Bijzondere Gebeurtenissen

Geleende afbeeldingen

17
Nov
2013
Geleende afbeeldingen

Nadat de engel foto al diverse keren was getoond aan het publiek en ook aan de mensen van ‘Graancirkel Werkgroep Nederlanden’, deed Bert Janssen een zeer bijzondere ontdekking die leidde tot de uitdrukking: ‘geleende afbeeldingen’. Hij kreeg op een dag een mail van iemand die een plaatje bij haar naam had staan. Bert herkende het ogenblikkelijk: het was de engel die Robbert in september 2009 had gefotografeerd met het toestel van Roy Boschman ! Klik hier om deze foto's te kunnen bekijken.

Volgens de kwantumfysica is er zoiets als het Kwantumveld, kortweg genoemd het Veld. Dankzij de boeken van wetenschapsjournalist Lynne MacTaggert is dit begrip heel bekend geworden. Volgens de Kwantumfysica bevat het Veld alle informatie uit het Universum. In sommige bronnen heet het Veld het Akasha-veld of de Akasha kronieken. De bibliotheek van het Universum.

Robbert vermoed dat bij het fotograferen ook weer het principe opgaat van het Kwantumveld. De energie die door wil komen - die zich zichtbaar wil maken – kiest een vorm uit het Veld dat wij herkennen. Een Goddelijke vrouwelijke energie kiest de vorm van een engel. Het had ook een Maria afbeelding kunnen kiezen. Of, met andere woorden, het had ook een afbeelding van Maria uit het Kwantumveld kunnen gebruiken.

De liefdesfrequentie van deze bewustzijnsvormen is zo hoog dat ze de
vorm allang zijn ontstegen. Ze zijn alleen nog maar Licht,  Puur Bewustzijn. Maar aangezien ze zich niet als zodanig kenbaar kunnen maken aan ons (afgezien van de vele lichtbollen die steeds meer mensen fotograferen), kiezen ze een herkenbare gedaante. Vandaar dat Robbert de term ‘geleende afbeeldingen’ is gaan gebruiken. Ze zijn geleend van de kosmos, het Kwantumveld.

In de fotogallerie is een apparte sectie ingericht waar je voorbeelden kunt bekijken van geleende afbeeldingen. Klik hier om daar rechtstreeks naar toe te gaan.

Al eerder verscheen er een (Engelstalig) rapport op de BLT Researh site, dat ook betrekking heeft op dit onderwerp. Klik hier om daarheen te gaan. 
Tips & Suggesties

Heeft u nog tips opmerkingen of andere suggesties dan kunt u die richten aan:
contact@robbertvandenbroeke.nl

Robbert