Het interview met Jaap is in maart 2010 uitgezonden op RTL5.

Later in 2010 sprak Joran via de computer met Stan, terwijl Stan bij Robbert aanwezig was. Joran zei dat hij de ouders van Natalee Holloway wilde afpersen. Dit plan was ingegeven door financiële nood en zijn zeer extreme pokerverslaving. Hij had geen moreel meer omdat de hele wereld hem toch al verdrukt had. Robbert zat ook bij de computer toen en zei meteen tegen Stan dat hij moest zeggen tegen hem dat hij dit absoluut niet moest doen. Dat dit zeer duivels, zeer geraffineerd is en hij alleen zijn eigen graf zou graven en dit absoluut vreselijk is voor de ouders van Natalee. Joran was er echter niet van te weerhouden, hij zat in diepe financiële nood en was in de war door alle druk. Ook was zijn vader inmiddels overleden, wat het nog erger voor hem maakte.

Joran vluchtte (door ruzie thuis en verdriet over het overlijden van zijn vader) uiteindelijk naar Peru.

Robbert kreeg een enorm dreigend gevoel bij Joran aangaande Peru. Joran voelde zich emotioneel zeer in de knel, de demonisering en als gevolg hiervan het vluchten in een verslaving en hier continu in moeten overleven (door financiële nood), het continu achterna gezeten worden en verdrukt worden door een wereldwijde haat, dat alles werd hem nu teveel. Hierdoor doofde de liefde geheel in Joran uit en kreeg hij één grote desperate overlevingsdrift. Robbert voelde zelfs dat hij in staat was om te moorden en voelde in Peru dreigende dagen aankomen.

Twee dagen voor de dag van de moord (28 mei), waarschuwde Robbert hier nog eens extra voor. Hij kreeg door dat Joran zonder geld in een hotel zat, in een vreemd land (hij had inmiddels alles vergokt) en geen kant meer op kon, het werd hem helemaal teveel. Alles van het verleden, alles wat hem aangedaan was en het continu moeten overleven kwam nu terug, hij werd zeer agressief, voor Robberts gevoel bijna psychotisch. Robbert kreeg het voorgevoel dat als Joran nu niet geholpen werd in deze benarde situatie, er iets ergs kon gebeuren. In het visioen zag Robbert zelfs een dreiging van moord, een roofmoord. Stan besloot als reactie hierop direct contact met Joran te zoeken, die inderdaad zeer wanhopig en in de war overkwam. Robbert had dus gelijk. Joran smeekte Stan om geld en zei anders tot de ergste dingen in staat te kunnen zijn, hij klonk ook zeer emotioneel en was zichzelf niet meer, hij leek totaal verwoest. Het verhaal van het geldgebrek in het hotel, dat Robbert zag, bleek ook te kloppen. Joran zei tegen Stan dat hij zelfs bereid was om te prostitueren. Zelf was hij zich nog niet bewust van een moord.

Maar door wat Robbert in zijn visioen doorkreeg, besloot Stan Joran te kalmeren, hij besloot bijna zelfs naar de politie in Peru te bellen, maar omdat er nog geen enkel aanknopingspunt of bewijs was van wat Robbert in de toekomst had gezien (een moord die nog niet gepleegd is) zouden ze toch geen actie ondernemen of het serieus nemen.

Joran klonk zeer in de war. Uit wanhoop, om Joran te stillen en hem geen rare dingen te laten doen (Robbert voelde de dreiging van moord), blufte Stan dat hij methodes had om geld te verdienen, dit alles alleen om een roofmoord te voorkomen. De situatie was voor Robberts gevoel ook levensbedreigend. Omdat Joran de afpersing naar de familie van Natalee Holloway had bewerkstelligd, besloot Stan een soortgelijk afpersingsverhaal te verzinnen, omdat dit dus in de geest van Joran ligt. Iets dat Stan natuurlijk nooit echt zou doen. Dit alles puur uit wanhoop, om een leven van iemand (de dreigende roofmoord) te redden. Joran moest in zijn gevoel gestild worden. Daarvoor moest zicht geboden worden op een oplossing, en omdat er geen echt geld was moest dit via bluf, het kon niet anders. Robbert voelde dat het zoet houden van Joran van levensbelang was, omdat er een (roof)moordneiging in hem ontstond. Stan verschafte dus met zijn bluf een bliksemafleider voor Joran.

Het mocht echter niet baten, wat Robbert voelde kwam toch uit en de moord werd gepleegd. Stephany Flores werd dood aangetroffen in de hotelkamer van Joran. Zij werd het slachtoffer van de frustraties van Joran .

Het eerste dat Robbert als ingeving van boven voelde, was dat dit de schuld is van de totale wereld, dat de liefde en bijdragen van God via Stan Joran nog geholpen hadden en dat het anders al veel eerder fataal met hem was afgelopen. Dat de liefde van één persoon, Stan, niet was opgewassen tegen de massale haat naar Joran, vanuit de totale wereld. Wij hebben massaal met de wereld een moord gepleegd, Joran was kapotgemaakt. Je moet het kwade altijd met liefde bestrijden en niet veroordelen en demoniseren, dan gebeurt juist het averechtse. Dat Stan en Robbert symbool stonden van hoe het wel moet en dat daardoor het contact tussen Stan en Joran via een mystieke synchroniciteit gelegd werd. Zijn voorspelling kwam uit, het was de bedoeling dat God, via Robbert en Stan, liefde aan Joran gaf, dit als voorbeeld voor de totale mensheid omdat Joran een publieke figuur is. Ondanks dat Stan zijn reputatie kon verliezen (door contact met Joran) en dit fataal af kon lopen, legde hij met Joran contact. Want het ging niet om hem zelf, dus niet om de reputatie van Stan of Robbert, maar om de onvoorwaardelijke liefde, ook naar Joran. Het is een voorbeeldfunctie. Kwaad met kwaad vergelden en demoniseren heeft geen zin, er is alleen liefde, liefde is het enige medicijn voor al het kwaad op de wereld.

Vlak na de moord viel de recherche binnen bij Stan in huis en nam zijn computer en telefoon in beslag voor het speuren naar bewijzen, dit had nog te maken met de afpersingszaak. Ook was Stan één van de laatste personen die Joran had gesproken vlak voor de moord. De politie ondervroeg hem en er kwam al snel uit dat Stan Joran wilde stoppen in deze afpersingszaak. Ook bij Terror Jaap (Jaap Amesz) vielen ze binnen.

In 2011 is de FBI vanuit Amerika ook nog overgevlogen om Stan te verhoren. In dat jaar was aan de pers uitgelekt (via een lek in Peru) dat Stan contact met Joran had en zijn de laatste chatgesprekken van vlak voor de moord aan het licht gekomen. Ze interpreteerden de bluf die Stan gebruikte om een moord te voorkomen als de waarheid, ze dachten dat Stan met Joran iemand wilde afpersen. Hier een link naar het krantartikel:

http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Binnenland/article/detail/2438894/2011/05/30/Joran-wilde-met-vriend-homoseksuele-pedo-afpersen.dhtml

Zonder Stan naar de achterliggende waarheid te vragen, namen ze de woorden in een chatgesprek serieus. Het probleem is dat de zaak uitzonderlijk is, omdat Robbert de dreigende moord van te voren aanvoelde en Stan Joran met een bluf die moord probeerde te voorkomen door hem een tevredenheidsgevoel te geven, om de innerlijke agressie die heerste te dempen. Maar dat iemand in de toekomst kan kijken wordt natuurlijk nauwelijks serieus genomen. Stan heeft toen dus geen waarheidsgetrouwe reactie gegeven. Een reactie zou alleen nog maar ergere publiciteit hebben opgeroepen. Zelfs naar de partner die Stan destijds had, ontkende hij dat hij de bluf gemaakt had uit angst voor onbegrip. De waarheid lag door Robberts waarschuwing te complex. Stan schaamde zich voor de publicatie in de krant. Het was natuurlijk nooit de bedoeling geweest dat dit irreële gesprek zou uitlekken.

De volledige naam van Stan werd nu wereldwijd in de pers genoemd. Hij was de kroongetuige in de zaak en tevens het bewijs dat Joran roofmotieven had, omdat hij tegenover Stan vrij wanhopig overkwam en geld wilde.

Vervolgens werd Stan zelf gedemoniseerd. Omdat Stan echter heel gevoelig is voor dit soort onbegrip, besloot hij zijn achternaam tijdelijk Van Aalst (zijn moederskant) te noemen, omdat hij vreesde, dat mensen de waarheid niet zouden kunnen bevatten en de negatieve draai van de pers zouden geloven. Hij is door deze nieuwsartikelen al vrienden kwijtgeraakt. Mensen vonden het eng en kenden de waarheid niet. Slechts een enkeling kende de waarheid, waaronder Robbert. Robbert steunde Joran ook via Stan, op afstand.

Paul gaf Robbert door dat het nu tijd is om, ondanks dat het Robbert onbegrip kan opleveren, deze waarheid naar buiten te brengen. Dat mensen mogen leren, dat de wereld en de bijna duivelse haat naar Joran zijn zoon gek gemaakt heeft, waar hij juist liefde nodig had. Dat mensen mogen leren dat het geen zin heeft om mensen te haten, dat het haten mensen juist in een negatieve rol drukt. Paul voelt de onvoorwaardelijke liefde van het hiernamaals en dat hierin niet geoordeeld wordt. Natuurlijk is moorden niet goed en is dat tegen Gods wetten, maar als mensen kwaad met kwaad gaan vergelden wordt het kwaad alleen maar groter. Zijn zoon heeft psychologische hulp en liefde nodig, waardoor hij kan herstellen en verder kan groeien, voor een lange tijd opsluiten heeft geen nut. In zijn diepste is Joran namelijk geen moordenaar, de wereld en haar demonisering via de pers heeft Joran zo gevormd. Als men Joran zelfs lief kan hebben is men ver ontwikkeld, maar dit is in het nog niet uitgerijpte bewustzijn van de mens zelden aanwezig.

Stan, de zeer dierbare vriend van Robbert, die ook op de filmpjes van Robbert te zien is, heet dus in werkelijkheid Stan Pluijmen. Hij nam het risico zijn reputatie te verliezen, voor de onvoorwaardelijke liefde waar het in werkelijkheid om hoort te gaan, dus niet het ego. Verder was er namelijk niks bij Joran te winnen, alleen te geven. Joran bood Stan wel een flink geldbedrag (een ton van de opbrengst via Jaap) als dank voor alles (en de vele steun) maar Stan heeft dit niet aangenomen.

Omdat Paul dit wenste hebben we dit verhaal vandaag gepubliceerd, ondanks het onbegrip dat het kan opleveren voor onze steun aan Joran. Het moest een doel hebben, een voorbeeld van hoe het wel moet.

Het contact tussen Stan en Joran is voorspeld door Robbert en dus via Robbert en het hogere aangestuurd, om hem uiteindelijk weer de liefde te leren die Stan van God (via Robbert) heeft leren kennen, en om hem op het rechte pad te houden. Maar uiteindelijk is Joran door de ellende bezweken, de massahaat heeft de druk bij hem uiteindelijk zo opgevoerd dat hij fout is gaan doen, zoals verzonnen verhalen aan de pers verkopen, afpersing en moord . De boodschap is dus, dat je uiteindelijk het kwade altijd in liefde moet omarmen en nooit kwaad met kwaad moet vergelden. God probeert met iedereen een relatie aan te gaan, zelfs met de grootste schurken van de wereld. Omdat Joran publiekelijk zo gedemoniseerd en opgejaagd is, is hij verder in de war geraakt en is het kwaad in hem groter worden.

Een tip voor de mensen is nog: zendt de mensen, die kwaad doen, liefde in gedachten. Dit geld ook naar Joran toe (hij is een bekend voorbeeld), maar verder natuurlijk voor iedereen op deze wereld.

Omdat Joran in het collectief geheugen van de mens staat (hij is een bekend voorbeeld), heeft het hogere in dit geval (via Stan) op dit voorbeeld aangestuurd. Liefde en vergeving zijn enkel de sleutel tot wereldgeluk.

Natuurlijk gaat ons medeleven uit naar de nabestaanden en naar de zielen van Natalee Holloway en Stephanie Floris zelf. Maar het innerlijk van Joran voelen we ook. We voelen ook medeleven naar de familie van Joran, die in hun diepste innerlijk weten dat Joran in wezen een goede jongen is.

Robbert weet dat velen dit alles niet zullen begrijpen, maar hij gaat enkel voor de waarheid en niets dan de waarheid.
Tips & Suggesties

Heeft u nog tips opmerkingen of andere suggesties dan kunt u die richten aan:
contact@robbertvandenbroeke.nl

Robbert