Bijzondere Gebeurtenissen

Paasboodschap

31
May
2012
Paasboodschap

In 2000 ervoer Robbert voor het eerst iets bijzonders op Goede Vrijdag. Dat ging toen gepaard met een kruisformatie die ontstond in gras op zijn speciale veldje aan de Palingstraat. Sinds die tijd ervaart hij elk jaar iets bijzonders rond deze tijd. In de meeste gevallen op Goede Vrijdag zelf, maar soms ook net iets daarna. De ervaring gaat meestal gepaard met een boodschap voor de mensheid.

 

Vorig jaar was het de verschijning van Franciscus van Assisi (de beschermheilige van de dieren).
Dit keer voorvoelde Robbert ook dat er weer iets op de foto zou gaan verschijnen. Hieronder zijn verhaal.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In de nacht na Goede Vrijdag voelde ik dat ik omringd werd door Gods liefde. Ik werd gedreven, pakte mijn fototoestel en zette het op zelfontspanner. Ik voelde een open, diepe liefde die naar het diepste van mijn wezen ging en ik maakte een foto van mezelf. Toen ik terugkeek zag ik op het scherm van mijn toestel, dat wat ik voelde; de symbolen van de grote wereldreligies om me heen uitgebeeld, met in het midden dat waar het vanuit de kern om gaat: Het hart van liefde. Niet de strijd van welke naam Hij heeft, maar dat er een eeuwig alles omvattend bewustzijn is wat betekent; ‘In liefde allen te samen zijn in de harmonie van het Universum’. Want we weten allemaal hoe fijn liefde is. Dát is DE KRACHT waar alles uit ontstaat. Deze is eeuwig en zal altijd blijven. Die liefde zorgt voor eeuwige verbondenheid.
Ik kreeg duidelijk door dat mensen helemaal zelf mogen weten hoe ze ‘Het’ of ‘Hem’ willen noemen, maar dat we allen verbinding mogen maken. Want alleen door voelen en weten kunnen we Hem ervaren. God neemt de ruimte in tussen de religies, dogma’s, angsten en grondhoudingen. Mensen hoeven hem alleen maar die ruimte te geven en te voelen, dan voelen ze ‘De Waarheid’. Er is dan alleen maar liefde, geen machtswellust en geen strijd meer over welke religie de beste is. Dan krijgt God zelf meer de ruimte en kunnen we straks in zijn woonruimte ‘Het Hiernamaals’ leven en elkaar weer eeuwig terug zien.
Er komt nu een nieuw bewustzijn op gang wat meerdere mensen zullen gaan voelen. Er zal nog wel een hele tijd overheen gaan voordat iedereen dit zal ervaren, maar het weten dat het zo is, is eigenlijk voldoende.  Als je dan naar het hiernamaals gaat, ben je bewuster. De aarde is slechts maar een oefenterrein.
 
De originele foto die Robbert maakte met de zelfontspanner.
Regel 1: Christendom, Jodendom, Hindoeisme. Regel 2: Islam, Boeddhisme, Shinto. Regel 3: Sikhisme, Bahai, Jainisme
Robbert in de kruisformatie die ontstond op Goede Vrijdag in 2000.

Tips & Suggesties

Heeft u nog tips opmerkingen of andere suggesties dan kunt u die richten aan:
contact@robbertvandenbroeke.nl

Robbert