Bijzondere Gebeurtenissen

Goede Vrijdag-/Paasboodschap 2014

23
Sep
2014
Goede Vrijdag-/Paasboodschap 2014

Elk jaar opnieuw gebeurt er iets bij Robbert rond Goede Vrijdag. Zo ook dit jaar. In de vroege morgen van zaterdag 19 april 2014 ervoer hij een grote aanwezigheid en hij besloot foto’s te gaan maken.

 

Daarop waren achtereenvolgens de volgende verschijningen zichtbaar; het gelaat van Jezus Christus (geprojecteerd over het gezicht van Robbert heen), een helderwit paard, een doornenkrans, Jezus met een kroon op het hoofd en als laatste een witte lelie.

De boodschap die hoort bij deze verschijningen beschrijft Robbert als volgt;

“Wat ik heel duidelijk doorkrijg bij de foto van het gelaat van Jezus, is dat Jezus de mensen wil laten voelen dat hij er is. Dat hij een onvoorwaardelijke, eeuwige kracht tot verlossing is. De foto’s hebben ook die eeuwige, verstillende kracht. Er is ooit voorspeld dat Jezus zou terugkeren op een wit paard. Het witte paard staat voor de terugkeer van het Christusbewustzijn, van innerlijke beschaving, goedheid, volwassenheid en  liefde die in het hiernamaals is. Jezus is hierbij een poort naar het hiernamaals. De doornenkrans staat voor het lijden, voor de gruwelijkheid, voor de pijn die we hier in het leven meemaken op aarde. We zijn hier ook vooral op aarde om te leren accepteren, om vervolgens in de toekomst (in het hiernamaals, het paradijs, het eeuwige leven) beloond en bekroond te worden. Vandaar de foto van Jezus met kroon. Het is een bekroning voor de lijdensweg, voor het kiezen voor het goede ondanks alle kwaadaardige misleidingen en verleidingen die er zijn op aarde. Dat je kiest voor een samenleving waarin je in harmonie kunt leven met de ander en blij bent wanneer de ander gelukkig is. Dan krijg je vervolgens precies dat wat de lelie voorstelt en dat is schoonheid, reinheid, perfectie, vergeving, acceptatie, harmonie en innerlijke rust.

Het is heel goed voor mensen om tijdens het bekijken van deze foto’s te doen wat ze eigenlijk normaal gesproken met Nieuwjaar doen, maar nu dus eigenlijk in de geest van Pasen, van Goede Vrijdag, overdenken wat er afgelopen jaar goed ging en wat er niet goed ging. En wat ze het komende jaar zouden willen veranderen. Pasen staat voor een nieuw begin, van lente en zomer, het echt de zomer ingaan. De bloei van het leven, de bloei van het jaar waarin (zo krijg ik het letterlijk door) de chakra’s veel meer opengaan, waarin de zonnevlecht van de mensen veel meer opengaat, zodat ze meer gaan uitstralen. Het is nu dus eigenlijk tijd voor goede voornemens. Waarbij de foto’s kunnen helpen, kunnen werken als een soort mantra’s die je niet kunt horen maar kunt zien. De foto’s dóen iets, ze zijn gecodeerd. Het zijn niet zomaar foto’s, er gaat een bezieling vanuit. Het heeft ook met mijzelf als persoon te maken, dat ik opnieuw opsta en opnieuw de wereld in wil gaan met het Godsbewustzijn, met mijn taak. Maar het geldt dus ook voor de mensen, dat ze, wanneer ze echt vanuit het diepste van hun wezen om hulp durven te vragen aan de helpers vanuit de andere dimensie, aan Jezus, dan krijgen ze ook écht die hulp. En die foto’s zijn een soort bruggetje, een ezelsbruggetje om makkelijker in de sferen te geraken. Ze geven een enorme stilte, rust, vrede, om te leren accepteren waardoor je als mens vrij wordt en bereid bent te groeien. Mensen groeien harder door dit bewustzijn.”

 

Hieronder tonen we een aantal van de foto's die Robbert mocht nemen tijdens deze bijzondere gebeurtenis. Ook kunt u de prachtige video hieronder bekijken waarbij álle foto's te zien zijn.

Veel liefs en inspiratie toegewenst, van Robbert van den Broeke


Eerste foto uit de reeks waar jezus over het gezicht van Robbert verschijnt.
Het gelaat van Jezus over het gezicht van Robbert.
Het gelaat van Jezus over het gezicht van Robbert.
Het witte paard
Het witte paard
Doornenkrans
Jezus met kroon.
Witte lelie.

Tips & Suggesties

Heeft u nog tips opmerkingen of andere suggesties dan kunt u die richten aan:
contact@robbertvandenbroeke.nl

Robbert