Bijzondere Gebeurtenissen

Goede Vrijdag-verschijning op 28 Maart 2013 met boodschap.

17
Apr
2013
Goede Vrijdag-verschijning op 28 Maart 2013 met boodschap.

Op 28 Maart 2013, in de nacht rond 3 uur, voelde Robbert een heel zuivere en grote aanwezigheid. Hierop maakte hij foto's waarbij achter elkaar prachtige afbeeldingen op de camera verschenen, waarschijnlijk weer geleend van bestaande beelden. Hierna probeerde hij te filmen met de videocamera, maar hier verscheen ditmaal niks op.

 

Ieder jaar gebeurt er iets bij Robbert rond Goede Vrijdag, voor zijn gevoel heeft deze bijzondere dag hier ook mee te maken.

Robbert is diep dankbaar voor de gebeurtenissen die deze nacht mochten plaatsvinden, voor wat er via hem op de foto's mocht verschijnen.

Er verscheen een kristallen schedel op. Daarna een kristallen schedel met een kerk erin geprojecteerd, met eronder tranen en bloeddruppels. Ook Jezus (Robbert herkende hem gelijk) boven de aardbol, en later een duif boven de aardbol.

De boodschap die Robbert door mocht krijgen is, dat de kristallen schedel die op de foto is verschenen, staat voor de grote geest, het Godbewustzijn in het universum ten aanzien van alles dat er is.

Even later verscheen er een kerk op het voorhoofd van de schedel, waaruit tranen en bloeddruppels stroomden. Robbert kreeg door dat de betekenis van de symboliek is, dat deze tranen de tranen van God zijn en de bloeddruppels van Jezus, die voor ons bloedde aan het kruis. Het is het verdriet van God in verband met de beperkingen die in de religie aanwezig zijn. Dogma's en vooroordelen, waardoor God zich soms beperkt voelt in zijn bewegingsruimte. De bloeddruppels staan ook voor het bloedvergieten op aarde, wat nog steeds in naam van God gebeurt. God wil met het beeld laten zien, dat hij er voor iedereen is, en hoe je hem wilt noemen mag iedereen zelf weten, hij is eigenlijk de onnoembare. God is veel groter dan elk psychologisch of religieus denkraam.

Maar God is altijd bereid zich aan te passen en zich klein te maken in het menselijk gecreëerde denkraam, om een relatie met mensen aan te gaan. Wat echt waar is, is dat God alleen maar Liefde is. Via Jezus deed God een poging mensen te bereiken en mensen bewust te maken, dat Liefde de enige weg is naar spirituele groei. God is zeer creatief, en heeft miljarden individuen uitgeademd en het leven gegeven, onderverdeeld in verschillende rassen op verschillende planeten.

Ook verscheen er een hostie op de foto, als teken dat het geestelijke voedsel van God voor iedereen is. (Omdat mensen de hostie als symbool hebben genomen voor geestelijke voeding, heeft de energie waarschijnlijk voor deze afbeelding gekozen. Hij past zich in deze verschijning aan aan het gecreëerde begrip van de mens.) Het is vreselijk dat er nog steeds kerken zijn, waar bijvoorbeeld de homoseksuelen niet de hostie mogen krijgen, omdat zij zondelingen zouden zijn. God is er voor iedereen, zelfs voor de grootste schurken van de wereld nog. Iedereen is hier om te leren en we zijn allemaal gelijk.

Daarna verscheen de aardbol waar Jezus met uitgestrekte armen boven hangt. Dit zijn ook weer afbeeldingen die de energie gebruikte (leende). Daarmee wil de universele energie laten zien dat Jezus ondanks alles, wat de mens ook doet, welke fouten de aardse bazen ook maken, met eeuwig geduld onvoorwaardelijk van ons zal blijven houden. Maar het hogere, God of hoe je het wilt noemen, is zeer dankbaar als je een relatie met hem aangaat. God wil gevonden worden. Pas dan herkent God zich terug in de mens, en herkent de mens zich terug in God. Als je beseft dat het leven van een ander net zoveel waard is als dat van jou, en dat je kunt vergeven, daar alleen al wordt God zeer blij van. Als we dat allemaal eens zouden doen, en zouden proberen, dan zou je een nieuwe samenleving krijgen met een hogere volwassenheid. Dit is mogelijk, er is al veel veranderd, er is op best veel plaatsen al vrede. Vroeger hadden we nog burgeroorlogen, waarin dorpjes en steden onderling oorlogen hadden, dit is op de meeste plaatsen al voorbij. Zo kan het ook gaan met de oorlogen tussen verschillende landen en culturen. Want de oorlogen hebben tot nu toe niets opgeleverd. De aardse bazen, die dachten winnaar te worden, bleken achteraf toch weer verliezer te zijn. Want de eeuwige les is, dat het goede en de liefde en respect voor het leven, toch als enige zal overwinnen.

Op de volgende foto verscheen weer de aardbol met een prachtige witte duif erboven. De witte duif staat in de religie voor de Heilige geest. De Heilige geest, of "het", of God, hoe je het wilt noemen, het eeuwige licht. Met deze foto laat de Goddelijke energie zien, dat als je naar hem op zoek gaat en echt vanuit het diepst van je wezen wilt groeien, je hem zult vinden.

Op Goede Vrijdag en met Pasen, wordt de energie van mensen vaak gereinigd, en ontstaat de innerlijke lente van mensen, waardoor ze weer verfrist de zomer in kunnen. Het is goed om rond Goede Vrijdag stil te staan bij het lijden van Christus, omdat er dan op verschillende plekken van de wereld daarbij stilgestaan wordt. Er ontstaat dan een collectieve trilling van zuiverheid en schoonheid waardoor je op dat moment hulp en inzicht kunt voelen, en God dichterbij kan komen.

God past zich aan aan de door de mens gecreëerde feestdagen (in de verschillende culturen), omdat het een collectief geheel is, en hij gebruikt dit als lift om dichterbij de mens te komen.

In de onderstaande video kunt u de prachtige afbeeldingen zien die deze nacht mochten verschijnen, waar Robbert zeer dankbaar voor is.
De vijf meest sprekende foto’s hebben we er nog eens onder gezet inclusief een overzichtsfoto van de maar liefst 57 afbeeldingen die Robbert  heeft mogen vastleggen.

Vanwege de grote hoeveelheid foto’s, hebben we ervoor gekozen om een apart hoofdstuk in te richten in de fotogalerie waar u ze nog eens rustig kunt bekijken. Klik hier om daarheen te gaan.

Veel liefs en inspiratie toegewenst, van Robbert van den Broeke


Kristallen schedel
Kerk op het voorhoofd van de schedel waaruit tranen en bloeddruppels stromen.
De aardbol waar Jezus met uitgestrekte armen boven hangt.
De aardbol met een prachtige witte duif erboven.
Hostie
Overzicht van de 57 foto's die Robbert mocht nemen die avond.

Tips & Suggesties

Heeft u nog tips opmerkingen of andere suggesties dan kunt u die richten aan:
contact@robbertvandenbroeke.nl

Robbert