Bijzondere Gebeurtenissen

Goede vrijdag boodschap en verschijningen

04
Apr
2015
Goede vrijdag boodschap en verschijningen

In de nacht van 3 op 4 april voelde Robbert, zoals altijd rond Goede Vrijdag, dat het goddelijke in de ruimte kwam, hij voelde ook de energie van Christus. Robbert voelde meteen dat hij foto's mocht maken.
Op de eerste foto's verscheen een slang, en daarna een slang met een roodborstje op het hoofd. Daarna verscheen er een leeuw, en daarna een leeuw met een lammetje erbij. Daarna verscheen er nog een prachtig kruis van licht op de foto.

 

Robbert kreeg direct de boodschap door dat dit betekent dat God meer ruimte in de wereld krijgt. Dat er hele wonderbaarlijke dingen met dieren gaan gebeuren. Dieren die elkaars vijand zijn kunnen spontaan elkaars vrienden worden. Dit is iets dat overigens hier en daar al gebeurt in deze tijd. Als het innerlijk van de mens verandert en rustiger wordt, zullen de wilde dieren uiteindelijk ook rustiger worden en zal ook het weer in bepaalde gebieden  rustiger worden, zoals tornado's en dat soort dingen. De energie heeft dan dus ook zijn uitwerking op het klimatologische stelsel.

Dieren spiegelen mensen en zijn vaak puur gevoel, zij ontladen ook voor de mens of voor de omgeving. Robbert kreeg door dat de mens hele diepe gelijkwaardige ontmoetingen kan krijgen met dieren, zodat er een eerlijkere samenleving kan ontstaan. Zo krijgt God meer de ruimte om mensen rijper te maken voor het eeuwige leven na de dood, het paradijselijke, waar de leeuwen zullen spelen met de lammetjes.
Door je op deze foto's te concentreren kan het zijn dat u als mens positief gecodeerd raakt, en dat je na het bekijken van de foto's de komende tijd wonderlijke en bijzondere ontmoetingen zult hebben met dieren.
Bijvoorbeeld vogels die ineens extreem dichtbij komen, binnen in je huis komen, of spontaan op je schouder gaan zitten (vogels die in het wild leven). De goddelijke kracht doorbreekt dan even de gescheidenheid, dit is een nieuwe beweging in de evolutie. Alleen mensen die het aankunnen zullen dit ervaren. Het gaat nauw samen met de wereld van de natuurgeesten, deva's en engelen.
Het kruis van licht staat symbool dat alleen het goddelijke en ons hart ons echt dingen kunnen leren, ons kunnen verbinden, en de weg zijn naar waarheid.

Verder kreeg Robbert nog door dat mensen moeten proberen het oordelen los te laten, en elkaar de kans te geven, en het kwaad in liefde te omarmen. Deze tijd van het jaar, de lente dus die komt, is een vruchtbare periode om nieuwe beslissingen te nemen en om je open te stellen voor het licht. Veel natuurgeesten zijn rond de lente actief met het schenken van nieuwe frisse energie.


Robbert wenst u fijne inspirerende paasdagen en Robbert wenst dat u zich opnieuw mag openstellen voor de bloei van het leven.
Tips & Suggesties

Heeft u nog tips opmerkingen of andere suggesties dan kunt u die richten aan:
contact@robbertvandenbroeke.nl

Robbert